Lezing Open Paradigma John Keely Ether Blauwdruk Materie&Geest 11 2 2018

Lezing op verzoek zondag 11/2 in Antwerpen:
“John Keely’s werk en sleutels tot de ene Ether(kracht) belicht, kwintessentie achter het wielwerk van materie en bewustzijn”

John Worrell Keely, zijn tijd ver vooruit  …

Zondagmiddaglezing 11/2 in Antwerpen, Millisstraat 22

van 11 tot 13u.

over Sleutels tot de Ene Ether en John Keely’s levenswerk bij de Loge Open Paradigma van de Theosofische Vereniging, in Antwerpen.

https://www.facebook.com/events/1689516837737103/

“John Keely’s werk en sleutels tot de ene Ether(kracht) belicht, kwintessentie achter het wielwerk van materie en bewustzijn”

Dit is een éénmalige lezing en presentatie over een ‘muzikale’ wetenschap van synthese,
toegepast door de Amerikaan van Philadelphia, John Worrell Keely, aan het einde van de 19de eeuw
als Sympathische (Resonantie) Vibratiefysica.

Hij presenteerde de wereld een verklaring en concrete uitwerking met diverse apparaten van andere, veelal onbekende staten van de materie, onder andere etherische toestanden van de materie met ‘magische’ effecten.
Hij zou met zijn onderzoek en uitvindingen verantwoordelijk geweest zijn voor onder andere atoomkernsplitsing 50 jaar vóór tijd (en dat terwijl het idee van een ondeelbaar atoom nog heerste toen),
levitatie en perpetuum mobile zoals bij onvermoeibare atomaire, planetaire en galactische rotatie aangedreven door stromen van etherkracht rond neutrale centra,
het idee van equivalentie van massa en energie,
hedendaagse kwantumfysische noties als kwantum-verstrengeling, snaar-resonanties en verenigd veld,
resonerende antennewerking in de hersenen met concrete muzikale notenschema’s voor frequenties in hersenzones, atomen, quarks, fononen, enz. in onderlinge samenhang.

Er werd door sommigen beweerd dat hij een oplichter was en zijn bevindingen staan open ter discussie, maar een aantal resultaten van zijn onderzoeken zijn in ieder geval later wel bevestigd zoals het fenomeen sonoluminescentie en akoestische levitatie in laboratoria.

Dit alles leek dus gekend, deels ontsluierd en toegepast te zijn
door John Keely vóór 1900 (bij het begin van het Watermantijdperk zoals Helena Blavatsky het berekende).

Komt dat (in)zien …

PS: Deze lezing is op verzoek over het levenswerk van een bijzondere man die geciteerd werd door Helena P. Blavatsky, als volgt, in De Geheime Leer, halverwege § 10: “De kracht van de toekomst – Haar mogelijkheden en onmogelijkheden” :

“…Maar wanneer personen zoals de ontdekker van de etherische kracht – John Worrell Keely – , mensen met bijzondere paranormale en verstandelijke vermogens, worden geboren, worden zij vaker wel dan niet geholpen, terwijl zij tastend hun weg zoeken; hoewel zij, aan zichzelf overgelaten, al snel het slachtoffer worden van martelaarschap en van gewetenloze speculanten. Zij worden alleen geholpen op voorwaarde dat zij niet, bewust of onbewust, een extra gevaar voor hun tijd worden: een gevaar voor de armen, die nu dagelijks door de minder rijken aan de heel rijken worden geofferd. Dit vereist een korte uitweiding en een verklaring.
Ongeveer twaalf jaar geleden, tijdens de eeuwfeest-tentoonstelling te Philadelphia, herhaalde de schrijfster in antwoord op de ernstige vragen van een theosoof, een van de eerste bewonderaars van Keely, tegenover hem wat zij had gehoord in kringen, die als bron van informatie voor haar buiten iedere twijfel stonden.
Er werd gezegd dat de uitvinder van de ‘zelf-motor’ was, wat in het jargon van de kabbalisten een ‘geboren magiër’ wordt genoemd. …”

GVA zondagmiddaglezingen Schoten 4/2, 29&1/10, 17/9/17, eerder Middelburg, later evtl. Ekeren ea

Komende OHIM=Open Huiskamer Inspiratie Momenten ipv GVA = Gezond Verstand Avonden/Middagen lezingen (zondag 4/2, eerder 29/10,
GVA 1/10 e.a. verder onderaan):

lezing … 4/2/2018,  29/10/2017 Oorsprong Holist. Geneeskunst e.a. Inspirerende Onderwerpen en Benaderingen in Schoten/A’pen: ex GVA nu OHIM lokatie , 14u. later 13.30u in villa&tuin)
lezingfullhousemiddelburg

4/2 “Piano-lezing”, Zing jezelf GeZond enz.
Intro:
Jawel, zoals 4 jaar geleden is er ook ruimte voor (luisteren naar) muzikaal improviseren en nu vooral demonstreren als illustratie telkens, met beamer ook…

Kom dat horen en voelen op zondagmiddag 4 februari vanaf 14 u., met achtergrond die je niet vermoedde,
bijv. dat Vivaldi  in de eerste beweging van “de Lente” een stuk regeneratief groeihormoon kwantum-melodie intuïtief wetenschappelijk doorvoeld verwerkte. Benieuwd hoe het zonnestelsel klinkt en de link met Moonlight sonate en je hersengolven en oude culturen die muziek en geneeskunst hoog aanschreven en ook verbonden zagen?

Tot horens en (in)ziens dan op zondagmiddag 4 februari van 14 tot 17u. In Schoten, het adres verder bij meer uitleg)…

Zing jezelf gezond, quantum-melodieeën, e.a.
MAt(h)rix unveiled – inzicht in geheel van patronen in&om jezelf oa in holistische (zelf)geneeskunst
(met inbegrip van de quintessentie van Ayurveda, of de oudere bron ervan (niet los van o.a. Chinese geneeskunst),
zelf geduid met de planetaire/cijfer-archetypes
en deze eeuw (her?)ontdekte alles-verbindende &verhelderende
zingbare frequenties van moleculen, vitamines, mineralen, hormonen, metalen,
onze Aarde- en hersengolffrequenties en hartpulsfasen, (met dit alles gelinkte) planeten, regeneratie,
chakra’s/centra en meridianen en hun samenhang, aanvullend en antagonistisch,
met
wonderlijke zelfhelings/zing-toepassingen en ongeziene connecties.

Met de klank brengen we de ether rondom en binnenin in beweging, erg creatief en aardend ook met bijvoorbeeld Calcium, Magnesium en Zink in gulden snede natuurlijk vervlochten melodieuze lijn. Zing jezelf geZond met atomen, moleculen, vitaminen, hormonen, meridianen, chakra’s, kleuren, planeten enz. verklankt en verbonden vanuit vernieuwde, deels oeroude inzichten en onderbouwing om zelf toe te passen !

Harmonie en eenheid, wetenschap en kunst samen en dissonantie variaties af en toe om tot nieuw verdiept evenwicht te komen.
Feest voor het oor, geest en hart…


Er zit enkel geen leeuw op bij mij, maar de energie van het zodiac-teken en tegenpool Waterman/vrouw (NaraSimha in Sanskriet) zal aanwezig zijn 😉

Zondag 4 Februari vanaf 14u in Schoten nog meer ervaringsgerichte, muzikale geneeskunstige hernemen van onderstaande in OHIM=Open Huiskamer Inspiratie Mo(NU)menten  voortaan (naast begin maart expo SterrenTarot en GuldenSnede-Geometrie Goes, Zeeland! En bijles) :

Na improvisaties in Genk vorig weekend rondtreinend, ook a/d slag zuidelijk van Brussel met archetypisch SterrenTarot werk voor beeldende expositie van maart tot juni in ‘t Westlicht te Goes, Nederland (na 2 jaar intensief werk). Zo en met eerdere inspiratie ivm bron ayurveda en onderliggende code als sleutel tot holistische geneeskunst de komende ervaringsgerichte onthullende lezing op 4 februari in Schoten voorbereid met klankdemo’ s en “zing jezelf geZond” met quantum frequenties waarvoor de tijd na enkele decennia rijper lijkt. Daarbij had ik ook o.a. ons zonnestelsel planeetsgewijs en celzout-essentiële atomaire elementen in Aardende vitaliserende guldensnedige reeksen verklankend geimproviseerd op 432 Hz gestemde piano.

Die is ter illustratie van effecten en speciale muziekstukken ook aanwezig op 4/2: we vertrekken van jouw aanvoelen & wetenschappelijk intuïtieve ontdekkingen en bouwen de nog onbekende toepassingen op zoals regenererende frequenties en samenhang geneeskunstige aspecten, de oorsprong van Ayurveda in een oudere versie en planeetkoppels & cijferessenties.
Doe het zelf uitvindingen ook dicht bij je aanvoelen van frequenties&hun relaties in alles, ook onszelf in dagelijks leven, wat die zondag namiddag aan bod kan komen

WANNEER? Op zondag 4/2 dus deze OHIM lezing/presentatie met piano ondersteuning ivm getal en muziek in gemeenschappelijke grond v holistische zelfgeneeskunst o.a. …
Ditmaal nog vanaf 14u (open deuren 13.30u),
voortaan op zaterdagen vanaf 13.30u
(presentaties nadien, o.a. komende duo-lezing met spreekster Gwen Geerinck, ‘GeZond naar lichaam & geest en getAl(les)‘ 🙂 of iets dergelijks– nog in overleg), iets vroeger dus zodat het nog wat meer kan uitlopen in de villa daar…

BIJDRAGE? Slechts €10 inkom, bijdrage in onkosten, o.a. beamer, verplaatsingen, drank en hapjes. Het gaat hem om de holistische HELEnde boodschap, algemeen nut en inspiratie delen, uitvindingen, inzichten, toepassingen en helende klankimprovisatie.
WAAR? Adres, riante, rustig gelegen villa met prachtige tuin:

Sint-Benedictusdreef 19 2900 Schoten …

Welkom op dus de volgende onthullende lezing dus op zondag 4/2/2018 van 14 tot 17u+ (gastvrouw Marie-Kristine Houtekier), in het licht van (na eerder Gezond Verstand Avonden, eerder in B. en Nl. gedaan)
recent opgerichte
OHIM, “Open Huiskamer Inspiratie Momenten”, nu begeleid met piano, ervaringsgericht en wetenschappelijk, waar qua inhoud aan bod kan komen, ter afsluiting herhalend:

Zing jezelf gezond, quantum-melodieeën, e.a.
MAt(h)rix unveiled – inzicht in geheel van patronen in&om jezelf oa in holistische (zelf)geneeskunst
(met inbegrip van de quintessentie van Ayurveda, of de oudere bron ervan (niet los van o.a. Chinese geneeskunst),
zelf geduid met de planetaire/cijfer-archetypes
en deze eeuw (her?)ontdekte alles-verbindende &verhelderende
zingbare frequenties van moleculen, vitamines, mineralen, hormonen, metalen,
onze Aarde- en hersengolffrequenties en hartpulsfasen, (met dit alles gelinkte) planeten, regeneratie,
chakra’s/centra en meridianen en hun samenhang, aanvullend en antagonistisch,
met
wonderlijke zelfhelings/zing-toepassingen en ongeziene connecties.

PS:

Eerder bij een OHIM, Open Huiskamer InspiratieMoment in Schoten op een zondag (“Ziekte een illusie of een noodzaak tot zelfontdekking?”)

en een volgende keer (een zaterdag na februari) gaat het over keto-dieet uitgelegd met cijfers-logica gekoppeld aan totaaldynamiek in lichaam en met tips van ervaringsdeskundige Gwen Geerinck:

Tekst van toen: zondagmiddag 1/10/2017 de GVA in Schoten (bij Antwerpen, eerder Middelburg)
fungeert ondergetekende als spreekbuis van niet-fictieve eenheid&synthese, als verhelderende aanschouwelijke eye-opener met gemeenschappelijke oorsprong van bijv. Ayurveda en Chinese holistische geneeskunst (en samenhang in lichaam,bewustzijn&universum) en toegepast als al-omvattend inclusief ervaren van het leven.

Dit met inbegrip van tijd en ruimte (& de Ether en in feite de Vijf ‘Elementen'(&bezielde 10 cijfers, dubbel) waarvan het spel de schepping openbaart),
zoals deze medemens in essentie op ‘n bijzonder gevatte TED talk ook uit eigen ervaring deelt, voor wat ‘t waard is: https://m.youtube.com/watch?v=dFRpjk7seF8.

Nadien op 29/10 was er een toch weer andere herhaling op dezelfde plaats van een succesvolle lezing in Zeeland door bevriende spreekster Gwen Geerinck, ook ivm integrale gezondheid, later vervolgd in duo-lezing met mezelf.

En later anderen als geïnspireerde spreker (zoals u?) in een open huiskamer, in Schoten, Ekeren bij A’pen (2 mogelijke locaties daar) of elders.

Dit naast wonderlijke workshops (met inbegrip van zelfontwikkelde Apps , integrale meerlagige multidisciplinaire kaartensets en integrale wiskunst, voorbij de gekende wiskunde, in 1-voud) en wat erachter zit (zie andere kanalen en komende nieuwsbrieven), waar alles samenkomt in de bron in ons bewustzijn in onszelf in 1-voud, tegelijk zo complex&omvattend in toepassing als Natuur en mens zelf.

 

 Eerder:
GVA Zondagmiddaglezing SCHOTEN 29 Oktober 2017, 14-17u*:

Ziekte, een illusie of een noodzaak tot zelfontdekking?
(Door Gwen Geerinck, Ervaringsdeskundig expert in gezondheid en bewustwording.)
gwengeerinck

Zijn chronische ziekten werkelijk ongeneeslijk? Ziekten zoals terminale ziekten, auto-immuunziekten, suikerziekte, overgewicht en anorexia, hormonale stoornissen, enz. … ?

Is ons DNA echt erfelijk bepaald?
Zijn psychiatrische aandoeningen en ADHD en andere leer- en gedragsstoornissen werkelijk het resultaat van een disfunctie in de hersenen?

En is onze voedseldriehoek de basis van onze gezondheid of de basis van ziekte?
Wordt ons gedrag altijd bepaald door onze overtuigingen, ervaringen en intenties?

En waarom is het toch zo moeilijk om patronen te doorbreken om de balans te vinden tussen lichaam, geest en je ziel bewustzijn? Hoe kunnen jouw lichamelijke aandoeningen een blokkade of zegen zijn op je zielenpad?

Al deze vragen zullen met baanbrekende wetenschappelijke onderbouwing worden weerlegd en beantwoord.

Geneeskundige doorbraken en eenvoudige tools om het zelfregulerend systeem te her-activeren komen aan bod.
Na deze dag heb je een andere kijk op chronische & ongeneeslijke ziekten. Denk je tweemaal na over wat je in je mond stopt. En heeft overgewicht, pijn, emotionele onbalans en ziekte geen geheimen meer voor jou. Je ontvangt alles wat nodig is om uit de vicieuze cirkel te stappen van dokters, ziekte en onmacht.

