Het Gouden Tijdperk Begint ! … 15&23/6, 27/7 e.v. 2016 Middelburg : Onth.LezingReeks -Evert Jan Beverwijk & Stefaan V.Nuffel

Het Gouden Tijdperk Begint ! … Lezing-Reeks : Lezing van Onszelf
– Inzicht in Deze Unieke Tijd, Samenhang en Bevrijding – wordt constant geüpdate ! Middelburg – data hieronder!

Datum: woensdag 15 juni e.v. 7-Delige LichtLezingReeks in Middelburg – latere data volgen (27 juli! e.v. zie hieronder, en 29 juli Last Post@Ieper in kleine groep)
– op-zich-staand vervolg telkens in Middelburg, Nl. (Zeeland) en op verzoek elders in B.

(Aanmeldende deelnemers krijgen kosteloos een geschenk:
verhaal -doorgekregen door ondergetekende- van Maria Magdalena -daags na haar ‘heilig’-verklaring  eerder gevallende door de paus (22/7 jl.) over wat Ware Liefde (niet) is, toegezonden.)

Locatie:
woensdag 27/7 (eerder 15/6):
DE GORT, tweede verdieping,  Gortstraat 30 te Middelburg, Nl.

Tijd: 20:00 – 22:30(+ ->0.30u eerder op 18/5, 23u. op 15/6, 0u. op 23/6)
Deuren open: 19:30

Eerste Deel van deze & elke LichtLezing avond (met data, thema’s)
(Tweede Deel -na de pauze- verderop) :

Welkom in de Oorspronkelijke Wereld.

http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com

Evert Jan Beverwijk

Evert Jan Beverwijk is al sinds zijn jeugd een verhalen verteller over thema’s die met heden, verleden en toekomst te maken hebben.

Hij daagt de mens uit om verder te kijken dan het lichaam- en ziele bewustzijn ofwel buiten ruimte en TIJD te gaan zien en leven op aarde.

Een leven dat het nu al waard is om geleefd te worden in levensgeluk, gezondheid en vrede….

Thema: Is Het Jaar van Licht* 2016 Het begin van Het Gouden Tijdperk?

Subthema: Het Herstellen van Je Zelfhelend Vermogen in Eenheid, Verbinding, Beweging en Inzicht Ontvangen in 2016-2017 – Het Herstellen van De Oorspronkelijke Creatie in 7 stappen

(*: Het Jaar van Licht is op 13 september 2015 begonnen en eindigt op 2 oktober 2016)


2016

Voor hen die nog niet beseffen of willen beseffen dat zij een 100% Geestelijk wezen zijn en dat alle Ziele- en Stoffelijke componenten niet meer dan tijdelijke illusies zijn binnen de schepping van ruimte en tijd. In The Year of Light 2016 zal heel veel duidelijk worden ter vooraankondiging van Het Gouden Tijdperk van 1000 Jaar.
In Het Jaar van Licht 2016, wat het overgangsjaar is tussen 2015-2017 ofwel de 2 werelden zoals in 2015 al uitvoerig beschreven is, mag je nog zo blind zijn of willen zijn ofwel vluchten voor je ware zelf. Het zal niet meer helpen.
In 2016 gaat IEDEREEN op aarde zien, horen en voelen wat het betekent om een sterfelijk of onsterfelijk bewust wezen te zijn.

Ben je Al Innerlijk Voorbereid?

LICHT/ZelfInzicht-CONSULTS voor inzicht in uzelf, uw blokkades incluis,
OOK MOGELIJK vóór/na de lezing op afspraak:
– in Middelburg woensd. (15/6 en) 27/7 vóór de lezing, kan ook  daags na de lezing of nadien op aparte afspraak
– in Gent/Deinze dond. (23/6 en) 28/7 ‘s avonds [of 28/7 overdag regio De Panne/Oostende] op afspraak ( met Stefaan kan ook evtl. afspr. nadien),
Met Evert Jan Beverwijk (http://www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com/#!lichtconsulten/e2pzd) en Stefaan Van Nuffel ( http://livinginsight.be/portal/?page_id=2 ).
(Met uw sterren- of archetype-patronen verhaal als insteek kan ook bij Stefaan. Om er door inzicht vrij van te zijn.)

