Het Gouden Tijdperk Begint ! 18 mei 2016 Wiekevorst: Intro

Het Gouden Tijdperk Begint ! … Lezing van Onszelf
– Introductie tot Inzicht in Samenhang en Bevrijding

 

Datum: woensdag 18 mei 2016 = INTRO – ANDERE DATA 7-DELIGE LICHTREEKS 15 juni 2016 e.v. ZIE MENUBALK BOVENAAN – gespreid over Middelburg, Nl. en Wiekevorst, B.
Locatie: Ontmoetingscentrum DE WEG, Herenthoutseweg 21, 2222 Wiekevorst
Tijd: 20:00 – 22:30
Deuren open: 19:30


Eerste Deel
van deze Introductie avond:


Welkom in de Oorspronkelijke Wereld.

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com

Evert Jan Beverwijk

Evert Jan Beverwijk is al sinds zijn jeugd een verhalen verteller over thema’s die met heden, verleden en toekomst te maken hebben.

Hij daagt de mens uit om verder te kijken dan het lichaam- en ziele bewustzijn ofwel buiten ruimte en TIJD te gaan zien en leven op aarde.

Een leven dat het nu al waard is om geleefd te worden in levensgeluk, gezondheid en vrede….

Thema: Is Het Jaar van Licht* 2016 Het begin van Het Gouden Tijdperk?

Subthema: Het Herstellen van Je Zelfhelend Vermogen in Eenheid, Verbinding, Beweging en Inzicht Ontvangen

(*: Het Jaar van Licht is op 13 september 2015 begonnen en eindigt op 2 oktober 2016)


2016

Voor hen die nog niet beseffen of willen beseffen dat zij een 100% Geestelijk wezen zijn en dat alle Ziele- en Stoffelijke componenten niet meer dan tijdelijke illusies zijn binnen de schepping van ruimte en tijd. In The Year of Light 2016 zal heel veel duidelijk worden ter vooraankondiging van Het Gouden Tijdperk van 1000 Jaar.
In Het Jaar van Licht 2016, wat het overgangsjaar is tussen 2015-2017 ofwel de 2 werelden zoals in 2015 al uitvoerig beschreven is, mag je nog zo blind zijn of willen zijn ofwel vluchten voor je ware zelf. Het zal niet meer helpen.
In 2016 gaat IEDEREEN op aarde zien, horen en voelen wat het betekent om een sterfelijk of onsterfelijk bewust wezen te zijn.

Ben je Al Innerlijk Voorbereid?

In het  Eerste Deel van de Introductie avond geeft Evert Jan Beverwijk je een overzicht met de volgende onderwerpen, die uitgediept worden tijdens de 7 Lezingen reeks:

 • Welkom in de Oorspronkelijke Wereld
 • De EindTIJD, BeginTIJD en AL-TIJD KLOK 2016-2017
 • De Wederkomst van De Rode Draak c.q. Planet X/Nibiru
 • Is Het Jaar van Licht (2016) het begin van het Gouden Tijdperk 2017?
 • Kunt u het verschil al vertellen tussen De Valse en Ware Poorten op aarde?
 • De wederkomst van de goden en gevallen goden op de aarde in 2016-2017.
 • De Mens versus De Transhuman, Posthuman Triple Helix Genetica Rassen.
 • De Creatie van Het Holografische Universum van De 3e Val.
 • Trauma Detox Thee om versneld en eenvoudig te helen!
 • Hoe leer je jezelf Helen in 3 eenvoudige stappen.
 • Voor iedereen een Inzicht dat uw leven zal veranderen
 • Wat gaat er allemaal in 2016-2017 gebeuren?
 • Wat is de beste manier om u voor te bereiden?
 • Wat is voor U De Beste (Poort) Keuze?
 • We Gaan (Samen) Naar Huis!

 

In het Tweede Deel van deze Introductie avond:

Stefaan Van Nuffel verwijst naar het Levend Inzicht in onszelf
in het  Licht van een TotaalBenadering vrij van Dualiteit en Tijd.

http://www.LivingInsight.be

Stefaan Van NU-ffel

Hij is van kinds af aan een creatief onder-zoeker&vinder vanuit verwonderd niet-weten.