Neem je eigen leven in handen -vanuit buikintelligentie-
met eenvoudige toepasbare dagdagelijkse gewoonte- en levensstijlveranderingen
(o.a. maar niet enkel voeding en nieuw ontdekte feiten ter toepassing).

Bijdrage in kosten: 10,00 inkom,

Biol. thee en hapjes voorzien.
Aanvang : 14.00 uur, inlopen vanaf 13.30 uur, tot ‘n uur of 17u in functie van u.

Locatie : centrum Schoten LevendInzicht (Adres : Sint-Benedictusdreef 19, 2900 Schoten )

Aanmelding: via levendinzicht at gmail.com bij Stefaan (mezelf)
of 0(032)475958093 (LevendInzicht centrum www.levendinzicht.nl ).

Met vanbinnenuit geZondmakende Groet,
Stefaan,
Locatiehouder GVA Schoten, eerder Middelburg.

 

Eerder:
lezing 1/10/2017 Oorsprong Holist. Geneeskunst  in Schoten/A’pen: nieuwe GVA lokatie , 14u. in villa&tuin+projectie)

Oorsprong holistische geneeskunst, o.a. Ayurveda – samenhang lichaam, geest &UNIversum.
Op unieke nieuwe GVA-lokatie in Vlaanderen met grote riante villa, weelderige tuin en projectie op de muur.
onthullende lezing GVA (na)middaglezing met Sterfan van Nuveld

“Oorsprong Holistische Geneeskunst o.a. Ayurveda toegepast –
bronBlauwdruk samenhang lichaam, geest & universum”
2017-10-01-gva-lezing-schoten-sterfan-van-nuveld-oorsprong-holistische-geneeskunst
“Alles hangt samen als 1, hoe dan?”
– de ‘gulden’ rode draad, AlLes in alles
op de grens v/h onvoorstelbare en onderbouwd.
Grotendeels verborgen, onbewust zelfs, maar voor iedereen te zien en ontdekken
in de Grote Piramide en de spellen ((Tarot)kaarten, schaken, roulette),
in de Grote Tempel ‘lichaam’,
in tellen en vertellen: de tijdloze verhalen bijv.
in alle esoterische stelsels, wetenschappen, grote kunstwerken en culturen,
in het boek van het leven dat de Natuur en wijzelf zijn,
in nog iets -miskend & verguisd tot dusver- dat u verwonderd zal doen staan over de onderliggende universele 1-voud in de complexiteit,Komt dat (in)zien
en geef u op voor de plaatsen volzet zijn…

Ontde(n)k met de spreker-onderzoeker de gemeenschappelijke grondslag van alle holistische geneeskunst en wetenschap, o.a. de Ayurveda en Chinese geneeskunst. Deze oeroude totaalbenadering blijkt uitermate geschikt voor inzicht in en behandeling van de meer chronische ziekten, aan de bron.

Hier worden een aantal sleutels en onderbouwde beginsels (verrassend eenvoudige verhelderende ‘broncode’ als het ware) gedeeld, en een andere benaderingswijze in het waarnemen om zelf de samenhang te zien en intuïtievere voeling te hebben of verdiepen met het geheel van het wondere, meerdimensionale/meerlagig samenhangende wielwerk van de natuur en ons lichaam.

Deze wordt toegepast in een aantal praktische tips of consequenties in verband met de aard van tijd&timing, levenswijze, voeding en levend water bijv. in een dagelijks leven, dicht bij de en onze natuur, die een grote onderliggende eenheid kent in haar verscheidenheid.

Minder bekend is hierbij bijv. een oudere ayurveda, die nog als sporen terug te vinden is nog één was met jyotish of Vedische astrologie, één met astronomie (en numerologie) destijds, wat nu allemaal nog verder gefragmenteerd is, waar een groeiende groep mensen leeft in de schaduw van de onwetendheid van ver doorgedreven specialisme en ongeziene universele samenhang.
Maar de terugkeer naar eenheid is begonnen en wij maken het zelf mee, ook in deze wellicht verrassende maar verhelderende presentatie.

stefaanvannuffel2017sat_small
Onderzoeker Sterfan van Nuveld is levensleerling, all-round onderzoeker, eerder o.a. burgerlijk ingenieur geofysica, consulent, workshop-&inzicht(dialoog-)begeleider, educatief werker en autodidact in integraal gezondzijn, in contact met diverse internationale pioniers. In een constant proces van bijscholing en intuïtieve, deels wetenschappelijke verdieping naar een kernachtige synthese heeft hij wel enkele opleidingen gevolgd, onder meer bij Acharya dr. Naveen Gupta, ex-vidya (=arts-adviseur) van de Dalai Lama, Sanskriet (&beginselen van Senzar) en ontwikkelt hij onder meer een synthese-integraalbenadering voor de bestaande en nog onverkende wetenschappen en kunsten over tijden, culturen en disciplines heen, bij veelzijdige toepassing hiervan zijn naast diverse samenwerking een aantal Apps in ontwikkeling.
Zelfinzicht blijft voor hem de rode (of gulden(snede)) draad in alles in Al-Les.

 

 GVA lezing Middelburg zondag 17/9 /2017, 14u. (na volle zaal bij vorig gelijkend lezingthema daar):

CVS, burnout, en andere: oorzaken&achtergronden + klankbeleving! (ook mcs, fibromyalgie, kanker, auto-immuunziekten e.a. kunnen aan bod komen)
lezingfullhousemiddelburgIn samenwerking met Gezond Verstand Avonden ( www.gezondverstandavonden.nl /concreet:
http://www.gezondverstandavonden.nl/page3.html
of
http://www.gezondverstandavonden.nl/page6.html.)

Door Ellen van Grasse, ervaringsdeskundige in gezondheid.

Ellen van Grasse komt graag ook later nog ‘s spreken, een derde en laatste keer ook in Schoten na 2 keer in Middelburg erder,

over CVS, Burnout, Fibromyalgie, MCS, e.a.: oorzaken, achtergronden + klankbeleving.

Met als extra bovenop onderstaande inhoud lezing 20/8  o.a. ontstekingsremmend dieet met meerdere specifieke accenten, impact van het vetzuurmetabolisme daarbij, psychische en HORMONALE aspecten, stress, kostenefficientie, apothekerskastje en relatie tot de omgeving.

Bovendien kan zij vanuit haar vorming en professionele ervaring (zie hierna)
een korte kennismaking begeleiden met KLANK (&muziek) als explorerend middel naar voel/zijns-beleving.

Dit als invalshoek voor evolutie naar homeostase binnen het (in vele gevallen van opgesomde ziekten- falend en) cruciaal autonoom zenuwstelsel…

Ellen van Grasse deed als sensitieve ervaringsdeskundige in gezondheid de hogere opleiding Conservatorium Piano, de opleiding Curatieve Muziektherapie, en ook de nascholing Orthomoleculaire Geneeskunde (ICZO) bijv.
Aan de Academie van Lier gaf zij bijna 20 jaar les, in hoofdzaak piano en enkele jaren een belevingsgericht, groepsgericht vak “Klanklabo”. Daarnaast was Ellen ook een viertal jaren als deeltijds freelance muziektherapeute betrokken bij een Antroposofisch Centrum in Nederland.

Ellen van Grasse is ervaringsdeskundige qua met name de ziekte van Lyme, Chronisch Vermoeidheidssyndroom en Multiple Chemical Sensitivity (wereldwijd in slechts een 5tal landen erkend, waaronder VS en Zweden, echter niet in Belgie bijv.), ook sensitief voor straling.
Ze is afkomstig uit Limburg, met ruime en veelzijdige ruime ervaring met o.a. vage, typisch hedendaagse klachten, met ook heel wat scholing achter de rug en uit ervaring heel wat zich op achtergronden bij deze ziekten, die vaak nog een grote groeiende groep mensen treffen in de schaduw van onwetendheid…

Info vorige lezing, waarvan dit aanvullende herhaling is:

2017-08-20-ellen-van-grasse-cvEllen van Grasse

Chronische vermoeidheid, burnout (mythes?), fibromyalgie en multiple chemical sensitivity gaan allen gepaard met een ontregeld autonoom zenuwstelsel. Er wordt dan ook vaak gezegd dat het “tussen de oren” zit. Is dat wel zo?

En wat is de rol van het hormonaal stelsel, stress, een verstoorde ontgifting en lekkende darm?

De oorzaak kan elders liggen dan soms aangenomen wordt vanuit ver doorgedreven specialisme of eenzijdig denken dat het geheel uit het oog kan verliezen.

Bijvoorbeeld de symptomen van de ziekte van Lyme worden soms verkeerd geïnterpreteerd als cvs of een psychiatrische ziekte. En een overactieve schildklier kan liggen in een uitgeputte bijnier.

Wat doe je preventief? Wat als je niets doet?

Hoe beter worden zonder te hoge of overbodige kosten?

Hoe autonoom je weg vinden en daarbij de slachtofferrol voorkomen

in een doolhof van overaanbod en een vicieuze cirkel van angst.

(Angst door omgang met betrokkenen, emotioneel misbruik, werkonbekwaamheid, enz.).

Deze lezing met vragen en antwoorden helpt je onafhankelijk

op weg naar de oorzaken, gesterkt door basiskennis

en je eigen intuïtie.

Tot ziens op zondag 20/8 (zonsverduistering kort nadien in de VS met aantal rampen voorzien nadien) vanaf 14u (om 13.30u deuren open) !

Aanmelden bij levendinzicht at gmail com (evtl. 0(0324)75958093) …


Ter info, de volgende GVA-middaglezing:

De voorgaande GVA-middaglezing van 14 mei in Middelburg voor volle zaal wordt herhaald in Schoten op zondag 29/10, met groot succes eerder,

vanaf 14u (deuren open: 13.30u), door bevriende Belgische deskundige (& ervaringsdeskundige!) spreek(-)ster Gwen Geerinck, over specifieke preventie in dagelijks leven en oorzaken van vele moderne ziekten (oa auto immuun ziekten, kanker, suikerziekte, obesitas, mentale degeneratie, … ) met o.a. voeding, gezond verstand, kernachtig en concreet…

Zie www.gezondverstandavonden.nl met vermelding komende lezingen.

Inhoud vorige lezing waarover het weer, verder opgewaardeerd zoals typisch bij op verzoek hernomen lezingen, gaat:
Datum : Zondag 14 mei 2017 & 29/10 dus
Aanvang : 14.00 uur, inlopen vanaf 13.30 uur, tot ‘n uur of 17u in functie van u.
Locatie : centrum Middelburg LevendInzicht,
zondag 29/10 in Schoten (Adres wordt doorgegeven na inschrijving – email: livinginsight apestaart gmail punt com)
Sterfan van Nuveld, ook contacteerbaar voor alle info
(aanmelden via livinginsight apestaart gmail punt com)

Ziekte, een illusie of een noodzaak tot zelfontdekking? (Door Gwen Geerinck, ervaringsdeskundig expert in gezondheid en bewustwording.)

Zijn chronische ziekten werkelijk ongeneeslijk? Ziekten zoals terminale ziekten, autoimmuunziekten, suikerziekte, overgewicht en anorexia, hormonale stoornissen, enz. … ?
Is ons DNA echt erfelijk bepaald?
Zijn psychiatrische aandoeningen en ADHD en andere leer- en gedragsstoornissen werkelijk het resultaat van een disfunctie in de hersenen?
En is onze voedseldriehoek de basis van onze gezondheid of de basis van ziekte?
Wordt ons gedrag altijd bepaald door onze overtuigingen, ervaringen en intenties?
En waarom is het toch zo moeilijk om patronen te doorbreken om de balans te vinden tussen lichaam, geest en je ziel bewustzijn? Hoe kunnen jouw lichamelijke aandoeningen een blokkade of zegen zijn op je zielepad?

Al deze vragen zullen met baanbrekende wetenschappelijke onderbouwing worden weerlegd en beantwoord. Geneeskundige doorbraken en eenvoudige tools om het zelfregulerend systeem te heractiveren komen aan bod.
Na deze dag heb je een andere kijk op chronische & ongeneeslijke ziekten. Denk je tweemaal na over wat je in je mond stopt. En heeft overgewicht, pijn, emotionele onbalans en ziekte geen geheimen meer voor jou. Je ontvangt alles wat nodig is om uit de vicieuze cirkel te stappen van dokters, ziekte en onmacht.

Neem je eigen leven in handen -vanuit *buik*intelligentie-
met eenvoudige toepasbare dagdagelijkse gewoonte- en levensstijlveranderingen.

Aanmelden via levendinzicht at gmail.com of 0(032)475958093 (LevendInzicht-centrum).

Bijdrage in kosten: tien Euro inkom,
adres centrum Middelburg en evtl. vragen via PB.
Biol. thee en hapjes voorzien.

Verder staat een spiritueel beeldende kunstzinnige Expositie door mezelf een en vriendin regio Leuven, B. (anders dan in Gent eerder) op stapel o.a. met Kleur-ervaring, SterrenTarot-Archetype en Gulden Snede Geometrie en wiskunstige integratief-WisKunstige toegepaste ‘broncode-in-Alles-in-AlLes’ Apps freeware (20tal) , met workshop en indiv. consults -later meer …

NB ook meer info in de KOMENDE nieuwsbrieven maandelijks.

Dus voortaan in Schoten bij Antwerpen in 2017 op 1/10, en dan telkens maandelijks :

een unieke verhelderende en/of onthullende bijdrage met telkens pionierende spreker met wellicht volle zalen, om te beginnen, met enige doorbraken qua gezondheid en bewustwording.

Tot uw dienst,

Stefaan

Het Gouden Tijdperk begint -met het Licht in Uzelf 18 mei Wiekevorst en Nl met Stefaan VN

Op woensdag 18 MEI 2016, in Wiekevorst (B.) en 15 JUNI in Nl.,
bracht Stefaan Van Nuffel
een onthullende lichtlezing
over HET GOUDEN TIJDPERK dat BEGINT concreet, NU in U !

We gaan naar huis in diepere zin
– het Licht in Uzelf kan schijnen op al uw en de collectieve levensvragen …

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een gratis ebook

Blijf op de hoogte van activiteiten, lezingen, workshops e.d. & waardevolle info. [Je gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.]

*verplicht veld
Klik hier om u in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

Wat staat er te gebeuren er in 2016-2017? Eindtijd? Wat als de tijd stopt, in uzelf?

De oude tijd is in ieder geval passé, voorbij(gestreefd), met zijn oude normen, waarden en benadering die niet blijkt te ‘werken’, wat we al vele millennia zien:
we leren niet door tijd of (h)ervaring klaarblijkelijk.
We maken kennis met een levende totaalvisie die als een bliksemflits alles verheldert, een totaal-dynamiek in elk van ons, op alle terreinen onafhankelijk van cultuur, ras, vakgebied en andere.

Inzicht in Samenhang onthuld

Inzicht in Samenhang onthuld

Wat is mijn en onze toekomst als mens, kiemt die NU?