 

In het  Eerste Deel van deze Eerste LezingAvond geeft Evert Jan Beverwijk je een overzicht met de volgende onderwerpen, die uitgediept worden tijdens de 7 Lezingen reeks:

( Intro was Woensdagavond 18 mei in Wiekevorst – Het Gouden Tijdperk Begint, Eindtijd van het Oude – Introductie )
Deel/Lezing 1
; Woensdagavond 15 juni in Middelburg  – Het Herstellen van Je Zelfhelend Vermogen In Eenheid, Verbinding, Beweging en Inzicht – Het Herstellen van Je Zelfhelend Vermogen In Eenheid, Verbinding, Beweging en Inzicht – later wellicht ook nog in Middelburg; informatie latere data volgt nog …

Lezing 2; Woensdagavond 27 juli in MiddelburgDe Andere Kant van de Medaille

De Andere Kant van de Medaille is natuurlijk De Omgedraaide Wereld waarin we nu leven weer terugdraaien/omdraaien naar de Oorspronkelijke Wereld zoals deze eens bedoeld is.
Zie subthema’s verder hieronder.

Lezing 3; Woensdagavond … – Welk Mens wilt u worden in 2016-2017?
Lezing 4; Woensdagavond … – Het ontwikkelen in een Waar (Lichtwezen) Mens
Lezing 5; Woensdagavond … – De verbinding van alle Lichtwezens met het wereldwijde Lichtnetwerk
Lezing 6 en 7; Woensdagavond … –  De Genetische Modificatie van de mens in een beest. Door De Poort 101

– hieronder subthema’s per LichtLezing :

Lezing 1 – Korte Introductie en Het Herstellen van Je Zelfhelend Vermogen In Eenheid, Verbinding, Beweging en Inzicht

   • Het Jaar van Licht
  • SOS Het Beloofde Land
  • Het Jaar van De Shemitah
  • Fatima en Garabandal 555
  • Wederopstanding of De 3e Val
  • Het Vervolg van de Wederopstanding
  • De Wederopstanding van De Adamas IN U
  • Het Valse Licht dat in 2016 uit De Hemel komt
  • Het Ware Licht dat in 2016 IN U ZAL OPSTAAN!
  • De Wederopstanding van De 2 Getuigen en 144.000
  • Wonderbaarlijke Genezingen In De Naam van Christus
  • The Golden Age versus de valse golden age
  • Het Jaar van Licht en het valse jaar van licht
  • De Openbaring van De Geheime Geschriften
  • Het openen van het 5e, 6e en 7e zegel
  • De Terugkeer van De Rode Draak
  • Planet 7X, Nibiru en Planet 9
  • Terug In De Tijd naar Orion
  • We Gaan (Samen) Naar Huis!

Lezing 2 De andere kant van de medaille

Thema’s
– Alice in WonderLand en de Cheshire Cat
– De 1e, 2e en 3e LichtGolven over de aarde.
– De EindTIJD, BeginTIJD en AL-TIJD KLOK 2016-2017
– De Maria, Fatima en Garabandal Waarschuwingen
– Inzichten over De Geestelijke Zon en Wedergeboorte
– Inzichten over Bijna Dood Ervaringen en Transformatie
– De Terugkeer van De Rode Draak Planet 7X, Nibiru, Planet 9
– De Ontmaskering van de Holle Aarde, Platte Aarde en Bolle aarde verhalen.
– Is Het Jaar van Licht (2016) het begin van het Gouden Tijdperk?

– Inclusief de Exodus 2 en 3 geschriften en Genesis 2 en 3 geschriften

 

Daarnaast kunnen ook aan bod komen:

 

   • SOS Save Our Souls
  • De Vallende (Holografische) Ster
  • Holografische Decepties 2016-2017
  • De 3 Dagen Blackout Rechtvaardiging
  • ALMA Astronomen geven Nibiru de naam GNA
  • Holografische Illusie Projecties In, Op en Rond De Aarde
  • Alice In Wonderland, Through The Looking Glass in 2016
  • De wederkomst van de goden en gevallen goden op aarde
  • Emotional Detox recepten om Trauma’s te Helen
  • Niet eerder gehoorde thema’s door Stefaan Van Nuffel -zie verder hieronder …

 