Dit om alles samen te brengen in het licht van een nieuwe tijdsgeest van Synthese en delende Broederschap op Aarde. Een dé-conditionerende bewustzijnsdynamiek die alle grenzen van tijdsperioden, culturen en vakgebieden overstijgt in onderliggende Eenheid, de Bron van Alles.

Hij nodigt daartoe de mens, dus ook zichzelf, uit om psychisch gezien alles in vraag te stellen, om samen zichzelf te ontde(n/k)ken door te vertrekken van wat er feitelijk leeft in ons.
En om bij levensvragen en collectieve uitdagingen direct waar te nemen, en dit dus niet vanuit het bekende, een mening, model of ideaal,  te benaderen, wat deel uitmaakt van het denkwerk, wat zelf het probleem schiep. Dit schept vanzelf ruimte en een totaal andere staat van geest, die zijn eigen sleutel is…

Zodoende ontvouwt zich een organische samenwerking van binnenuit als gelijkwaardige autonome mensen. Een totaalbenadering die niet langer gefragmenteerd is in tijd, afgescheiden hokjesmentaliteit, cultuur, religie of overgespecialiseerde vakgebieden.
Met als fundament een feitelijk direct waarnemen voorbij de oppervlakte van tijdsruimte, zodat integralere afgestemde geheel-oplossingen kunnen stromen. Zo kan het denken zijn beperkte functionele plek vinden in het geheel met onder meer holistische wetenschep en nieuwe instrumenten -zie verder- die eerder verafgood werden en tot een nieuwe val(strik) kunnen leiden, zoals we nu al kunnen zien …

Kan je Zo Leven, Autonoom in je Volle Potentieel, Vrij en Verbonden manifesterend voor&door het Geheel ?
Ontde(n)k het Zelf op deze avond.

 

Thema: Wat is de Factor van Bevrijding aan het begin van Het Gouden Tijdperk ?

Subthema: Wonderlijke vrij stromende Instrumenten op dit Fundament in Bewustzijn

Het Waterman Tijdperk van Licht is pril begonnen met de ontwikkelingen eind 19de eeuw en in 2008-2009 is de schemerzone -overgang met het oude tijdperk verlaten;
de mensheid als collectief komt nu op een kritiek kantelpunt in de huidige crisis in bewustzijn,
met onder meer 2017 als Kanteljaar in de Golf, het Wiel van Gebondenheid in Tijdsruimte.

Dit MAAK je NU MEE …

Staan we hierbij even Stil ondanks de Vallen in GeWaarZijn als U ze niet Ziet?
3-2-1-NUl.
Stefaan Van Nuffel geeft je een kort Overzicht waarbij de volgende Onderwerpen aan bod kunnen komen. Ze worden uitgediept tijdens Workshops in o.a. Ekeren (A’pen, B.), Goes, Middelburg & Rotterdam, Nl. , Nu/zelf-ontde(n)k-Cirkels en 7-lezingreeks.