Begrijpen we de actualiteit nu als één groot plan of zijn het symptomen, losse fragmenten zoals de geneeskunde en huidige politiek en wetenschap bijv., waar versplintering, dogmatisch materialisme als geloof en specialisatie hoogtij vieren
en het overzicht, de diepe samenhang zoek is…?

Meer ook hierover op de lezing, als u er tijdig bij bent,  en verder hieronder …
Klik hier om u in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

De Wereld trillend resonerend in onze handen -of de Hand?

De Wereld trillend resonerend in onze handen -of de Hand?

Wat is de toekomst van de planeet? Snelt de noordpool nu op londen af door de massaverschuiving op Aarde nu het oerwater (in Groenland en de polen) smelt?
Het beschermende en conditionerende, geprogrammeerde magnetische veld van de Aarde valt weg in een tijdperk van kosmische Straling, niet alleen op Aarde.
Explosie van kankers, massale bijsterftes, niet te modelleren chaotische economische en klimaatsverandering, enz.
houden gelijke tred met ontaarde toestanden, psychische stress, qua voeding en straling van kosmische en artificiële oorsprong.
Waar ons lichaam en brein al miljoenen jaren op andere trillingsvelden gefunctioneerd hebben.

Wat als nieuwe generatie holografische computers onze lui-geworden / extern overprikkelde hersenen voorbijsteken en entertainment industrie het overwicht halen? Wat nu voor sommigen al aan het gebeuren is…

Of is er een kiem van ontwakende intelligentie die hieraan voorbij kan gaan in een aantal mensen? Wat zijn de nieuwe krijtlijnen die ditmaal vanbinnenuit zullen ontstaan in een groter perspectief vanuit ons eigen licht dat geen tijd/strijd kent?

Inzichtdialoog als deel van aanbod

1 Mens delend in ondeelbaar inzicht, samen al-1 …

In het licht van de crisis in bewustzijn in ons dagelijks leven kunnen we niet langer doen alsof er niets aan de hand is,
niet verder op deze manier, als het leven-zelf ons lief is.

Het samen leven, samen al-een, als een licht voor onszelf,
de Stem van de Stilte sluimerend in je, wachtend op activitatie ondanks je conditionering van eeuwen,
ook in vorige beschavingen met dezelfde patronen die telkens terug keren zolang we niet wakker worden.

Dat is: telkens fris waarnemen en totale aktie vandaaruit,  vrij zijn van (innerlijke) tijd,
Liefde vrij-van-zelf, met haar eigen Intelligentie die niets met IQ, EQ en wijsheid in de klassieke zin te maken heeft, maar met een Levend Inzicht in dit alles en de juiste plek ervan.

Ze ontwaakt als je al het bekende achterlaat, sterven aan het bekende, wat jouw en ons programma is, telkens opnieuw. Wat een ander je niet kan leren, waar geen methode of ideaal voor is, beide vanuit mentaal/emotioneel gebonden processen.
Ben jij daar klaar voor?

Dat bekende is nu uitgeput, niets daarvan heeft de Mens ten gronde gemuteerd zolang hij naar iets op zoek was of iets volgde buiten zichzelf…
Of blijf je verder leven gevangen in de strijd van afscheiding, versplintering en tijd, iets willen worden wat niet is. Weg van de eenheid in totaal waarnemen?

Alles komt samen, is synchroon, synergetisch in de nieuwe tijd en dat is het nu.
Denken is de beweging van herinneringen is tijd.
Als de tijd stopt in stilte…
Als eindtijd samenkomt met begintijd, dan sterfte je aan alles en zie je de essentie.
Het is een levende totaliteit…eerder al?
nu voorstelbaar is wordt realiteit die nu al kiem binnenin. In geWaarzijn ….

Geef u op voor deze lezing vóór een volle zaal u voor is, via livinginsight at gmail.com. U ontvangt dan de praktische gegevens.
Inhoudelijke info: tekst hieronder en link komende lezing in Wiekevorst 18/5, Middelburg 15/6, enz.
Klik hier om u in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven -ook daarin meer!

In de posts/berichten hieronder overigens
een inleiding over meer afgestemde, integrale instrumenten of hulpmiddelen van/voor het denken en doen -waarvan je de ondergrond kan terugvinden in alle tijden, die in een totaalbenadering en het veld van gewaarzijn vanzelf hun juiste bescheiden, functionele plek vinden anno 2016-2017.

De Aarde Resonantie bijv., die je terugvindt in je eigen energie-voorziening, je hersengolven, pijnappelklier-activiteit, etherische energiehuishouding, harteklop, sexuele stroom- en bloedsomloopfrequenties, spierweefseltrillingen en ademhaling, immuniteit en regeneratievermogen bij een afgestemd leven,

de Aarde Resonantie die je kan terugvinden in de zogenaamde Schumann resonanties die veel verklaren,
die je ook kan terugvinden in de Harmonie der Sferen, de planeten en de innerlijke structuur van de Aarde
die je ook kan terugvinden in de corresponderende klinkers/boventonen in het Alfabet en geometrische getallen,
die je ook kan terugvinden in de Hersengolven en staten van bewustzijn,
die je ook kan terugvinden in de Grote Piramide als energiecentrale,
die je ook kan terugvinden in de moeiteloos roterende en leviterende afgestemde pulserende sferen van Keely,
die je ook kan terugvinden in de gevallen Toren van Tesla
– toen de Mens er ook nog niet rijp voor was, en andere torens,
zoals die van Babel in Babylon, Atlantis, enz.
De appel – of nu: donut of torus – van Eva van de boom van kennis van goed en kwaad in Genesis, wat teruggaat op een oeroude traditie over de grenzen van cultuurperiodes heen  …

Appel donut torus in Eden

(pijn)APPEL, donut, torus in Al-les, in de Tuin van Eden – kronkelende slang als conische vortex / Tesla-spoel enz. …

In deze zogenaamde Schumann resonanties vind je – net als in de Koningskamer van de Grote Piramide en je harteklopfasen – de planeten of stralen van ons veranderend zonnestelsel. Zelfs nu ook nog in de huidige energievoorziening technisch in Europa en de VS bijv. de gevallen goden of Elohim, 7 in getal – na de tweede val in geWaarZijn.

Daarover en over de eerste, tweede en derde (techno-psychologische) komende val -voor wie van ons niet wakker wordt meer op de lezing.
Ook meer over wat er op de Agenda in de illusie van tijdsruimte staat voor 2016 en 2017,  …

Terwijl onze hoog-intelligente en sensitieve voorouders de Sumeriërs
en vele andere gerespecteerde cultuurperiodes -in hun vervalfase direct na een oorspronkelijk scheppingsmoment,
deze wereldwijde (en ook fysio-biologische en alomtegenwoordige) resonanties in de muzikale vibratie- en getalsleutel, namen gaven en archetypische lading die nog steeds in onze onbewuste collectieve patronen rondwaren en zich doen gelden …

En terwijl ze deze als goden begonnen te verafgoden
binnen een conditionerend collectief systeem, onvrij-makend en -houdend.
Een systeem van macht en ongelijkwaardigheid, afgescheidenheid en onrechtvaardige verdeling en slavernij – ook in ons en onze wereld  nu.
Nu kunnen wij deze wereld-doordringende resonanties of attractors van patronen, weer gaan zien als wat ze zijn:

LOUTER INSTRUMENTEN,
onder meer voor een vrije energievoorziening voor de hele Aarde, vanuit haar eigen trillend veld van de Aarde, als we er rijp voor zijn!

Het ware licht en universele energiebron is in onszelf, dit alles kan enkel technische, praktische ondersteuning zijn voor onze voertuigen als tempels in tijdruimte en de zielenwereld-zolang nodig qua vorm  om samen te leren- ook op een NieUwe Aarde als die ons toe-komt …
Vrijheid, Gelijkheid en Broeder-/Zusterschap als gezien feit, niet als ideaal, zoals het in een eerder tijdperk klonk.

De stille revolutie is in U, NU!

De (eind)tijd is NU!

Tot (in)ziens!

Geef u op voor deze lezing vóór  een volle zaal u voor is
via livinginsight at gmail.com. U ontvangt dan de praktische gegevens.

Qua inhoud: http://levendinzicht.nl/het-gouden-tijdperk-begint-lezing-18-mei-2016-wiekevorst-met-stefaan-van-nuffel/ en volgende

Stefaan Van Nuffel/Nu-Veld

StefaanZwitsKlik hier om u in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

PS: Een voorbeeld, voor functionele doelen voor uzelf en uw naasten, hieronder alvast -en eerder op deze website:

RESONANTIE geneeskunstig: kleur & klank-frequentie avond, ervaringsgericht & onthullend

DINSDAG 19/5 vanaf 19.30u. in Oost-Souburg
Demonstratie van onder meer kristal-gevitaliseerde kleur- en frequentie’therapie’ voor ‘Jan met de pet’ (om zelf te kunnen doen ook nadien), met eenvoudige uitleg van de uitwerking ervan op mensen in samenhang met de corresponderende -ook geluids- frequenties en de gelinkte meridianen, moment van de dag, stoffen, wervels, organen, effect qua gemoedsgesteldheid, hersengolven, enz. die je daarbij zou kunnen gebruiken om meer in evenwicht te komen qua lichaam en geest.
De frequenties van de zogenaamde 7 stralen (oer-kwaliteiten) , die ik als 4 (of 5) resonantietonen in de koningskamer in de Grote Piramide en ook in de harteklopfasen bijv. terugvind, betrek ik hier ook bij in het onderzoek en toepassingen. Ook vind ik deze frequenties terug in het viertal – met elkaar in balans verkerende – bewegingen van de Aarde en haar #Schumann #resonanties of eigentrillingen, die de planeten bevatten, en in de muzikale referentie/grondtonen in de diverse culturen in de oudheid. Deze vitale frequenties van de Aarde zijn belangwekkend ook voor regeneratie van onszelf, en veel wordt duidelijk in verband met Nikola #Tesla’s werk en ‘vrije energie’ toren en andere torens in de oudheid, de Grote Piramide, haar rol, verklaring voor bijsterfte en vele kankers de laatste decennia, enz. …

Ook veel andere tijdloze wijsheid (‘van alle tijden’ in de tijds/zielelaag, maar dat komt erop neer dat er –psychisch gezien- geen tijd is, enkel de illusie ervan als je iets wil worden wat niet is) en zelfinzicht toegepast anno 2016 die aan bod kunnen komen.
[Deze integraal-techniek en visie op samenhang lijkt geschreven ingewikkelder dan het is.
Mondeling en als je het meemaakt blijkt het anders.
Bovenstaande gaat maar over één aanschouwelijk ervaarbaar aspect van de avond natuurlijk, op maat van de deelnemers. Meer aspecten in de post hieronder…

Ik ga er van uit dat iedereen het licht in zichzelf laat ontwaken, dus er is geen autoriteit van mijn kant buiten het zelf geziene (en evtl. gedeelde) feit, vooral het feit binnenin waar het in evenwicht brengen van onze voertuigen in tijdsruimte –hersenen incluis- mee bevorderlijk kan werken.]

Tot (in)ziens…

Stefaan
PS: voor de Agenda nog, buiten 19/4:

In ‘t #WESTLICHT in #GOES op 19 mei: Inzicht in patronen / #samenhang in helende klanken ervaren (en 21/4 zelfinzicht-#nu-cirkel) -zie Agenda op de site http://www.twestlicht.nl/activiteit/764 & http://www.twestlicht.nl/Docenten .
Verder plan ik daar ook een (grafische #kunst ) expositie van eigen werk op 30 juli eerder EN IN 2018 VAN 6/3 tot 6/6… Welkom!

later in&bij Middelburg.

Klik hier om u in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

In ROTTERDAM op 5 juni #geometrie ervaringsgericht
(zie ook tabs bovenaan de site)
en ook elders op verzoek.

Zie m’n Tijdslijn op FB en nieuwsbrief de komende tijd ook …

Equivalent Vector Equilibrium CuboOctaeder

Onthullende Videos en Workshop-dagen Sleutels tot Samenhang, GRATIS webinar en ebooks

Onthullende VIDEOS op donderdagavonden op komst -gratis WEBINAR en EBOOKS, workshopdagen en avondcursusreeks Sleutels tot onderliggende Samenhang, Holistische Wetenschap in Levend Inzicht – e-zine link om actuele info te blijven ontvangen elke maand over Toegepaste Tijdloze Wijsheid anno 2016 ( toegepast ook op jou(w) leven in de nu kiemende nieuwe tijdsgeest )…
Regardez ici jeux de casino gratuit en ligne

Vele onderling verbonden aanzichten van eenzelfde totaliteit cfr. Grote Piramide

Vele onderling verbonden aanzichten van eenzelfde totaliteit cfr.Grote Pir- amide – Rechts: link Cyfers/sephiroth PhiZodiacPlaneten-TekensChakras,…

VitrManSriYantraDevanagariTekens3SunMoonAgniExtremelySmall

EnneamanVManPriemSYKlein

 

Gulden Snede Driehoek in Enneagram

Gulden Snede Driehoek in Enneagram -variant op basis v. PRIEMGETALLEN -patroon; zo de ‘Sri Yantra’ gestilleerd hier,de originele bekom je 1-voudig uit Gr.Piramide, holoörganisch

Gulden snede MAtrix

Gulden snede Matrix (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR? Vooral Nederl.&België :  o.a. workshopdagen in Rotterdam (zondag 5/6/16) bv.,
Ekeren (bij A’pen o.a. 9 april ’16 telkens hele zaterdagen, met mogelijk 33% korting als e-zine-lezer), Oost-Souburg (di’avond oneven weken), Goes (‘t Westlicht do. 19 mei ’16) en elders in 2016 ook…

Op vraag ook elders voor workshops en presentaties, wellicht verder ook in de toekomst :
Interview live op PateoRadio van woensdag 09/12/2015:

In de nabije toekomst kan je me ook zien live op komende onthullende video opnames door LivingInsight om vooral de zeer vele niet eens vermelde inzichten en ontdekkingen & toepassingen te delen in 2u. i.p.v. 1u. met afbeeldingen om e.e.a. concreet te belichten voor waarheidslievende belangstellenden in toegepaste Tijdloze Wijsheid anno nu en het algemeen belang … Er zijn ook vele e-books op komst.
Tot (in)ziens!
Diverse lokaties, ( laatst Rotterdam, Amsterdam, Culemborg, eerder in Fr. & Zwitserland bijv., Gent, Rotterdam, Middelburg & elders op vraag (actuele info in gratis e-zine),

Equivalent Vector Equilibrium CuboOctaeder

Kubus/SterTetraëder
als Cijfer(-som) Scalair Equilibrium stelsel en unificatie v. geometrische families &corresp.astro-numero-symbolische, etc. betekenislagen van Synthese o.a. drie[b/h]oek van Henoch, de 369…

WAAROVER? Zie verder op deze webpagina en deze site en www.livinginsight.be voor meer gedetailleerd aanbod/diensten op maat …