Lezing 3 Welk Mens wilt u worden in 2016

   • Het Genesis 2.0 Nieuwe Mens Creatie Programma
  • Adamas, Human, Transhuman en Posthuman Automata
  • De menselijke stadia van slapen, dromen en droomslapen
  • Overdag droomslapen in uw virtuele persoonlijkheid
  • De Virtuele persoonlijkheid als Trauma Persoonlijkheid
  • Het gat tussen uw Mens Zijn en de 2 Illusie Persoonlijkheden
  • De Matrix en The Dark City als Mind Control waarschuwing

 

Lezing 4 Het ontwikkelen in een Waar (Lichtwezen) Mens

   • De Drie Standpunten van waaruit je kunt Leven op Aarde
  • De activatie van de Bovennatuurlijke eigenschappen van De Mens
  • De erradicator en terminator programma’s van de stoffelijke werelden
  • Drie eenvoudige stappen om weer wakker te worden en op te staan
  • Teleportatie, tijdreizen en transmutatie voor gevorderden
  • Hoe ontwikkel je je Helderziende, Helderhorende etc. vermogens

 

Lezing 5 De verbinding van alle Lichtwezens met het wereldwijde Lichtnetwerk

   • Alleen Het Grote Licht In U verdrijft alle duisternis IN U en De Wereld
  • Hoe activeren we samen het Grote Interdimensionale LichtNetwerk
  • De LichtLeylijnen op aarde in verbinding met De LichtTorens en Kosmos
  • De LichtRivieren en LichtSteden op aarde. Weet U al waar ze zijn?
  • De LichtTorens rond de aarde. Weet u al waar ze staan?
  • Ephesians 6:12-21. Kunt u onze medelichten al zien
  • Boven ieder verduisterd persoon in de stof huizen 1000 lichten

 

Lezing 6 De Genetische Modificatie van de mens in een beest

   • Het Zegel van God of Het AI Genetica Teken van Het Beest
  • Human Hacking, Bio Hacking en Cyber Hacking in 2016-2017
  • Na The God Particle ontdekt CERN The Lord Particle (Graviton)
  • Het Triple Helix Genetische Modificatie programma en het FunVax Virus
  • Het Zika Virus als drager van het Genetische Modificatie programma
  • De Ark des Verbonds, Jacobs Ladder, De Toren van Babel en CERN
  • Abraham, Jacob, Levi, Aaron, Mozes, Nebukadnezar weer in Jeruzalem
  • De Levant waar alles samenkomt om te transformeren of exploderen
  • Zijn in New York, Londen en Rotterdam de Levant vooraankondigingen
  • Waarom noemde De Paus en Queen Elisabeth 2015 De Laatste Kerst?

Lezing 7 Door De Poort 101

 • Openbaringen van De Wederkomst van de 144.000 en 2 Getuigen
 • Het Nieuwe Jeruzalem is geopend in De Zielen Wereld
 • Divi Filius: De Zoon van God en zijn Wederkomst
 • Anno Lucius: Het Jaar van Het Licht of Duisternis
 • 101 Door Welke Poort Gaat U in 2016-2017
 • Op weg naar De Troon van God ofwel Thuis
 • Wat is de beste voorbereiding voor 2016?
 • Kies je Eigen Eon voor 2016
 • We Gaan Naar Huis!
 • Wij ZIJN Al Thuis!
 • Welkom Thuis!
 • Verzoening!


Ook de volgende punten kunnen aan bod komen nog, ook bij de Eerste LichtLezing:

   • Welkom in de Oorspronkelijke Wereld
  • De EindTIJD, BeginTIJD en AL-TIJD KLOK 2016-2017
  • De Wederkomst van De Rode Draak c.q. Planet X/Nibiru
  • Is Het Jaar van Licht (2016) het begin van het Gouden Tijdperk 2017?
  • Kunt u het verschil al vertellen tussen De Valse en Ware Poorten op aarde?
  • De wederkomst van de goden en gevallen goden op de aarde in 2016-2017.
  • De Mens versus De Transhuman, Posthuman Triple Helix Genetica Rassen.
  • De Creatie van Het Holografische Universum van De 3e Val.
  • Trauma Detox Thee om versneld en eenvoudig te helen!
  • Hoe leer je jezelf Helen in 3 eenvoudige stappen.
  • Voor iedereen een Inzicht dat uw leven zal veranderen
  • Wat gaat er allemaal in 2016-2017 gebeuren?
  • Wat is de beste manier om u voor te bereiden?
  • Wat is voor U De Beste (Poort) Keuze?
  • We Gaan (Samen) Naar Huis