 • Wat is de Aard van dat verNieUwend  Levend Inzicht?
 • Waar is het NU zo urgent het AlOude Mechanisme van Tijd te Beëindigen en de Hoe-vraag ontoereikend? Wat is de betekenis in het Leven van De Dynamische Volle NUl, niet de statische nul die we (denken te) kennen?
 • Wij zijn Degenen waarop we Wachten: Elk van Ons is de Mens(heid) en dus totaal VerAntwoordelijk.
  Wat is Uw Uniek Antwoord op de Wereld Uitdaging van Vandaag?
 • Krijtlijnen op INNERnet voor de Kiemende Toekomst als die U toekomt
 • Wat is er met onze bestraalde Planeet en haar & ons onderling verbonden Trillend Adem-end Veld aan de Hand? Van Symptomen naar Oorzaak, Oorsprong, ReGeneratie vrij van Herhaling en Resonantie.
 • De sterfelijke en onsterfelijke Tweelingbroer in ons mensen, ook in het Verhaal der verhalen aan de avondelijke sterrenhemel geprojecteerd, zoals bijna 2020 jaar geleden (666 cycli van  37 manen of 3 jaar), op 27/8/2016 -zie afbeelding
 • En een woordje of vier over de nieuwe instrumenten die we zelf in de wereld kunnen gaan zetten
  in een nieuwe tijdsGeest vanuit onze Innerlijke Ruimte vol Potentieel, in onze Vrije Tijd, Vrij van (s)T(r)ijd :
 • Wetenschapskunst van de Toekomst:
  Sympathische Vibratiefysica in materie en bewustzijn:
  wet van Aantrekking/gravitatie, Dissonantie/levitatie en Neutraliteit/singulier ritmisch kantelPunt, ofwel ‘de 3:6:9’, ook in uw Dagelijkse LevensKunst.
 • De Harmonie der Sferen, in de Kosmos, de Aarde en Onze Aard, gehoord en toegepast door Vrije  Energie-Pioniers als Nikola Tesla en John Keely
 • De Onderliggende Eenheid (1) en 10 Cijfers en 26 Letters, samen 36+1  of wortel-Klanken/Tijden met daarin 7 Klinkers/Stralen,Pi/Elohim en de Sterren in ons,
  onderling verbonden,  Al-Les-in-Alles.
  Een simpele Kwantum Wiskunst voor de Muzikale Tijd en Geometrische Ruimte met enkel Natuurlijke Getallen, waarin al het ken-, tel- en meetbare in een Impliciete golvende Orde samenkomt voor verheldering en toepassing waar nuttig
 • Holistische zelf-geneeskunstige Benadering van een harmonisch Gezond Lichaam, Verstand, Geest & Samenleving, wat samen gaat, en bij de Oorzaak Begint!
  En wat U daarbij kan helpen…

 

Hieronder: Bethlehem Conjunctie zoals 2020 jaar geleden maar dan niet bij de Koningster Regulus (Leeuwenhart, verwijzend naar JC ‘uit de stam van Juda’) maar bij Mercurius in
de Maagd (haar hoofd), met de bijzondere fel lichtende, nauwe samenstand van Venus en Jupiter in tijdsruimte, hieronder afgebeeld,
is Kiemend Licht en Gezonde Bodem voor het Waterman/vrouw-Licht-Tijdperk van MENSEN in de DIERenriem. Het hiermee corresponderende huis van gezondheid, het 6de huis vanaf Waterman, de WereldAscendant, is  Cancer, o.a. Kanker in een Stralende Toekomst,
met
punt Omega, de WeegSchaal, in voor-bereiding: 3,2,1,0 = Einde van Tijd in ons.
In de huidige Aquarius ‘letter’fase, X, de onbekende, geen-getal,
staan we voor een kruispunt in (het N)U (lpunt) !

Ster van Betlehem Conjunctie aan de Avondhemel 27/8/2016:

Bethlehem Conjunctie augustus 2016
Wakker Worden en Samen naar Huis gaan, telkens (N)U.

Welkom Thuis en tot InZiens!

Evert Jan Beverwijk en Stefaan Van Nuffel.Websites voor meer info:

www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com

www.levendinzicht.nl (https://www.facebook.com/stefaan.vannuffel)


Algemene Informatie

 

INKOM LEZING: € 10,00 p.p.

Reservering is nodig en dat doet u door een mail te verzenden naar livinginsight@gmail.com .
Dan betaalt u contant aan de ingang.

AAN DE ZAAL: € 12,00- p.p. (zonder plaatsgarantie).


Parkeren

Parkeerplaats in de straat, of in de Dorpstraat (3 min. wandelen).

Opm.: De weg tussen Bouwel en Herenthout is tijdelijk éénrichtingsverkeer, en wie van Bouwel komt moet via Herentals rond. Best autostrade afrit Herentals industrie nemen. Dan is er geen probleem.

Ook in Itegem dorp is het kerkplein opgebroken. Maar er staan overal borden.

Nieuws delen

Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!

Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten?
U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief op www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com  en/of www.levendinzicht.nl .
Voor meer informatie kunt u terecht op deze websites of ook contact opnemen met beiden:

Evert Jan Beverwijk en Stefaan Van Nuffel.