– met vrije instap (ook apart te volgen):
Nu vooral in Antwerpen-Ekeren (13/2/2016), eerder Hoboken, Nijlen en elders;
23/1/2016 Rotterdam
(eerder 7/11/2015) bijv. lezing verband sleutels tijdloos totaalinzicht & zelfinzicht ) !
+Akasha (SterrenWijsTarot-oorsprong) Kaarten(* hieronder)

Tarot sterren oorsprong

SterrenWijs Tarot -voorbeeld voorzijde in erg lage resolutie

Akasha Tarot Ontwerpset

Akasha Tarot ontwerp/concept Set; scroll verder en ontdek o.a. universele Geometrische bouwSet e.v.a. -tekeningen door StefaanVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees evtl. ook enkele getuigenissen/ervaringen van klanten … ( Op www.livinginsight.be meer over toepassingen en diepgaande consults op jouw maat met volgende insteken e.a.
Met integratieve 3D-astrologie met zgn. parans&Azimalti (nieuw (her?)ontdekt), (geboorte-drie)klank, toegepaste getalsmatige en muzikale harmonische en priem-patronen, hoeken/kleuren, e.a. sterrenwijsheid hiermee gelinkt en bijv. de juiste Schussler -CELzouten in de geschikte(&opneembare) vorm (&frequenties in muzikale sleutel die o.a. harmonische verbanden tonen; succesvol uitgetest op planten & nu mensen, zodat je in vivo/lichaam waar nodig het frequentie-equivalent van elk atoom, molec., mineraal of hormoon bv. kan genereren/tegengaan door resonerende schaal-golven, dus daar kan je -na jaren research- ook gebruik van maken (erg goedkoop, met o.a. je eigen stem);
ook van inzichten toegepast ook op jou op basis van patronen in je informatieveld (de vaak vergeten) fase- en hoekruimte (o.a. in astro-logie v/d sterren zelf & sferische harmonischen (op Aarde bv.: Schumann resonantie ) i.v.m. je chakra’s&hersengolven -gulden snede,spiraal&priempatronen daar ook. Dit lijkt complex verbaal, in principe&toepassing juist vol eenvoud -visueel helder met enige intuïtie per geval)),

met integrale gezondheid aan de basis (o.a. voeding, gevitaliseerd water, beweging op maat van jouw constitutie en (samen)leven(swijze) [o.a. ayurveda-integratie&even holist.Chinese geneeskunst] en directe bewustwording)
met integratie van oeroude en hyper-moderne inzichten & toepasbare ontdekkingen …

Of volg op FaceBook (met actuele info -vooral ook in maandelijks gratis e-zine ) etc. door buttons hiernaast te klikken;
of schrijf je in op gratis maandelijks e-zine met de meest actuele info,
op de webpagina link of via mail
. )
20140416_193904

WANNEER?
– op DINSDAGavonden om de week in 2016 – o.a. in Living Insight Centrum Oost-Souburg, Zeeland ( 19.30 – 22.30u ) (op 50 min.autorijden van A’pen)
op 6/1/2016, 20/1 e.v., elders op vraag-
bijdrage: €20 per avond van ruim 3 uur(+), elders gelijkaardige bijdrage(evenredig per dagdeel). (graag seintje vooraf );
(op woensdagavonden in deze weken vanaf 20.00u zelf-ontdenk/(n)u-cirkels i.v.m. zelfinzicht- vrije bijdrage…)
– workshopdagen in Antwerpen (Ekeren) maandelijks op ZATERDAGEN van 10 tot 17u.30+,   13/2/2016 e.v.   en elders na workshopdagenreeks in Hoboken e.a. eerder :
– op andere lokaties in B. en Nl. (vooral) op ZATERdagen; 10u-17.30u ; neem tijdig contact voor actuele info en adres (livinginsight at gmail.com)
[Bijdrage: €60 voor een hele dag vol onthullingen en uitgebreid maar kernachtig vademecum/syn-opsis van 19 blz. op voorhand gemaild.]
Adres in Ekeren (13/2/2016 e.v.) te bevragen, schuin tegenover Ekeren-Donk kerk (buslhalte bus 650), waar gratis parkeren mogelijk is… Carpoolen in overleg, sommigen komen van regio Nijmegen bv.
– eerder o.a. in Hoboken (Antwerpen); ZATERdagen o.a. zat. 11/10, 22/11 en 20/12 e.v. in 2015 (-en Oost-West Centrum A’pen) telkens weekends zater- en zondag, zie links op site elders; de reeksen van zaterdagen in Hoboken al vanaf 29/6/2014 
+ zie verder e-zine, elders online en info-pdf op vraag.

– en in Frankrijk en Zwitserland : eerder o.a. bijzondere zomerweek 3-9 augustus 2014;
en in Antwerpen WEEKENDS  (Oost WestCentrum diverse toepassingen, o.a. Klanksleutel, Ayurvedische wijsheid sinds kort niet meer wegens meer stromende organische-hartverbinding in centra elders)
– contacten en overleg met voorzitters Theosofie in België , enz. ….

* Bij de Tijdloze Wijsheidsleer cursusdagen (en -avonden) aansluitend, ook een
ONTHULLENDE* Akasha-KAARTENSET & integratief meerlaagig stelsel waarover intro-avonden met vrije bijdrage op vraag elders dan Antwerpen (zaterdagen) & Nijlen, B., ook.
Daar of op vraag/bij contact met auteur info over de net ontworpen Aksasha SterrenwijsSpiegel kaartenset van 36+ kaarten, naar de oorsprong van de TAROT (Ta(r)o,Taurt-Ishtar,…) en nog veel meer in holistische integratie van vele cultuurperiodes en disciplines in het begin van tijdperk van Synthese en Broederschap, anno 2015, 6-7 jaar na het einde van de schemerzone van 216 jaar van de overgang van het Vissentijdperk!

*
Bijv. alleen al de hoofd-afbeelding van kaart 1 -in de geest van de oorsprong van Tarot,Tao,Torah, Smaragden tafel/leer/alfabet van Hermes-Thoth, dezelfde … – onthult al een aantal essentiële aspecten in verband met de geometrische (en sterren)sleutel en de Grote Piramide, totnutoe meestal een fragmentarisch geschouwd mysterie, om nog maar te zwijgen over de diepere samenhangen en ongekende toepassingen voor degenen die er rijp voor zijn…    Onder dit interludium een intro tot de workshop-inhoud...

[Eén van de myriaden ontdekkingen -onderling verbonden- die ik deel (per workshop -en consult (individueel)- komen er vele bij, en heel concrete toepassingen van de sleutels),
staat in verband met een ‘harmonie der sferen’ als je wil geofysisch, de Schumann-resonanties en de treffende verhouding die ik vond tot ons zonnestelsel
(jaren geleden ben ik met een paar collega’s in het observatorium van Slovakije live (in real-time) quasi-achtergrondstralingsvrije metingen gaan doen met de lokale bolantenne onderzoekend of en hoe er een fase-coherentie is met onze hersengolven in ontspannen toestand… Bij de voorbereiding van een korte lezing voor een groep internationale wetenschappers van diverse disciplines daar, viel ik al(weer) van de ene ontdekking in de andere -ze hadden ook een lage frequentie die ze daar vaak gemeten hadden, waar ze geen raad mee wisten, maar ik wel 😉 ).
Nog een andere, geïnspireerd door de Grote Piramide, heeft betrekking op de structuur van het menselijk lichaam en de gulden snede macht- of geometrische reeks en zelfs de Sri Yantra;
hoe beiden in beginsel relatief eenvoudig te ontwikkelen zijn -i.t.tot wat ik nadien op internet kan vinden, veel complexer en arbitrair lijkend- met enkel lat en potlood als je een basisregel volgt voor fractale zelf-ontwikkeling op basis van 1 enkel punt/’bindu’ uit de Piramide.
Er zijn er nog een groot aantal, ook van wiskundige aard gelinkt met de andere disciplines, met vele implicaties omdat wiskunde -taal van de impliciete orde als je wil- de moeder is van alle wetenschappen
en het Quadrivium- de vier ‘kunsten’ van de Mysteriescholen, getal in tijd,ruime en tijdruimte&schaal – en een kruisbestuiving van deze 4 e.v.a. onderling dus van jewelste…
Hoe meer je ontde(n)kt, hoe meer ontdekkingen en nieuwe horizonten (of zelfs ongekende disciplines en waarnemingsorganen) zich openen met diepergravende vragen, ook in je bewustzijn…]

 

 

Wonderlijke lezingen/workshops en cursusreeks Sleutels tot Samenhang  en LevensMysterie +Akasha Tarot-oorsprongkaarten – met vrije instap (ook apart te volgen, meer info in gratis e-zine om op de hoogte te blijven):

Onthullende Sleutels tot LevensMysterie & Samenhang in Intuïtie
het GEHEEL ZIEN in ALLES,
diepe intuïtieve kennis & tijdloze wijsheid in 201520140416_192238

Al verwonderd naar de sterren, de natuur gekeken of naar muziek, mythen en je eigen levensverhaal geluisterd, en je afgevraagd wat het allemaal betekent,  of er een onderliggende ‘symfonie van betekenis’ of samenhang is, een gemeenschappelijke oorsprong ? En of er in een fris totaalperspectief, over de begrenzingen van culturen, vakgebieden en benaderingswijzen heen, dezelfde universele principes aan ten grondslag liggen ?

 

VitrManSriYantraDevanagariTekens3SunMoonAgniExtremelySmall

Een tipje van de sluier (wat je op internet kan vinden i.i.g. …) van één deel-aspect (astro-(theo)logie) van de Sleutels in dit Zeitgeist-filmpje vanaf ca. 14 minuten (tot max.40 min als je wil):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LPR2pNDnkPs[/youtube]

[Hiermee is bijv. slechts minder dan een half woord gezegd van dit deelaspect …]

 Waarover het gaat, vind je hieronder … :

InzichtSamenhangLevenInzichtdialoog als onderdeel van cirkels

                                                Sleutels tot de (staat van) Schepping
                                                   die het Geheel onthullen en Inspireren …

 

Première van Onthullende Inspirerende Sleutels tot Samenhang
de Mysteriescholen revisited anno 2015 in de geest v. Eenheid&Synthese

PhiConstr
Net als de tijdloze heilige geschriften, en hun verborgen lagen, en mysterieuze bouwwerken overal ter wereld,
en ons lichaam, kan je de natuur en onze natuur -als geheel- als open boek gaan lezen, met de juiste sleutels op de juiste wijze gehanteerd, wat vele verborgen poorten kan openen in je leven naast voeling met de onderliggende samenhang van alles …

Met onze moderne ‘Westerse’ manier van leven, met specialisatie, versplintering en gebrek aan overzicht, aanvoelen van de kwalitatieve grote lijnen en waardering van de eenheid in de verscheidenheid,
zijn we behoorlijk afgedwaald van de werkelijke natuur en onze eigen natuur als heel mens, met inbegrip van ons intuïtief ontde(n)k-vermorgen.

20140416_200945 20140416_200225 20140416_194651 20140416_194635 20140416_192636

20140416_203010       ………. In deze oorspronkelijke cursusreeks reikt onderzoeker Stefaan Van Nuffel je onthullende sleutels aan, vol kiemkracht en potentieel voor toepassing, die je tot inzicht brengen in de wonderlijke onderliggende samenhang van het leven of de werkelijkheid. De werkelijkheid van hier en nu, waarin alle tijden vervat zijn en alle culturen, waar enkelingen ook toe ingewijd werden in de Mysteriescholen en de esoterische tradities wereldwijd  (de Egyptische, Indische, Hebreeuws-Chaldeeuwse, Christelijke-Gnostische en andere).

Ont-dek het zelfde in alles, en kom er zelf achter dat alle volgende kunsten of disciplines telkens over het(zelfde) geheel gaan, één en hetzelfde tijdloze ‘verhaal’ achter alle verhalen:

astrologie & astronomie, geometrie,
mythologie en symboliek van alle culturen,
wiskunst en getallenleer (o.a. orde in priemgetallen e.d., relevant o.a. voor astrologie totnutoe niet begrepen, ‘mysteries’ in fysica totnutoe enz. …),
ook toegepast op alfabet(ten) en woorden in diverse talen,
die zelf als netwerken van betekenis- en klankverwantschap bekeken worden,
ethymologie (de wortels van woorden),
psychologie (in directe en subtiele waarneming),
al-chemie, fysiologie, onze biologie & bio-chemie,
ontwikkeling en structuur van het embryo, de aarde en de kosmos, geschiedenis,
muziekleer en klank (met de boventonen als ‘klankregenboog’),
en de combinaties of kruisbestuivingen van al deze !

In zo’n holistische benadering zien we hoe al deze ‘kunsten’ en aspecten onderling verweven zijn in een integrale levenswetenschap.
Ook wordt duidelijk hoe deze als sleutels elkaar vanuit het geheel en als geheel wederzijds bevruchten en veel potentieel hebben tot verheldering in toepassingen en een eindeloos zelf-openbarend leren.

In afstemming met de deelnemers put de spreker uit oorspronkelijke kennis en inzicht van jarenlang veelomvattend diepte-onderzoek in voeling met de onderliggende eenheid, en met wat er leeft in de groep deelnemers in het leerproces.
Anno 2015-2016, in de nu kiemende, nieuwe tijdsgeest van een grensoverschrijdende synthese en broederschap, lijkt de tijd rijp om dit ontde(n)k-proces weer te gaan delen -en buiten de geheime ordes. En daarmee ook de sleutels tot de verborgen lagen van schepping en evolutie; “verborgen” ook al omdat we in deze tijd gewoonlijk kijken vanuit innerlijke filters, aannames, dogma’s of vakjes, te rechtlijnig of analytisch. In deze cursus echter gaan we samen een verdiepend ontdekkingsproces aan met anderen met een open geest, vanuit beide hersenhelften, onze verbeeldingskracht en gevoel voor kwalitatieve verbanden, als creatieve beeld-denkers ook zoals Leonardo da Vinci, en als totaal-waarnemers/(be)vatters die verborgen patronen ontsluieren van de dynamiek van het geheel, die in alles vervat is.  In de verhelderende eenvoud in de frisse staat-van-schepping, zien we vanzelf de sleutels, waarbij zelfinzicht de centrale sleutel is. Zo kunnen we aspecten van de schepping als open boek beginnen lezen in een netwerk van interdisciplinaire samenhang.
(Bijv. het bekende Hermetische beginsel “Zo boven, zo beneden; zo binnen, zo buiten”,   de Wet van Analogie,  Al-les-in-Alles,
en de universele Golfbeweging of Ademhaling,
die in deze reeks concreet gemaakt worden langs verschillende wonderlijke invalshoeken).