Stefaan Van Nuffel
wil in Lezing 2 o.a. ook graag nog ingaan op:

 • bevrijding van onsZELF, VRIJ zijn van TIJD (de Eridanus/Rivier a/d sterrenhemel en in ons)
  en RUIMTE in het Gouden Tijdperk NU!
 • MILLENIA LANGE CONDITION-ERING,
  wat je ook kan zien als 22 (of 12+4) ARCHE-TYPEN in al onze creaties-manifestaties,
  nu ook grondig en statistisch bewezen.
 • HOE VRIJ ZIJN VAN deze PATRONEN, als het al mogelijk is ?
  ZELFHELEND VERMOGEN HERSTELLEN, Schumann Resonantie , regenererende Trilling in alle leven op Aarde?

  Verder kunnen onder meer nog aan bod komen
  in het deel van Stefaan Van Nuffel :
 • Noach en het Leven, Overstroming in diverse betekenissen,
  ook van de omgekeerde wereld telkens opnieuw …
 • Genesis aspecten …
 • de Eridanus – of de Bijbelse Jordaan, in ons lichaam ook – terug naar de Bron,
 • de Twaalf (binnen&buiten) en de 24 Ouden en de Vier in de Openbaring,
  en de Ene,
 • de innerlijke Vlam van Transformatie in het Licht,
 • de ‘groei’-economie dooreengeschud nu al en ook ‘binnenkort’
 • en meer kersverse info van algemeen belang en specifiek toegepast
  voor de ontwakende Mens zoals u …

 • En nog vele andere thema’s – lees verder hieronder en elders op deze site, en natuurlijk zijn ook uw vragen welkom …

 

In het Tweede Deel van deze LichtLezing avond:

Stefaan Van Nuffel verwijst naar het Levend Inzicht in onszelf
in het  Licht van een TotaalBenadering vrij van Dualiteit en Tijd.

http://www.LivingInsight.be

Stefaan Van NU-ffelHij is van kinds af aan een creatief onder-zoeker&vinder vanuit verwonderd niet-weten

Dit om alles samen te brengen in het licht van een nieuwe tijdsgeest van Synthese en delende Broederschap op Aarde. Een dé-conditionerende bewustzijnsdynamiek die alle grenzen van tijdsperioden, culturen en vakgebieden overstijgt in onderliggende Eenheid, de Bron van Alles.

Hij nodigt daartoe de mens, dus ook zichzelf, uit om psychisch gezien alles in vraag te stellen, om samen zichzelf te ontde(n/k)ken door te vertrekken van wat er feitelijk leeft in ons, ook onbewust vanbinnen, waar bijv. het verhaal aan de nachtelijke SterrenHemel achter alle verhalen ook licht op kan werpen -zie verder enkele fragmenten.
En om bij levensvragen en collectieve uitdagingen direct waar te nemen, en dit dus niet vanuit het bekende, een mening, model of ideaal,  te benaderen, wat deel uitmaakt van het denkwerk, wat zelf het probleem schiep. Dit schept vanzelf Ruimte en een totaal andere staat van Geest, die zijn eigen sleutel is…

Zodoende ontvouwt zich een organische samenwerking van binnenuit als gelijkwaardige autonome mensen. Een totaalbenadering die niet langer gefragmenteerd is in tijd, afgescheiden hokjesmentaliteit, cultuur, religie of overgespecialiseerde vakgebieden.
Met als fundament een feitelijk direct waarnemen voorbij de oppervlakte van tijdsruimte, zodat integralere afgestemde geheel-oplossingen kunnen stromen. Zo kan het denken zijn beperkte functionele plek vinden in het geheel met onder meer holistische wetenschep en nieuwe instrumenten -zie verder- die eerder verafgood werden en tot een nieuwe val(strik) kunnen leiden, zoals we nu al kunnen zien …

Kan je Zo Leven, Autonoom in je Volle Potentieel, Vrij en Verbonden manifesterend voor&door het Geheel ?
Ontde(n)k het Zelf op deze avond.

Thema: Wat is de Factor van Bevrijding aan het begin van Het Gouden Tijdperk ?

Subthema: Wonderlijke vrij stromende Instrumenten op dit Fundament in Bewustzijn

Het Waterman Tijdperk van Licht is pril begonnen met de ontwikkelingen eind 19de eeuw en in 2008-2009 is de schemerzone -overgang met het oude tijdperk verlaten;
de mensheid als collectief komt nu op een kritiek kantelpunt in de huidige crisis in bewustzijn,
met onder meer 2017 als Kanteljaar in de Golf, het Wiel van Gebondenheid in Tijdsruimte.

Dit MAAK je NU MEE …

Staan we hierbij even Stil ondanks de Vallen in GeWaarZijn als U ze niet Ziet, telkens NU?
3-2-1-NUl.
Stefaan Van Nuffel geeft je een kort Overzicht waarbij de volgende Onderwerpen aan bod kunnen komen. Ze worden uitgediept tijdens Workshops in o.a. Ekeren (A’pen, B.), Goes(30/7 expositie), Middelburg (lezing 27/7 e.v.) & ROTTERDAM (w’shop 14/8), Nl. , Nu/zelf-ontde(n)k-Licht-Consults en 7-lezingreeks.

 • Wat is de Aard van dat verNieUwend  Levend Inzicht?
 • Waar is het NU zo urgent het AlOude Mechanisme van Tijd te Beëindigen en de Hoe-vraag ontoereikend? Wat is de betekenis in het Leven van De Dynamische Volle NUl, niet de statische nul die we (denken te) kennen?
 • Wij zijn Degenen waarop we Wachten: Elk van Ons is de Mens(heid) en dus totaal VerAntwoordelijk.
  Wat is Uw Uniek Antwoord op de Wereld Uitdaging van Vandaag?
 • Krijtlijnen op INNERnet voor de Kiemende Toekomst als die U toekomt
 • Wat is er met onze bestraalde Planeet en haar & ons onderling verbonden Trillend Adem-end Veld aan de Hand? Van Symptomen naar Oorzaak, Oorsprong, ReGeneratie vrij van Herhaling en Resonantie.
 • De sterfelijke en onsterfelijke Tweelingbroer in ons mensen, ook in het Verhaal der verhalen aan de avondelijke sterrenhemel geprojecteerd, zoals bijna 2020 jaar geleden (666 cycli van  37 manen of 3 jaar), op 27/8/2016 -zie afbeelding
 • En een woordje of vier over de nieuwe instrumenten die we zelf in de wereld kunnen gaan zetten
  in een nieuwe tijdsGeest vanuit onze Innerlijke Ruimte vol Potentieel, in onze Vrije Tijd, Vrij van (s)T(r)ijd :
 • De Onthullingen hieronder in PS, uitgewerkt/toegepast voor u ter plekke:
 • Wetenschapskunst van de Toekomst:
  Sympathische Vibratiefysica in materie en bewustzijn:
  wet van Aantrekking/gravitatie, Dissonantie/levitatie en Neutraliteit/singulier ritmisch kantelPunt, ofwel ‘de 3:6:9’, ook in uw Dagelijkse LevensKunst.
 • De Harmonie der Sferen, in de Kosmos, de Aarde en Onze Aard, gehoord en toegepast door Vrije  Energie-Pioniers als Nikola Tesla en John Keely
 • De Onderliggende Eenheid (1) en 10 Cijfers en 26 Letters, samen 36+1  of wortel-Klanken/Tijden met daarin 7 Klinkers/Stralen,Pi/Elohim en de Sterren in ons,
  onderling verbonden,  Al-Les-in-Alles. Een multi-culti godenlijst/ archetypische conditioneringen,ook in astro/mythologie, verhalen en kunstwerken over millennia.
  Een simpele Kwantum Wiskunst voor de Muzikale Tijd en Geometrische Ruimte met enkel Natuurlijke Getallen, waarin al het ken-, tel- en meetbare in een Impliciete golvende Orde samenkomt voor verheldering en toepassing waar nuttig
 • Holistische zelf-geneeskunstige Benadering van een harmonisch Gezond Lichaam, Verstand, Geest & Samenleving, wat samen gaat, en bij de Oorzaak Begint!
  En wat U daarbij kan helpen…