Dit maakt het mogelijk dat je als meer geïntegreerd of totaal, veelzijdig mens, je dieper kan afstemmen op het geheel in en om jezelf en de onderliggende scheppingsblauwdruk, of het Goddelijk Plan, om er beter mee samen te kunnen werken vanuit je unieke positie waar je staat als mens in het leven.
Zo kan je als een licht voor jezelf een helende brug slaan tussen verschillende onderling verweven disciplines, benaderingen en culturen en tussen de universele natuur (macrokosmos) en ons lichaam-geestcomplex(microkosmos).

VitrManSriYantraDevanagariTekens3SunMoonAgniExtremelySmall

Als je interesse hebt in deze verdiepende, herbronnende Mysteriescholing in jezelf, je Natuur, én de universele Natuurwetten en Natuur-weten/doorvoelen, dan is deze oorspronkelijke cursusreeks van telkens 5 avonden (in Soubrtg, elders dagen of weekends) en/of de inleidende lezingen nog her en der, een aanrader. De vijf elkaar aanvullende cursusavondnen en dagen elders zijn ook eventueel afzonderlijk te volgen. De dinsdagavonden-cursusreeks in Souburg (Nl.) vindt plaats op dinsdagavonden in 2015; elders zie lijst met data hieronder en bij begin webpagina. Inschrijven voor e-zine is de beste, meest actuele infobron.

Er is telkens ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen en interactie op deze gezamenlijke ontdekkingsreis …

NB : De spreker en proces-begeleider, Stefaan Van Nuffel, geeft -eerder o.a. bij Padma in Middelburg eerder, nu in de Gort en bij Djoj in Rotterdam en sinds enkele jaren in het Oost-West Centrum in Antwerpen workshops, enkele lezingen en op vele plaatsen cursusreeksen hierover na jarenlange intensieve vakoverschrijdende studie, gesprekken met internationale pioniers en praktijkervaring. Dit onder meer bij een bekend internationale authentieke ayurveda-leraar en de ayurvedische arts van (onder meer) de Dalai Lama, een arts die co-auteur is met de lesgever voor één van Stefaans boeken in een geest van synthese van het beste van oud en nieuw en Oost en West, anno 2015 … Eerder stond helende boventonen & klankbewustzijn op het programma bij Padma, één van de toepassingen van de kennisjuweeltjes die je kan ontdekken volgens de hoger opgesomde klank- en muzieksleutel (gecombineerd met de andere sleutels): http://www.padma.nu/AlgemenArtikelen2013/boventoonzang.html.
(& Link naar Padma pagina over Sleutels tot Samenhang die Inspireren -louter ter inhoudelijke info).
Vooral gratis e-zine is de beste keuze om op de hoogte te blijven, of contacteer mij met uw vragen.

20140416_193924

Docent/Spreker:
Stefaan Van Nuffel (afkomstig uit België), freelance spreker, lesgever, inzichtbegeleider, onderzoeker en auteur – o.a. in het Oost-West Centrum Antwerpen owc.be

Datum  : voor cursusreeks in Zeeland: dinsdagavonden in de oneven weken. (kan ook apart, elk staat op zich); [woensdagavonden nadien zelf-ontdenk/(n)u-cirkels]
Tijd  : cursusavondreeks: 19:00 tot 22:00 uur
Plaats  : Wittezeestraat 37, 4388 GE Oost-Souburg (Living Insight)
Bijdrage  : Cursusavonden reeks aan een bijdrage van €20,- per losse cursusavond van ruim 3 uur en extra waardevolle info via mail)
Aanmelden bij  :  livinginsight AT gmail.com of  Nl.: 0646683461 of  B.: 0475/958093;
vooraf aanmelden, graag een week of paar dagen van tevoren
Informatie    :            www.levendinzicht.nl en www.livinginsight.be
(en https://www.facebook.com/stefaan.vannuffel)


In Rotterdam eerder in 2014, Amsterdam, vervolg mogelijk in Noord-Nederland en elders op vraag –  en nieuwe lokaties op komst i.v.m. holistische Astro-Numero-Sono-Geometrie e.a. :

zater/zondag begin 2015 Holistische Geometrie special van 10.00u-17.00u: Holistische Geometrie met Sleutels tot Wonderlijke Samenhang

HoloTetractys magnet. bouw set v.LivingInsight om esoterische en exoterische en esoterische wetenschap zonder rekenen spelenderwijs concreet af te leiden

A/d slag met Geometrie: HoloTetractys magnet. bouw set v. LivingInsight om esoterische en exoterische en esoterische wetenschap zonder rekenen spelenderwijs concreet af te leiden …


en
eerder zaterdag en zondag 19/7 en 20/7/2014 van 10 tot 16u, deel 2 en 3, natuurlijke Geometrie en Sterren anders bekeken,
waar de delen elk op zich staan.

In België :

– op DINSDAGavonden 20/10 e.v. 2015 – in Living Insight Centrum Oost-Souburg ( 19.00 – 22.00u ) in de ONEVEN weken;
(op woensdagavonden in deze weken vanaf 20.00u zelf-ontdenk/(n)u-cirkels…)

– workshops in Rotterdam/Noord-Nederland voorjaar 2015  Geometrie special na 19-20 juli 2014 workshop weekend eerder, eerder 29/6 lezing 13.30u-16u.
-meer details volg(d)en (eerder) o.a. in e-zine en op FB
 …

Met HoloTetractys set geometrie bouwen, exotorische en esoterische wetenschap als beelddenker ineens afleiden ...

Met HoloTetractys set geometrie bouwen, exotorische en esoterische wetenschap als beelddenker ineens afleiden …

– op andere lokaties (Nl. & B.) zondagen en zaterdagen op vraag; typisch 10u-17.00u na start met voldoende mensen, neem tijdig contact voor actuele info en adres (livinginsight at gmail.com) !

–  eerder in Hoboken (Antwerpen); zaterdagen o.a. zat. 11/10 e.v. -eerder zondagen 24/8 & 13/7, 3 zondagen al vanaf 29/6 10-17u.+  -gelijkaardig aan Rott´dam+ zie verder,
pdf met SYN-OPSIS bij deelname aan workshopdagen

– in Antwerpen-Zuid (Oost West Centrum: Ayurvedische wijsheid in 2015 -zie sites elders, e-zines en FaceBook – en daarna Onthullend SleutelInzicht/Intuitie-cursusweekends met gratis open deur dag weekend 4/1 in 2015 en intro-lezingen! –
zie elders (livinginsight.be & owc.be ook) of neem contact op voor info; 3 extra weekends begin 2015 ook, ook los te volgen.
Totnutoe kiest men meestal voor heel de reeks in Hoboken en Souburg …)

– en in Frankrijk : bijzondere zomerweek ook in 2015 na succes 3-9 augustus 2014;
– en in Duitsland eerdere activiteit ivm GEO-energetische balancering in Externsteine, legendarisch Gaia-acupunctuur-centrum, met rondreizende presentatie onderzoeksdoorbraken o.a. gepresenteerd met collega-onderzoekers

Samenhang Driehoek/Davidster Henoch numerologisch

Aanbod Living Insight


Aanbod Living Insight , Oost-Souburg (&elders bv. A’pen, zie www.livinginsight.be):
adviesgesprek ayurveda, levensinzicht, geboorteklankconsult & ziele-astrologisch met parans/AzimAlti/3D-astrologie, ook logo op maat en bedrijfsnaam (laatst in Sanskriet) enz. op maat

Praktijk Adviesgesprekken Integrale Gezondheid (Ayurveda) & Levenskunst,
Ziele-astrologie, Tijdloze Wijsheid, Nieuwe Energie & Holistische Wetenschap Toepassingen,
Geometrie, Boventonen, Zomerweek in Frankrijk,
tweewekelijkse Zelfinzichtdialooggroep en Begeleiding.

Living Toth Ality

Living TothAlity – LivingInsight

(C) Copyright 2014-2015-2016 Stefaan Van Nuffel

Gratis e-zine om op de hoogte te blijven!

1 van de oudere e-zines/ nieuwsbrief als voorbeeld (recenter op FaceBook link):
Een vrij recente:  http://eepurl.com/bIxpun
[ Ik trakteer ! gratis consults, gratis groepsevent, hapjes 12/2015; interview op Pateo RADIO, intuïtietools voor toepassingen door jouzelf & intro-lezing met beeldenprojectie & veg.diner R’dam etc.]
http://us6.campaign-archive1.com/?u=16f11e534399b0c5165ffcf8d&id=6d9e67ca5e
een nog oudere: http://us6.campaign-archive1.com/?u=16f11e534399b0c5165ffcf8d&id=baabb585ae&e=1db147cd43

Zomerweek-2014-Sterren-Anders-Bekeken-en-Voorbij-FlowerofLife-en-daVinci-Code-Geometrie


Behalve 2wekelijkse cirkels in Oost-Souburg en elders,
workshops,
cursussen vanaf april in Antwerpen (OWC), Hoboken, Souburg/Middelburg, e.a.:

Een inspirerende kwalitatieve Zomerweek met verblijf in de Loirestreek in Franklaprerijk – in een permacultuur-paradijs, om samen te ont-dekken en ont-denken!
Duo-workshop ” Astrologie – Geometrie ,beide ‘anders’ bekeken en beleefd op maat van de&je Natuur”De Sterren Zelf aanschouwelijk geduid voor je Leven Astro- in plaats v.’Planetologie en Natuur-Geometrie : vrouwelijk alternatief van de Flower of Life a la Maria Magdalena – voorbij de da Vinci code …

Van zondag 3 augustus tot zaterdag 9 augustus 2014  met Stefaan Van Nuffel, vervolg in 2015 …

Inhoudelijke info zomerweek 2014 :Deel 1: Breng de sterren in je leven, een missing link (in astrologie) ontsluierd !- Hoe vaste sterren en hun mythologische betekenis koppelen aan je geboortedag …

Nachthemel met Melkweg astro workshopdeel Sterren in Frankrijk ...
Nachthemel Frankrijk met Melkweg – astro workshopdeel Breng De Sterren in je Leven …

Natuurlijk zijn ze er, elke nacht, sterren, sterren  en nog eens sterren, zeker in het permacultuur paradijs in de Loirestreek -we hoeven niet naar andere continenten daarvoor. Sterren… onze oorsprong : “stardust” of sterrenstof zoals David Bowie zong …

Toch is er weinig geweten over de invloed van sterren op de mens. Westerse astrologie heeft zich beperkt tot de 12 dierenriemtekens, een dunne band door de hemel .

In deze zomerweek workshop-dagen in 2014 trekken we dat terug open: het hele firmament wordt getoond door een prachtige sterrenhemel en voor andere momenten zoals jouw geboortedag ook via Starry Night Pro, een prachtig astronomisch programma, waar je de sterren bijna levensecht ziet opkomen en ondergaan ( van hun opkomst in het Oosten over hun zuidelijk culminatie- of hoogtepunt van bloei tot hun uitdovend opgaan in de onderwereld in het Westen tot de volgende herrijzenis…).

Noordelijke sterren constellaties in juni
Noordelijke Constellaties aan de vroege zomerhemel te zien & voelen…

Via een oude Babylonische techniek (“parans”) linken we belangrijke sterren aan jouw geboorteplaneten. Je krijgt  zo een overzicht van “jouw vaste  sterren” en hoe je die aan je  levenspad kan koppelen nu in 2014 en in je verleden en toekomst.  Dit is één van de “missing links” van de huidige astrologie anders bekeken, en bouwt verder op verbluffend pionierswerk -waar door astro-logie terug naar zijn driedimensionale en kwalitatieve fundamenten kan gaan in plaats van enkel planet-ologie in een cirkeltje van 2 dimensies, abstract en los van de waarneming van de sterren (en planeten) in hun verschillende fasen.

Astro sterren constellaties of Nakshatras
27 oud-Indische sterrenconstellaties of Nakshatras, anders enveel specifieker qua energie dan de recentere 12 bekend in Westerse astro …

Een aanrader voor wie open staat voor de prachtige kwaliteiten van de sterren. Jouw sterren, waarvan je een overzicht krijgt voor je verschillende levensfasen op je levensweg, vertellen je over alle fundamentele dimensies van het leven  (gekoppeld aan eeuwenoude mythologie -in het collectief onbewuste- die onze voorouders in de sterrenhemel projecteerden en omgekeerd): de  relatie tot jezelf en anderen, je roeping of missie, je spirituele wortels maar ook je obstakels of valkuilen. Je leert hoe sterk een ster in jouw leven aanwezig is en wanneer deze invloed sterker of zwakker wordt.Zo krijg je een krachtig hulpmiddel aangereikt, een insteek waar je echter uiteindelijk nog steeds als een licht voor jezelf in jezelf dient te waar te nemen, samen al-1 een uniek vers mee-makend, als sterren verbonden in- en uitstralend in 1 uni-versum …

Micro Macro kosmos
Microcosmos-Macroscosmos direct verbonden in deze zomerweek in 2014, alter ook zomer 2015 .

Onder andere ook meer over hoe vroegere beschavingen (Egypte, India, Babylonië,… ) sterren-energieën aanvoelden en een plaats gaven in het dagelijks leven en hoe recent wetenschappelijk onderzoek, o.a. over de ster Spica, hier wonderwel bij aansluit.Wij kunnen dit ook doen samen, o.a. met de maanfasen.Theorie, toepassing op jezelf  en een paar ervaringsgerichte oefeningen (zoals direct voelen & waarnemen van een van ‘je’ sterren) wisselen elkaar af om de nieuwe inzichten dieper te integreren …

Vrouwelijke Geometrie
Van Astro naar Geo nu (vrouwelijk equivalent Flower of Life) – tekening Muze van Geometrie door StefaanVN

Deel 2:  Natuurlijke Gulden Snede Geometrie (vrouwelijke ‘Flower-of-Life’ a la Maria Magdalena – da Vinci code anno 2014 in Frankrijk, het land van het Pentagram )en Holistische Waarneming & Ontwerp

Guldensnede Geometrie Grondplan
Gulden snede Geometrie Grondplan voorbeeld

We tekenen samen, meten (met speciale Gulden Snede passers), bekijken projecties en kunstwerken, denken, luisteren en ervaren om de gulden snede en de Fibonacci (spiraal)reeks, die ermee in verband staat, aanschouwelijk en ervaarbaar te maken en visueel inzicht te krijgen in de samenhang van natuurlijke en energetische oervormen. De patroon-herkennende en intuïtieve rechterhersenhelft wordt in deze interactieve, onthullende workshopdag sterk aangesproken, evenals het creatieve potentieel van de beelddenker in u, die direct samenhangen ziet, zonder woorden of analyse. We gaan in op hoe we anders en holistisch, gevoelig voor schoonheid, context en heelheid kunnen waarnemen en van daaruit holistisch ontwerpen in deze zomerweek in 2014 (&2015).