Hieronder: Bethlehem Conjunctie zoals 2020 jaar geleden maar dan niet bij de Koningster Regulus (Leeuwenhart, verwijzend naar JC ‘uit de stam van Juda’) maar bij Mercurius in
de Maagd (haar hoofd), met de bijzondere fel lichtende, nauwe samenstand van Venus en Jupiter in tijdsruimte, hieronder afgebeeld,
is Kiemend Licht en Gezonde Bodem voor het Waterman/vrouw-Licht-Tijdperk van MENSEN in de DIERenriem. Het hiermee corresponderende huis van gezondheid, het 6de huis vanaf Waterman, de WereldAscendant, is  Cancer, o.a. Kanker in een Stralende Toekomst,
met
punt Omega, de WeegSchaal, in voor-bereiding: 3,2,1,0 = Einde van Tijd in ons.
In de huidige Aquarius ‘letter’fase, X, de onbekende, geen-getal,
staan we voor een kruispunt in (het N)U (lpunt) !

Ster van Betlehem Conjunctie aan de Avondhemel 27/8/2016 in Sterrenweekend:

Bethlehem Conjunctie augustus 2016
Sterrenhemel 23 september 2017 – Openbaring 12:12 vervuld in TijdRuimte :

Sterrenhemel 23 september 2016 Openbaring 12:12

Sterrenhemel 23/9/2017 -zie Openbaring 12:12 o.a

Hierboven de komende configuratie op 23 september 2017 aan de Tijdsruimte-hemel, met de Zon in Maagd precies waar de Betlehem-conjunctie/conceptie-voorbereiding gebeurt aan de linkerschouder, waar ze de graanhalm en daarmee ook de ster Spica, spil van de Zodiac (centrale van de 12, zie afbeelding Laatste Avondmaal,
met de Zo(o)n centraal) vasthoudt:

astrologie apostelen Jezus centraal Laatste Avondmaal

Laatste AvondMaal: 12 apostelen of zodiactekens rond 1 centrale (avond)Ster Christus of in de astrologisch Tijdruimte-sleutel: Spica in de Maagd naar Weegschaal toe, Omega / Alpha , eind-en begin(NUl)punt . _ . _ . _ . _ . _ . _ . Zie 23-24/9=33 (graden/jaar)… Ook geometrisch zijn 12+1=13 en 33 erg betekenisvol.

En met onderaan links Jupiter als grote wijzer van de klok (12 keer trager dan de Zon), die de geboorte na de zwangerschap uit de baarmoeder/Matrix uitbeeldt in de witte bijlage.
Open-Baring van het universele Christus-Licht aan de hemel dus, ook in u nu?

En deze zomer verzorgen wij hierover in België een prachtig SterrenWeekend 27&28/8, als de Betlehem conjunctie in de Maagd aan de hemel te zien is, met SterrenTheater en Sterren-be/toeLichting.

In de PS onderaan nog enige onderwerpen die aan bod kunnen komen in het Tweede Deel…

Wakker Worden en Samen naar Huis gaan, telkens (N)U.

Welkom Thuis en tot InZiens!

Evert Jan Beverwijk en Stefaan Van Nuffel.Websites voor meer info:

www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com

www.levendinzicht.nl (https://www.facebook.com/stefaan.vannuffel)


Algemene Informatie

INKOM LEZING: € 10,00 p.p.

Reservering is nodig en dat doet u door een mail te verzenden naar livinginsight@gmail.com .
Dan betaalt u contant aan de ingang.

AAN DE ZAAL: € 12,00- p.p. (zonder plaatsgarantie).


Parkeren

15/6, 27/7,Gen e.v. Middelburg :
Het adres, op 50 minuten rijden van Antwerpen (of via de Westerscheldetunnel voor West/Oost-Vlaanderen, met uitgestrekte kustgebieden in de buurt) is:
De Gort, Gortstraat 30 te Middelburg op de tweede verdieping, trap achter zijdeur rechts achteraan als je binnenkomt.
Betaald parkeren in de Geere garage, of bij Albert Heijn.


Nieuws delen

Wilt u een ander ook een plezier doen met deze uitnodiging? Vertel of stuur het door!

Automatisch op de hoogte blijven van onze activiteiten?
U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief op www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com  en/of www.levendinzicht.nl .
Voor meer informatie kunt u terecht op deze websites of ook contact opnemen met beiden:

Evert Jan Beverwijk en Stefaan Van Nuffel, tot uw dienst.

 

PS: nog enige onderwerpen die aan bod kunnen komen in het Tweede Deel:

Grote Piramide Uitlijningen Konijn Seth Isis Osiris e.a.