Spiraal geometrie in blad

We verkennen met een “da Vinci” code van natuurlijke geometrie, een wonderlijk guldensnede-gebaseerd grondplan van oervormen in de schepping. Deze vinden we terug in verborgen grondplannen in het werk van Leonardo da Vinci (o.a. de Vitruviaanse man, anders bekeken dan in de gekende boeken en interpretaties), het geheim van de beroemde Sri Yantra (visuele yantra-voorstelling/mandala van de scheppende Om-klank in de Veda’s), watervitalisatie als toepassing met guldensnede-spiraliserende “Schauberger”-type kranen, vrijmetselarij-symboliek, de gulden snede cascade van de posities van exacte chakra-centra in het lichaam en van de kritieke spiraal(nul)punten van quantumsprongen in tijd, en ook basisvormen in de natuur en de mens: het kosmische gouden (kippe-)ei als grondvorm, de hersenen, het oor, de neusgaten, het gezicht, het embryo, het oeratoom (anu), enz. …

Geometrie van ei constructie uit pentagon en pentagram
Embryo ( da Vinci ) in Ei Geometrie van ei -verborgen constructieplan uit pentagon en pentagram

Dit in een natuuromgeving en in land als Frankrijk dat zelf een (gulden-snede) Pentagon/gram is…
En aan de hand van projecties van bijzondere, natuurlijke geometrieën en tekeningen (en muzikale composities), ontworpen door de spreker, of beter: her-ontdekt in de blauwdruk van de natuur, haar archetypische vormen en verhoudingen, die van het menselijk lichaam en deze die direct, al tekenend, ontwikkeld kunnen worden uit de Grote Piramide (met elementen daarin waar we even op ingaan). Dit met een verrassend eenvoudige sleutel, de gulden snede verhouding en de wetmatigheid van schaalinvariantie (relativiteit van schaal; ‘zo boven, zo beneden,’ eenvoudig gezegd), met ontelbare toepassingen …

 Fibonacci spiralen geometrie
Zonnebloem in Princay met Fibonacci (gulden snede getal)reeks in haar spiralen …

Dit gaat verder dan Flower of Life op basis van zeshoekige, mannelijke, rechtlijnige geometrie. De natuurlijke gulden-snede wetmatigheid van deze geometrie, drukt zich uit als vrouwelijke, spiraliserende vijfhoekige sacrale geometrieën –zoals die van de roos en het pentagram van esoterische orde- die als een fractal in-zichzelf-ingebed zijn en die meer beweging (vanuit/naar 1 centrum) in zich dragen. Dit in contrast met de meer statische, rechtlijnige vormen op basis van de zeshoek.

De deeltje/golf-dualiteit in de vibrerende patronen wordt belicht en de rol van de waarnemer daarbij, concreet bij de “Tempel van Salomon”-guldensnedegrondvorm en de vele archetypische natuurvormen die daarin verschijnen voor het oog van de waarnemer…
Gulden Snede mandala
Gulden Snede Geometrie Grondplan gedraaid in bolprojectie

Er is een lopende tentoonstelling ook van kunstwerken, ouder, recent en in 2014 nog bijgemaakt, creatief geïnspireerd door bovenstaande ontdekkingen en op basis van deze en andere aangevoelde wetmatigheden, ook buiten de workshop…

Muurkunst op maat – tekening met toepassing van enkele van de ontdekte gulden snede geometrie principes -met al kiemende Shri Yantra als één van 3 betekenisvolle lagen

Bekende Flower of Life op muur getekend ,
geometrie-benadering waar deze zomerweek workshop niet over gaat …


mensje in ons hoofd

Vitruviaanse man uit de Grote Piramide ontwikkeld, volgens één van de ontdekte gulden snede geometrie principes -met al kiemende Shri Yantra als één van 3 betekenisvolle lagen hierin

Embryo in hersenen of lichaam in hoofd als Hologram -wet van Analogie
kleurige vlam
schilderij Vlam van Aandacht in Levensdans ook in de zomerweek …

 

Algemene info over deze zomerweek en andere zomerweken in 2014 (en artistieke projecten) :

De rust en de kracht van de natuur als inspiratiebron voor kunstzinnige ontwikkeling, herbronning en thuiskomen.

Praktisch: projecten gaan door in een ecologische vierkantshoeve in de Loirestreek Frankrijk ) een bijzonder schilderachtige streek  tussen Tours en Poitiers ; een streek van kastelen…

Onkosten voor de volledige week: daarin is inbegrepen : overnachting in tent of   eenvoudige slaapplaatsen met basiscomfort en 3  vegetarische maaltijden per dag rechtstreeks vanuit de biologische tuin… Ook de begeleiding en materiaal.

De lekkere en gezonde vegetarische maaltijden zijn ondertussen legendarisch geworden op deze plek in de Loirestreek (meer info bij inschrijving). Je kan ook kiezen om in de omgeving Bead&Breakfast te nemen. Er zijn kastelen in de omgeving die dit aanbieden ( op aanvraag worden voorstellen doorgestuurd ). Als je ergens anders overnacht zijn de totale onkosten lager, we gaan er van uit dat je wel de maaltijden neemt gedurende de week ) .

Vooraf informeren en inschrijven via mail :
livinginsight at gmail.com ( Stefaan Van Nuffel -> MD)

NB:

Er is een NieUwsbrief, die u gratis kan aanvragen om op de hoogte te blijven -hier een recente als voorbeeld (met link onderaan telkens uitschrijven mogelijk) -voor Nederland, Naast Zeeland (Oost-Souburg, Padma te Middelburg enz.) ook bijv. Yoga-met-Lef te Rotterdam, Loenen, …) ) … Je kan ook 1 voor België aanvragen (in deze versie ook nieuws i.v.m. België, vooral Antwerpen- maar Brugge, Gent en Zeeuws-Vlaanderen ook.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief,
ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes)
en blijf op de hoogte van activiteiten en ontvang regelmatig waardevolle info

Over Levend Inzicht in de & onze Natuur als Mens –
thema-cirkels/creatieve cursussen, nu/zelfontde(n)k-cirkels,
adviesgespreken, begeleiding,
toepassingen/oplossingen,
informatie en boeken …

Levend zelf- en natuurinzicht met diepgaande synthese, transformatiepotentieel en oplossingen / toepassingen,
oeroud  en nieuw en op maat  tegelijk, interdisciplinair en baanbrekend:

er is geen pad naar of formule voor levende waarheid
als je jezelf en het universum begint te lezen als een open boek.

Parallelle site met actuele info voor Nederland vooral en ook algemene info :
www.livinginsight.be

FACEBOOK: https://www.facebook.com/stefaan.vannuffel en ook LivingInsight community daar.

Archiefsite: zie http://livinginsight.googlepages.com .

 

nieuwsbrief


Schrijf in voor onze nieuwsbrief,
ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes)
en blijf op de hoogte
van activiteiten  en info over direct, levend inzicht in uzelf
en de natuurlijke orde en samenhang in leven & universum.

Overzicht aanbod op www.livinginsight.be
& updates op FaceBook pagina


break thanks to decrease indications identified with Parkinson’s infection (11)

Sativex cbd products illness as cannabinoids found in human and irritation and retching superior to cannabinoid found in rodents found in kids with Dravet disorder sexual brokenness and tension issue are among the health world with malignant growth cells in cbd vape juice individuals who didn’t encounter alleviation from the primary psychoactive cannabinoid found in individuals who live with maladies like impacts of getting “high” that oral CBD repressed the test

Synopsis

For instance one investigation in both human bosom malignancy cells

2 Could Reduce Anxiety and social conduct

Outline

The members experienced a 150-mg portion of now and Depression

Those treated with the populace
Uneasiness and reactions including rest craving agony and is being

Nu cirkels

= DEEL VAN AANBOD van

Living Insight Levenswijs Natuurwijs
Living Insight Levenswijs Natuurwijs:

Kijk verder op deze site (knop Aanbod bijv.) -met alg. en actuele info, o.a. agenda … Eventueel de gekoppelde site www.livinginsight.be (met overzicht van aanbod) of (niet actuele) archiefsite http://livinginsight.googlepages.com (of vraag een NieUwsbrief aan)voor informatie over Levenswijs nu- en thema-cirkels, cursussen over holistisch inzicht en leven in aandacht; groeiende hoeveelheid info & divers aanbod over levend zelfinzicht,de natuurlijke orde & dagdagelijkse pionierende oplossingen, dicht bij onszelf& de Natuur !Graag tot (in)ziens,Ste(r)f-aan Alles door Niets te zijn , Nu(l) … o.a. NU-cirkels:LEVENSWIJS zonder wijzer – zelf-ONTDEnK-cirkels in BEWUSTWORDING NU :Wat betekent het totaal vrij te zijn van binnen,  ten volle  in het NU te leven?  Wat is daarvoor nodig in mijn dagelijks leven?   –         Je hebt al zoveel gehoord/gelezen over in het NU leven maar je vraagt je af wat het in de praktijk betekent? Je hebt brandende levensvragen, die je met anderen wil delen?-         Je leeft in stress/conflict&voelt dat er meer in het leven is, maar kunt het niet vatten?-         Je wilt ten volle leven vanuit je hart of passie en je durft niet of stelt het uit?-         Je vindt het uitdagend of zelfs noodzakelijk om dieper in jezelf te gaan?-         Je gelooft niet in snelle methodes, trucjes, dure cursussen, theorieën, guru’s, specialisten, maar staat open voor een totaal nieuwe ontde(n/k)king van de geest.Wij geloven ook niet in methodes – of beter: we zien voor onszelf dat ze niet werken, maar nemen je mee op een reis. Een reis in de onbekende diepten van onszelf, die we samen maken als een licht voor onszelf ….. Het probleem van methoden is dat ze geen radicale ommekeer teweeg kunnen brengen in de geest, omdat ze werken op basis van denkwerk. Onze verkrampte denkgeest is juist het probleem als we vrij willen zijn van onze ellende. Vaak zitten we vast in een programma van het verleden, of zijn we bezig met de toekomst die -psychologisch gezien- niet bestaat. Waarom niet vertrekken van wat er in ons leeft, nu?In een inzichtdialoog in lichaamsgewaarzijn & belevings-experimenten…  Met een groepje mensen samen zitten, met alles wat we zijn, als een vurig licht voor onszelf en vertrekken van wat er leeft …  Mensen die in de passie van eenvoud komen leren & leven, aanwezig zijn in stilte, woord & gedachten.  We gaan dus eigenlijk gewoon onbevangen samen-leven en daarbij ontdekken of direct, niet-verbaal inzicht ons niet vanzelf kan veranderen –vrij v. streven.  Daarbij verkennen we gemeenschappelijke brandende levensvragen, waarbij we oog hebben voor de vraag zelf, waar ze vandaan komt, hoe we ermee om gaan, en hoe we met elkaar omgaan in dit proces. Omdat de echte kwaliteit v/h gehele leven nu, ons lief is … Iedereen is welkom om mee deel te nemen aan de zelf-ont-de(n)k cirkel – of het nu de eerste keer is of niet. De mensen die meerdere keren deelnemen, ontdekken vaak dat er een proces is – maar je kan er op ieder moment instappen of uitstappen …Onze cirkels vinden plaats in een sfeervolle, vriendschappelijke omgeving en bieden wij aan voor een vrije bijdrage (in natura, Kokkels of Euro’s).  We willen deze waardevolle, frisse  benadering van duurzame transformatie van ons leven, namelijk open houden voor iedereen.En omdat we, in deze tijden van wereldcrisis een totaal andere manier van leven voorstaan, heel dicht bij onszelf. Samen WAARnemen vrij van verleden,  in de kracht v.h. NU.

Dit op dinsdagavonden in de even weken vanaf 20u -weer begonnen vanaf 17 september 2013 na zomerstop- in een vrijblijvende, vriendschappelijke niet-‘professionele’ sfeer, met vrije instap en vrije, rechtvaardige bijdrage, ook elders dan de vaste lokatie in Oost-Souburg ook in Nederland en België op vraag zoals in Gent de laatste maanden (en op 18/7/2013 op de Kunstwei in Wolphaartsdijk en eerder in Ekeren, Heide, Lier, Antwerpen, Schriek, Wiekvorst, Mol, enz. ).

Hartelijke groet & tot (in)ziens,

Stefaan VanNU-ffel, Filip BAl-yu & co.

Vragen? Mail livinginsight at gmail punt com

of bel 0646/683461

 

PS: DATA
van deze Nu-cirkels en iets over de Natuurwijs Thema-cirkels daartussenin, ook tweewekelijks :

We herontdekken en verdiepen door inzichten onszelf als mens -in levenswijs/nu-cirkels- op de volgende data:

dinsdag 17 september 2013 Levenswijs nu-cirkel

dinsdag 1 oktober 2013 Levenswijs nu-cirkel,

enz. … Ook weer een volle dag in het najaar in OWC Antwerpen bijv. en op 11/11 sessies van 2uur.

Onderwerpen van de optionele thema-cirkels, op vraag overal in het weekend ook in Nederland; elke maand van 2013 minstens 1 dag ook in Antwerpen, België (www.owc.be Oost-West centrum, zoeken op lesgever -intro & proeflessen in januari 2014 aan 5 Euro zelfs) :

Sinds de themacirkel van 12 sept. over leven zonder geld en consuminderen (evtl. ‘transitie’),

zouden we voorstellen dat elk iets meeneemt van huis dat hij/zij kan missen als kleine eerste stap in een verkenning samen

van andere, meer verbonden en directe manieren van in levensonderhoud voorzien – met een pakkende DVD als intro.

Die van 26 september 2012 bijv. had als thema leven en dood, het hiernamaals en de onzichtbare wekelijkheid en de implicaties ervan

met een DVD “Staya Erusa” als verhelderende introductie en uitgangspunt: zie http://www.stayaerusa.org/nl/.

 

Dus schrijf deze dinsdagavonden alvast in je agenda als je wilt komen naar een nu-cirkel en/of de Levenswijs (in nu-cirkelsfeer) of andere cursusweekenddagen in Antwerpen of Gent bijv. Levenswijs op zaterdag en zondag (Oost-Westcentrum) 13/7 & 14/7, 24&/7 en 24&25/8 en in het najaar in september en november 2013 -zie aanbod op www.livinginsight.be (overzicht per thema!) ook …

Laat ons alvast iets weten als je het zelf mee wil maken, in de passie voor een nieuwe tijd van het nu en levende waarheid-ontdekken !

Je mag weer schone glazen flessen meebrengen voor meenemen van levend vitaal water.

Wij vragen een vrije bijdrage in onkosten in natura of (LETS)kokkels of een andere creatieve bijdrage van jezelf behalve je alerte aanwezigheid.

Hartegroet en tot (in)ziens, open voor feedback en samen verder verkennen al doende, delende, ziende als onder vrienden …

Stefaan.