Grote Piramide Uitlijningen Konijn Seth Sirius Isis Orion Osiris e.a.

Grote Piramide Uitlijningen Konijn Seth Sirius Isis Orion Osiris Cepheus e.a. 2

PS2: In beide foto’s hierboven de uitlijning van de schachten van de Grote Piramide iets na 2300 v.C., zie je bijv. het (wit) Konijn verschijnen als LEPUS (Latijns voor konijn, ook in Chinese astrologie te vinden):
dit is SETH, de broer van Osiris (ORION),  die dus de Time-Keeper is.
Het Konijn met het horloge (Orion lijkt op een zandloper (X) –afgebeeld in het wiel/kubus van Henoch, zie bijlage- en staat naast de Stier(kop) aan de hemel in de Alice-Through-The-Looking-Glass parabel, die ook de Zodiac-archetypes in ons aller onderbewuste bevat.
(Ik zag het Konijn ook als standbeeld met de Feniks of Adelaar en Leeuw in Sintra, Portugal toen ik daar op verkenning was op een belangwekkend energiekruispunt laatst).
Logisch, zo op de zwarte bijlage op het eerste zicht af te leiden, als de constellatie waarheen de zuidelijke (sterfelijke) tweeling-gang op deze afbeelding vanuit de Koningskamer van de grote Piramide wijst:

de tweede aftakking vanuit de schacht die anderzijds naar Orion (=Orisis, zijn broer), leidt.
Je kan overigens zien in de Piramide klok –die de huidige tijd aangeeft- dat de gordel van Orion daar de tijd aangeeft. Ook deze tijd dus, met de Sfin-X als één tijdspunt X in de cyclus van 26000 jaar  met Mens/Maagd/Waterman-gezicht boven het Leeuwenlichaam (zodiactekens nr.6+5), conform Tarotkaart 11(=6+5), maar dan aan de avondhemel verschijnend over enkele maanden. Zie afbeelding hoger.

Egypte Seth_Ra-Lepus-doodt-Apophys-HydrusHier zien we hoe het Konijn, Lepus of SETH  de Slang, Hydrus of Apophys vernietigt en zo zijn broer de Jager, Orion of Osiris/Ra, de Zon beschermt tegen groter onheil van deze Daemon, gelinkt met het begin van Tijd – Hydrus (met een echo als hydro-gen, begin van atomaire materie en sterrenstof, waaruit we in MaterieRuimte gekleed zijn). Het heeft o.a. een fysiologische betekenis, de Levensboom ook van de Hof van (h)Eden in het BREin en de Kundalini-slang aan diens wortels, en veel meer. Bij balans (12+1=13/0) van de 12 celzouten/apostelen in ons en ons ge-weten enz. loopt de zelf-openbarende Weg naar Huis, 13=B=Beth, zonder forceren&gevaar, vanzelf, vrij van zelf.

Alweer een instrument, dat verder in detail mij doorgegeven wordt -op workshops en lezingen, o.a. voor verheldering/syn-these en onderhoud/regeneratie afgestemd op de Aarde, van onze tempel in Tijdsruimte, zodat die kan dienen op de zelf-banende Weg naar huis.

Het hor(us)loge van het Konijn (met ook een fysiologische betekenis in ons lichaam i.v.m. onze duale hart-puls en regeneratie gekoppeld aan het Aarde-veld [zie Tesla]), kan je ook zien als dat Orion lijkt op een zandloper en staat naast de Stier van het huidige Vijfde Wortelras wereldwijd met Vedische wortels in Oud-Indië, vanwaar de stier/koe-verering in de oude Hindoe-cultuur;
waarom die constellatie met Tijd (en Denken) te maken heeft en Schorpioen met de stof van 3-dimensionale Ruimte en Waterman/Leeuw (X en de SfinX van Tarot-kaart 11 o.a.) met de Geest voorbij tijdsruimte,  zal dan ook verhelderd worden.

Net als de samenhang van de Egyptische Enneade (9-tal van Goden –in samenhang met de (gevallen) goden in andere culturen ook), het Enneagram en de 9 cijfers/sephiroth en letters van ons alfabet, Genesis, wat Adam en Noach betekenen, de harteklopfasen als drager van de Schumann-resonanties of Aarde-trillingen in gelijke tred met onze hersengolven en regeneratie/zelfheling, met de stralen en planeten van ons stelsel daarin, alles doordringend;
en vanwaar we komen, waar we heen gaan, en wie we zijn
in een gezamenlijk schouwen en transformeren.