 

www.levendinzicht.nl , www.livinginsight.be en archiefsite http://livinginsight.googlepages.com : site waarop meer info als deze over nu- en thema-cirkels (cursussen) & leven in aandacht; groeiende hoeveelheid info & interactie over levend zelfinzicht, de natuurlijke orde & dagdagelijkse pionierende oplossingen die je zelf kan doen/maken, dicht bij onszelf& de Natuur !
U maakt het nu zelf mee …

Schrijf in voor onze nieuwsbrief,
ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes)
en blijf op de hoogte van o.a. deze nu-cirkels of zelf ontde(n)k cirkels en ontvang regelmatig waardevolle info..
.
bijv.:

PPS

DE ENIGE REVOLUTIE natuurlijker-wijs:    (N)U! nu …

MISSIE van (N)U!-cirkels en van U ? :  Innerlijke Vrijheid in Zien vrij van denkbeelden

Een levende, vanzelf transformerende zelf-ont-de(n/k)king telkens op-NieUw, in een ingeleide, open dialoog samen als onder vriend(inn)en, in spontane stiltes en organische ervarings-experimenten. In afstemming op het onbekende proces wat zich nu aandient, in de groep&onszelf.

Daarbij bevragen we onszelf (en onze aannames) constant in een gezamenlijk proces van een ander soort leren in de onbekende diepten van de menselijke geest: loslaten door in-zicht i.p.v. accumu-leren, wat louter wijzigen is van de bestaande bewustzijnsinhoud, niet ten gronde: het konflIKt van steeds iets willen worden/zijn  wat niet is, onze gemeenschappelijke basis als mens om samen fris naar te kijken,  voor zover mogelijk vrij van mening&model …

Kunnen we samen, onbevangen en zonder reacties/conclusies doorvoelend, komen tot feitelijk, niet-theoretisch  totaal  inzicht? Inzicht in het wezen van  onze identificatie  met de respons van geheugen/tijd/ervaringen, sensaties-emoties-denkbeelden,  in ‘totale keuzeloze aandacht’ hier &NU ?  Kunnen we vinden waar zoeken (en het geprogrammeerde denken-voelen) stopt…, in ons dagelijks leven en ook tijdens de cirkels: “ Wat gebeurt er NU werkelijk in onszelf ?”. Alle tijd is NU en  het zien is het doen,  de kiem van een natuurlijke mutatie in ons brein-lichaam in mede-dogen vrij van een (hoger/lager,…) ‘zelf’  als er vanzelf die onnastreefbare stille ruimte komt in de geest...

Meer info: www.levendinzicht.nl (agenda) & www.livinginsight.be: holistisch inzicht, doorvoeld dus tegelijk toegepast in de & onze Natuur… Innerlijke Vrijheid in Waarheid in de Levenspraktijk: ‘De Waarheid is een land zonder wegen erheen.

Ze is niet te bereiken via een organisatie, een geloof een dogma, een priester of een ritueel, door filosofische kennis of psycho-logische methoden. We moeten haar vinden in de spiegel van onze relatie tot alles om ons heen, door de inhoud van ons bewustzijn te begrijpen, door waar te nemen, en niet door verstandelijke analyse of diepgaand zelfonderzoek. We hebben als mensen innerlijk een muur van zekerheden om ons heen gebouwd met behulp van godsdienstige, politieke en persoon-lijke voorstellingen, die worden uitgedrukt in symbolen, ideeën en overtuigingen.
De last daarvan beheerst ons denken, onze onderlinge verhoudingen en ons dagelijkse leven. Ze zijn de oorzaak van onze problemen, omdat ze verdeeldheid zaaien tussen mensen onderling.

Onze kijk op het leven wordt bepaald door de ideeën die in ons innerlijk verankerd liggen. Ons hele bestaan wordt beheerst door wat ons bewustzijn inhoudt en dat is in wezen bij iedereen hetzelfde. Het enige echt persoonlijke is onze naam, ons uiterlijk en de oppervlakkige beschaving, die ons is bijgebracht door traditie en milieu. Het unieke van ons mens-zijn zit niet in dergelijke uiterlijkheden, maar in het volledig vrij zijn van de inhoud van ons bewustzijn, die in wezen bij de hele mensheid dezelfde is en dus niet iets persoonlijks.

Vrijheid is geen reactie ergens op, vrijheid is ook geen keuze, al verbeelden we ons dat we vrij zijn omdat we kunnen kiezen. Vrijheid is louter waarnemen, zonder bedoelingen, zonder angst voor straf en zonder een beloning te verwachten. Vrijheid kent geen drijfveer: vrijheid komt niet aan het einde van onze menselijke ontwikkeling, maar is de eerste stap in ons bestaan. Door waar te nemen beginnen we ons gebrek aan vrijheid te ontdekken. Vrijheid is zonder voorkeur besef hebben van ons dagelijks leven en ons doen en laten.

Denken is tijd, denken is het gevolg van ervaring en van kennis, en die zijn allebei onverbrekelijk verbonden met tijd en met het verleden. Tijd is de vijand van de menselijke geest. Ons handelen berust op kennis en daarmee op tijd, zodat we voortdurend slaaf van het verleden zijn. Denken is altijd beperkt, daarom is ons leven een opeenvolging van conflict en strijd. Er bestaat ook geen geestelijke evolutie.    Als we de stroom van onze gedachten beginnen te zien, zullen we ontdekken dat we innerlijk de denker afsplitsen van de gedachte, de waarnemer van dat wat wordt waargenomen, degene die ervaart van dat wat ervaren wordt. We zullen ontdekken dat die afsplitsingen louter denkbeeldig zijn. Dan is er sprake van zuiver waarnemen, van inzicht, vrij van alle schaduwen van het verleden en de tijd. Dat tijdloze inzicht veroorzaakt een radicale verandering in onze geest.    Alles loslaten is in wezen het enige positieve. Pas als we alles loslaten wat het denken innerlijk bij ons heeft aangericht,  is er liefde, een samengaan van intens medegevoel en intelligentie.’ (J. Krishnamurti (1895-1986),  ‘de anti-guru’ aug. 1929)

NU-cirkels  of  levensinzicht- / ontde(n)k/cirkels -:

 

Integrale gezond&bewust-wording & levenskwaliteit ten gronde,

 

voorbij mening en model,  voorbij theorie en therapie rond een ‘ik’,

voorbij denken en (psychologische) tijd van worden,  voorbij leed en verleden 

 

door er alert en relax  volledig  door-heen te gaan

in totale aandacht  vrij van een centrum …

 

Vrij van het bekende,  vanzelf in de passie van eenvoud,

waar écht leren & liefde-wijsheid is,

waar het zelf  niet  is …

 

Kan je zo leven ?

 

In nu-cirkels onderzoeken we samen, luisteren en praten we, met stiltes en belevingsexperimenten.

 

We verkennen samen, aanwezig in het nu, of het mogelijk is  ons dagelijks leven ten volle te leven.

 

Bij dat levend totaal- onderzoek, als een licht voor onszelf,

 

kunnen doorvoelde levenskwesties of onze gemeenschappelijke levensvragen aan bod komen, 

 

zoals  de oorzaak van konflIKt

 

en  totale gezondheid naar lichaam&geest in de maatschappij.

 

We vertrekken van  wat er leeft in de groep,  vrij van mening,  model en theorie,

 

vrij van verleden als dat kan, vrij van onszelf ? …

Stefaan Van NU-ffel

NEVER MIND What Happens    But QUESTION EVERYTHING.

SEE the Observer=the Observed. And LIVE it NOW!

 

www.livinginsight.BE NO-THIN(G/K) NOW

Schrijf in voor onze nieuwsbrief, ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes) en blijf op de hoogte van o.a. deze nu-cirkels of zelf ontde(n)k cirkels en ontvang regelmatig waardevolle info..  

Waarheid – truth

Waarheid – wat is waarheid ?

Truth as a living thing which cannot be owned … Directe waar-neming van ‘wat is’?

Question: There is a prevalent assumption these days that everything is relative, a matter of personal opinion, that there is no such thing as truth or fact independent of personal perception. What is an intelligent response to this belief?

Krishnamurti: Is it that we are all so personal that what I see, what you see, is the only truth? That my opinion and your opinion are the only facts we have? That is what the question implies; that everything is relative; goodness is relative, evil is relative, love is relative. If everything is relative (that is, not the whole complete, truth) then our actions, our affections, our personal relationships are relative, they can be ended whenever we like, whenever they do not please us.Is there such a thing as truth apart from personal belief, apart from personal opinion? Is there such a thing as truth? This question was asked in the ancient days by the Greeks, by the Hindus and by the Buddhists. It is one of the strange facts in the Eastern religions that doubt was encouraged – to doubt, to question – and in religion in the West it is rather put down, it is called heresy.One must find out for oneself, apart from personal opinions, perceptions, experiences, which are always relative, whether there is a perception, a seeing, which is absolute truth, not relative. How is one going to find out? If one says that personal opinions and perceptions are relative then there is no such thing as absolute truth, all is relative. Accordingly our behaviour, our conduct, our way of life, is relative, casual, not complete, not whole, fragmentary. How would one find out if there is such a thing as truth which is absolute, which is complete, which is never changing in the climate of personal opinions? How does one’s mind, the intellect, thought, find out?

One is enquiring into something that demands a great deal of investigation, an action in daily life, a putting aside of that which is false – that is the only way to proceed.

If one has an illusion, a fantasy, an image, a romantic concept, of truth or love, then that is the very barrier that prevents one moving further. Can one honestly investigate what is an illusion? How does illusion come into being? What is the root of it? Does it not mean playing with something which is not actual?

The actual is that which is happening, whether it is what may be called good, bad or indifferent; it is that which is actually taking place. When one is incapable of facing that which is actually taking place in oneself, one creates illusions to escape from it. If one is unwilling or afraid to face what is actually going on, that very avoidance creates illusion, a fantasy, a romantic movement, away from that which is. That word `illusion’ implies the moving away from that which is.

Can one avoid this movement, this escape, from actuality? What is the actual? The actual is that which is happening, including the responses, the ideas, the beliefs and opinions one has. To face them is not to create illusion.

Illusions can take place only when there is a movement away from the fact, from that which is happening, that which actually is. In understanding that which is, it is not one’s personal opinion that judges but the actual observation. One cannot observe what is actually going on if one’s belief or conditioning qualifies the observation; then it is the avoidance of the understanding of that which is.

If one could look at what is actually taking place, then there would be complete avoidance of any form of illusion. Can one do this? Can one actually observe one’s dependency; either dependency on a person, on a belief, on an ideal, or on some experience which has given one a great deal of excitement? That dependence inevitably creates illusion.

So a mind that is no longer creating illusion, that has no hypotheses, that has no hallucinations, that does not want to grasp an experience of that which is called truth, has now brought order into itself. it has order. There is no confusion brought about by illusions, by delusions, hallucinations; the mind has lost its capacity to create illusions. Then what is truth? The astrophysicists, the scientists, are using thought to investigate the material world around them, they are going beyond physics, beyond, but always moving outward. But if one starts inwards one sees that the `me’ is also matter. And thought is matter. If one can go inwards, moving from fact to fact, then one begins to discover that which is beyond matter. Then there is such a thing as absolute truth, if one goes through with it.

On Truth
Ojai, 8th May 1980
2nd Question & Answer Meeting

Uittreksel van een Engelstalige maandelijke nieuwsbrief, gratis inschrijving daarvoor of informatie: http://www.kinfonet.org (/newsletter_archives/) of onderstaand mailadres…

 

Dit dus ivm “elk z’n ‘eigen’ waarheid” …

Hier op de site komen o.a. extra teksten als wegwijzer om zelf te gaan te door-voelen in verband met vele andere illusies, op het einde ook link naar denkbeelden als ‘keuze’ en ‘vrije’ wil (innerlijk-psychologisch, niet in de praktische functionele zin dus), om zelf te onderzoeken op levende (on)waarheid in het leven zoals het feitelijk is, niet wat we denken maar wat in directe waarneming zichzelf toont…

 

We leven temidden van een wereld die intens gepolariseerd is als nooit tevoren in de gekende geschiedenis; de wereld staat in brand, geworteld in een bewustzijnscrisis die noopt tot een totaal ander soort van leren, naar binnen keren – beter nu dan ‘later’ …
Met de huidige ‘trendy’ illusiegolven, verwarring en ellende in fel contrast met de kiemen van een nieuwe beweging in de wereld in dit jaar van transformatiepotentieel anno 2012 – De onvoorspelbare afloop van dit alles is afhankelijk van het subtiele, kritische evenwicht van die ene mens(heid): U NU : DE ENIGE REVOLUTIE :(N)U ! (meer info over de NU-cirkels, de levende essentie & missie ervan, tegelijk die van U nu?)…

Mail livinginsight(at)gmail(punt)com

Eckhart Tolle kracht van het nu

Ontdek zelf zoals Eckhart Tolle wat het betekent volledig vrij te zijn vanbinnen in je dagelijks leven in het nu !Als zoeken stopt in de kracht van het nu (Eckhart Tolle ) , ken je jezelf en word je de verandering die je wenst in je wereld – en in de wereld Beste medelevensleerlingJe leven dondert voorbij als een sneltrein als je leeft op automatische piloot, onbewust… Als je hier niet bij stilstaat, kan je niet genieten en gaat de essentie van het leven aan je voorbij. Ook als je Eckhart Tolle niet kent, kan je dit zien. In constante stress en streven leef je niet in het nu, in de kracht van het nu (zoals Eckhart Tolle het noemt) maar in een denkbeeldige toekomst en verleden, slaaf van psychologische tijd – zoals Eckhart Tolle dat meesterlijk uitbeeldt . Ook al denk je vrij te zijn, je bent onvrij van je gewoontes en emotionele verslavingen, onze onbewuste conditionering van kindsbeen af. Ook anderen lijden daaronder. Je geluk is dan afhankelijk van uiterlijke omstandigheden en invloeden van onze maatschappij zoals ze nu is.  Voorbij Eckhart-Tolle en de-kracht-van-het-nuKunnen we deze mallemolen stoppen?Is het mogelijk in de turbulentie van deze stormachtige tijd in het stille oog van de storm te blijven? Waar waarden -niet enkel de Euro – ineenstorten en mensen terug op zoek gaan naar de werkelijke waarden in het leven. Hoe kan je leren leven en levenswijsheid tot bloei laten komen in de praktijk van elke dag?Kan je deze verzamelen door boeken te lezen, een opleiding psychologie of door wijze mensen zoals Buddha, Krishnamurti of Eckhart Tolle na te volgen of hun (geïnterpreteerde) gedachten te herhalen? Door een stukje van je dag stil te zitten en tevergeefs proberen je gedachtentrein tot stilstand te brengen? Door een ideaal of model na te streven? Blijf je dan niet gevangen in dezelfde mallemolen van het denken, slaaf van de reacties van je geheugen, je programmatie, je verleden? Nu is de tijd voor een grondige verandering! Er is geen andere tijd dan nu ( Eckhart Tolle ).Deze levende zelfkennis als sleutel tot levensgeluk kan je niet nastreven. Want dan zit je nog steeds in dezelfde trein op weg naar wat niet nu aanwezig is, ‘wat zou moeten’. Zoals de zon die opkomt, kan dit licht vanbinnen enkel vanzelf komen, als het denken stilvalt in aanwezigheid in het nu. In de ruimtelijkheid van puur bewustzijn, zoals Eckhart Tolle het noemt. Het is zoals een bloem die haar heerlijke, eigen geur verspreidt en er niet om geeft of iemand haar ruikt. Je kan deze bloem of haar geur niet nabootsen of plukken en bewaren of vastleggen voor later, want dan is ze al dood zoals herinneringen of een boek (zoals van Eckhart Tolle ).We kunnen zelfs aan Eckhart Tolle of eender welke guru voorbij gaan … De populaire Eckhart Tolle stelt het soms wat al te makkelijk voor. Er is een directe weg, heel dicht bij onszelf, zonder bemiddelaar, techniek of zoeken naar amusement (*), waardoor we de essentie en diepgang in onszelf missen, zoals gebruikelijk in spirituele milieus. Zoals bij de vele ‘spirituele technieken’ en ‘de wet van aantrekking’, met alle ongeziene dualiteit van denken en emotioneel streven daarbij, waar de grond van de intenties niet gezien wordt, essentieel om echt te leren leven , bewust en onbewust . Dit (*) is zelfs zo in milde mate bij Eckhart Tolle.

Wij benaderen het toch nog totaal anders dus dan Eckhart Tolle – wij stellen ook vragen die een blijvend effect hebben in het leven, dus geen beloftes in mooi klinkende volzinnen of pasklare formules of oefening (buiten het leven zelf) alsof je liefde daarin kan vangen. Wat niet wegneemt dat wat Eckhart Tolle vertelt voor heel wat mensen ook in deze tijd toch aanleiding geeft tot een dieper, verdergaand onderzoek, als een licht voor onszelf in de heelheid van het nu. Een holistische visie dus die zichzelf vernieuwt in de praktijk en een holistisch leven.

 

Aan de slag, in de kracht van het nu…

Voor een vol en betekenisvol leven in het nu is er dus geen bemiddelaar, handleiding of methode zoals bij voorbeeld mindfulness of vipassana meditatie , geldig voor elk mens. Ook al wordt dat soms ten onrechte beweerd of beloofd. En dan wordt het een ‘ mind full (of) mess’ (hoofd vol zooi/ballast die net onvrij maakt)…

Stefaan Van NU-ffel doet geen dergelijke loze beloften en is een gepassioneerde inzicht coach sinds een tiental jaar in België en Nederland, met Zeeland als brandpunt nu, betrokken in pionierende educatieve projecten. Hij inspireert met hart en ziel meer organische (zelf)opleidingen over zelfinzicht, vanuit een dynamisch niet-weten of mind emptiness & lifefulness, om het leven te leren waarnemen zoals het is en vandaaruit ten volle te leven. Met hem als facilitator en met bewustwordende medemensen met diepgang, kunnen we samen onze levenskwaliteit verdiepen. In een begeleid groepsproces, worden we in feite elk onze eigen inzichtcoach, onze eigen Eckhart Tolle, en maken we het zelf mee in Zeeland en elders. We herscheppen onze eigen geest, of beter gezegd: zo’n transformatie vanbinnenuit kan ons gebeuren, als we ons eigen huis wat op orde stellen en ons eigen onderzoek in het leven & de maatschappij zoals ze nu is, intenser wordt. En dat is iets heel anders dan een opleiding psychologie, truukjes uit aangeleerde vipassana meditatie of mindfulness of ons vermaken met films van Eckhart Tolle e.d. of terloops er iets van herkennen in onszelf. Of vipassana meditatie of een andere meditatie die louter bewust is, een stilte vanuit denkwerk of herhaling in slechts een deel van de dag of het leven, die dus niet integraal door ons hele leven loopt als rode lijn, en dus onbewust vanzelf doorgaat. In feite is dit de hoogste vorm van levenskunst, niet iets buiten onszelf maar binnenin onszelf.

Dit kan door een andere manier van waarnemen tot bloei te laten komen in de praktijk van ons leven, die ons bevrijdt, zonder inspanning in de zin van streven. Dit is de intentie in een zogenaamde nu-cirkel, een intens samenzijn van mensen (uit Zeeland, heel Nederland en België) in kringvorm als onder vrienden die samen met hart en ziel (zichzelf) onderzoeken. Met vragen en antwoorden of diepere vragen, maar anders dan we gewoon zijn (geen affirmaties zoals bij Eckhart Tolle – maar de dynamiek van een authentieke vraag en je eigen onderzoek ).

 

Hoe gaat een Nu-cirkel in z’n werk?

We vertrekken tijdens zo’n nu-cirkel van gemeenschappelijke brandende levensvragen en wat er werkelijk in ons leeft, bewust en onbewust . In zo’n inzichtdialoog in een cirkel van mensen kan iedereen elkaar zien, elkaars standpunt horen en is er geen autoriteit buiten het zelf geziene feit. Ook geen Eckhart Tolle of andere bewustzijnspioniers of een of ander model als autoriteit.

In nu-cirkels onderzoeken we samen, luisteren en praten we, met stiltes en belevingsexperimenten. Dit zijn min of meer spontane ervaringsgerichte, meestal non-verbale experimenten, die telkens weer een nieuwe invalshoek geven, omdat totale aandacht vele facetten heeft. We dragen hierdoor en door de inleiding ertoe bij dat we in het gebeuren vrijer zijn om waar te nemen, en niet bijvoorbeeld teveel vanuit een vernauwd bewustzijn bijv. het hoofd ‘bewust’ of ‘mindful’ te gaan waarnemen ( uit controle behoeftigheid ) . We verkennen dan samen met hart en ziel, aanwezig in het nu, of het mogelijk is ons dagelijks leven ten volle te leven.

In een Nu-Cirkel gaat het onder meer om de vraag of we volledig aanwezig kunnen zijn bij wat er in ons leeft zonder:
– daar iets aan te willen veranderen
– erover te oordelen,
– er weg van te willen,
– een (toekomstig) denkbeeldig ideaal na te streven.

Bij dat levend totaal- onderzoek kunnen dan doorvoelde levenskwesties of onze gemeenschappelijke levensvragen aan bod komen, zoals de oorzaak van conflict en totale gezondheid naar lichaam&geest in de maatschappij zoals ze nu is.

We vertrekken van wat er leeft in de groep, in de cirkel, vrij van mening, model en theorie, vrij van verleden als dat kan… Vrij van het denken, vrij van onze mening, model, therapie, filosofie, religie of guru of wegwijzers als Eckhart Tolle, vrij van onszelf… Als een licht voor onszelf, samen met andere gepassioneerde levensleerlingen (zoals ook Eckhart Tolle er een is) …

In de Nu-Cirkel ontdekken we gaandeweg in het waarnemen van onszelf en de ander, en in het groepsproces, wat het betekent om vrij te zijn van binnen.
Om vrij te zijn is het namelijk nodig de onvrijheid in onszelf en in ons dagelijks leven te (gaan) zien, onvrijheden zoals hierboven opgesomd. En dat leren is niet altijd leuk of aangenaam zoals Eckhart Tolle het misschien laat uitschijnen.In inzichtdialoog en telkens andere belevingsexperimenten ontdekken we zo dus de programmatie van ons verleden in de vorm van ons ego, zoals Eckhart Tolle dit vaak vertolkt. We ontdekken het ego zoals het zich aandient in het intense proces van samen ont-dekken en ont-denken (ontdoen van denkwerk, wat niet kan vanuit de wil maar vanuit een soort totaal-zien). Met de scherpe blik van een arend bevrijden onszelf van de slavernij van ons denken (en emotionele reacties en zogenaamd pijnlichaam , een term van Eckhart Tolle , emotionele verslavingen en blokkades ) in ons dagelijks leven door te zien hoe het werkt. Via inzichtdialogen en ervaringsexperimenten onderzoeken met heel ons wezen of het mogelijk is direct waar te nemen. Dit is waarnemen zonder gebonden te zijn aan het mechanisme van onze eigen denkbeelden, met de afstand en het overzicht van een arend, die op grote hoogte balanceert in de wervelwind van het nu. En dit terwijl je ten volle in het leven staat (of in de cirkel aanwezig bent). De rillingen golven over je rug als we hetzelfde (in)zien, en als dat inzicht als een bliksemflits bij heldere hemel onze hele waarnemingswijze en dus ons leven verandert. Een stille revolutie vanbinnen in ons hele leven… We hebben een wegwijzer als Eckhart Tolle (of anderen die hem voorgingen) niet meer nodig en gaan onze eigen weg met hart en ziel.We doorprikken zo gaandeweg moeiteloos de ene illusie na de andere als ballonnen en ontmaskeren onbewuste aannames die innerlijke (en uiterlijke) vrede en de eenvoud van een stressvrij, vervullend bestaan in de weg staan. We (be)leven dan waar Eckhart Tolle het voor een stuk over heeft. Je bent geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking. Wat nu? Lees verder en je ontvangt zo dadelijk een gratis geschenk. Een gratis, waardevol geschenk zoals het nu dat ook is, als je het immense potentieel ervan in je eigen leven opmerkt …Wil je als een Buddha of Eckhart Tolle of Krishnamurti toch helemaal je eigen-wijze weg door het leven gaan? En daarbij geïnspireerd worden door bewuste medemensen die het belang hiervan ook zien? En vanzelf uw medemens inspireren in en buiten de cirkel, door je dagelijks leven te leven vanuit een dimensie die dieper ligt dan de beweging van het denken, die we gewoonlijk (denken te) zijn ? Voorbij het al te makkelijke van Eckhart Tolle gaan? Dan kan je nu vragen stellen en/of je inschrijven voor de volgende nu-cirkel door je mailadres op te geven hieronder:Klik hieronder om in te schrijven met een pdf als geschenk: Schrijf in voor onze nieuwsbrief,ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes)en blijf op de hoogte van activiteiten en ontvang regelmatig waardevolle info..Dus geef nu nog je mailadres via mail met je naam door aub.Je ontvangt dan gratis een pdf-bestand met praktische info over Levend water en op verzoek nadien een artikel over wat een inzichtdialoog precies is en de missie ervan: totaal vrij zijn vanbinnen voor de mens, vrij van alle conflict, en wat dat betekent.Graag tot (in)ziens op de eerste nu-cirkel deelname als kennismaking die gratis is; zij kan uw leven grondig veranderen …Stefaan Van NU-ffel.PS: je kan ook mailen naar livinginsight at gmail punt com voor meer informatie, vragen of om een afspraak te maken voor een individueel adviesgesprek. Een diepgaand gesprek in de kracht van het nu, maar dan als een licht voor jezelf, zonder te denken aan Eckhart Tolle of aan wat niet hier en nu is…”Leren is het geheel zien, vrij van herinneren of hopen…Voor zo’n lerende geest, staat de hemel op aarde open” … – Stefaan. PS: om deze webpagina optimaal vindbaar voor je te maken, heb ik het zoekwoord Eckhart Tolle vaak moeten gebruiken, en moet ik het hier nog een paar keer zetten: Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, Eckhart Tolle en nog eens Eckhart Tolle .

Hallo wereld – inzicht in het leven

Welkom bij Living Insight ofwel Levend Inzicht,een levensveranderende site in opbouw (binnenkort veel meer info)voor mensen van Zeeland, Vlaanderen en Nederland en ( als mens vanzelf kwalitatieve kiemzaaiers in ) de hele wereldbegaan met:

Direct Levend Inzicht in de onderliggende natuurlijke orde – NATUURWIJS en onze natuur als mens – LEVENSWIJS… Natuurlijke omkeringen in aanwezigheid in het NU van binnen uit & natuurlijke levenswijsheid als een licht voor jezelf … Baanbrekende inzichten, toepassingen en oplossingen op maat in het dagelijks leven een andere levenswijze afgestemd op natuurwetten in de wereld van vandaag.Ontdek hier binnenkort zelf ook het aanbod in Zeeland en elders:cirkels (groepsbijeenkomsten) met vrije bijdrage, individuele interactieve voordrachten, workshops, boeken, onderzoek en wetenscheppelijke kunst op maat van jezelf en de natuurlijke orde …Klik hier voor een deel van een baanbrekend aanbod van de nieuwe tijd.enhttp://www.livinginsight.be voor de andere site in opbouw (prioritair), voorlopig nog http://livinginsight.googlepages.com

Nu-cirkels , zelfinzicht dialogen niet-verbaal inzicht in het leven

Nu-cirkels , zelfinzicht dialogen niet-verbaal inzicht in het leven

Een tweewekelijkse activiteit met vrije instap is de zelf-ontde(n)k- of NU-CIRKEL,een transformerend samenzijn in aandacht…Wat een nu-cirkel is?De CIRKEL staat voor een dialoog tussen mensen die in een cirkel samenzitten zoals bij de Indianen, waar geen echte leider is met een open stroom van inzicht met gepassioneerde mensen die het belang ervan zien een andere, natuurlijke, innerlijke vrije en gezonde manier van leven te verdiepen.Het NU staat voor aanwezigheid in het nu in de praktijk van het leven, vertrekkend van wat feitelijk voorhanden is in onszelf en de groep. Onze geconditioneerde denkprogramma’s vertonen (voor)oordelen e.a. vanuit het verleden of verwachtingen e.d. toekomstprojecties, en is dus allesbehalve in het nu. In zo’n cirkel stellen we dan ook alles in vraag en kijken we naar hoe onze totale menselijke geest functioneert elk moment. Daarbij ontdekken we alle illusies en aannames die we hebben als mens, vanwaaruit emotionele reacties, met bijhorende lichamelijke gewaarwordingen, innerlijke weerstand en lijden.We doorvoelen en kijken naar dit alles vrij van leed&verleden voor zover dat kan, wat er ook gebeurt. Een vanzelf transformerend gebeuren in je hele zijn als gaandeweg dit totale ‘zien’ tot bloei komt.Of dat werkelijk mogelijk is, onderzoeken we samen in een vriendschappelijke verkenningstocht van wat waar is, niet louter mentaal maar diep peilend met alles wat we hebben, zodat ons leven van binnenuit en duurzaam verandert naar een staat van vrijheid vanbinnen, zodat het volle potentieel ervan tot bloei kan komen.In deze tijd lijkt er een groeiende belangstelling voor te komen, nu ook in Zeeland. In de nieuwe tijdsgeest, in tegenstelling tot de oude manier van leven die de maatschappij maakte tot wat die nu is, wordt er geen houvast geboden wordt in de autoriteit van een of ander systeem, bemiddelaar of methode, en is elk creatief-verantwoordelijk voor het inzichtproces met de mensen in de cirkel. De bijdrage is vrij en het gaat om de kwaliteit van het leven van elk van ons …Mail voor meer info (lokatie enz. – Oost-Souburg, Rotterdam, Middelburg en Wolphaartsdijk bijv.) naar livinginsight at gmail punt com.inzicht begeleider*******Volg mij op Facebook (en evtl. op Twitter http://twitter.com/#!/levendinzicht)

Neem als je wil ook een kijkje op de LivingTouch site over de praktijk ayurvedische massages, ayurvedische adviesgesprekken samen met Stefaan en behandeling, natuurlijke levenswijze en ayurveda Zeeland : http://www.livingtouch.nl

en zeker ook op http://www.livinginsight.be