En vele zaken die je kan lezen op onze websites (zie de links), ook ter plekke, via het ‘inner net’, met ruimte voor vragen.

PS3: Over de hemelse Rivier, de Eridanus, of Bijbels: de Jordaan, waarin de Doop in de Geest gebeurt (Jezus door Johannes de Doper –die ook Elijah is) …

De indaling van de Heilige Geest die dan gebeurt, heeft als brandpunt of centrale Zon in onze tempel in tijdsruimte, het lichaam: de sferische thaLAMus bij de pijnappelklier – centraal in het pulserende hoofd, verbonden met de Waterman in het Gulden Vlies van de (Ram-)hersenen. De Waterman, die verder ook met de pulserende levenswateren in ons lichaam, o.a. de cerebro-spinale vloeistof –en hét warmte- & vocht/circulatie-regulerende celzout van bloed&zee: Natrium Chloride-  en met de golvende ether verbonden is,  en die uit de Bron  Levenswater/-energie stromen uitgiet over de hemel-Sfeer van Schepping en in onze Fontanel als een Fontein, als hoogtepunt van de Mens, ook in Golgotta, wat schedeldak betekent.

In verband met mensen die, niet voldoende zuiver en in balans, ‘met vuur spelen’
en deze -bij juiste levenswijze en –houding voorbereide- spontane opstijging, als onderdeel van de zich vanzelf openbarende weg,
van de levensenergie of het vuur/water via onze levensboom/ruggegraat van aan de wortel
terug naar Huis, willen forceren ook:
De Val van WaterMan, de Mens (vanuit wat daarvoorbij ligt, de Vogel of Arend voorbij Tijdsruimte), zien we in het mythologische verhaal van ICARUS (IK-arus),
die VIEL in de stroomafwaarts kolkende Rivier van de ZIEL, TIJD of ERIDANUS,
toen die zich zijn Vader, de Zon, gelijk waande
en hoog-moedig met zijn vleugels verbrand werd.

Er is een constellatie waar we dit nog steeds zien aan de nachthemel, als archetype, ook te zien in de hexagonale ster/dubbeldriehoek van de Mens Henoch, geflankeerd in de onderste driehoekspunten door Stier en Leeuw -zie figuur door mezelf hieronder met David-ster/gekantelde kubus als je wil, die naar de geïncubeerde schepping verwijst, om deze door in-zicht in het Licht te plaatsen en zichzelf te laten op-lossen in onszelf – vanuit de Bron van Lichtend Inzicht, zolang we gevangen zijn in duali-TijdsRuimte:

Equivalent Vector Equilibrium CuboOctaeder

Kubus/SterTetraëder
als Cijfer(-som) Scalair Equilibrium stelsel en geometr.,astro-numero-symbolische, etc. Synthese-betekenislagen

In Wiekevorst realiseerde ik me woensdagavond laat bij het spreken dat deze Rivier  verder via Fomalhaut onder Waterman stroomt  (in de Zuidelijke Vis in die WaterMens-constellatie tegenover Regulus in de Leeuw, koning en Zo(o)n van de Zoo/Dierenriem, verbonden met het ritmisch pulserend en balancerend Hart, één met WaterMens & symbool voor de Geest ook).

Via de ster Achernar stroomt deze -als de tijd- tot in Orion
onderaan de Stier,
de constellatie in de vorm van de vooruitstormende Kop van de Stier (nr.2 van de Zodiac -duali-TIJD van de Eerste Val – in de Zielenwereld),
– symbool voor het geheugen, begeertedenken en de schemerende schaduw-Zielewereld van Tijd.
Deze beZiel(en)de kop staat tegenover de compleet duistere MATERie/3-dimensionale Ruimte-wereld van Schorpioen (nr.8=2x2x2=2 ‘kubisch’ uitgemeten dualiteit),
fysiologisch de genitaliën voor materiële schepping vanaf de Tweede Val, in ‘de Stof’).
Schorpioen, het Staart-Beest van –fysiologisch gezien in ons lichaam- de wervelkolom-Slang uit het Schedel-Ei. Een vertakte staart die als een levensboom net als de Boogschutter-heiligbeen-pijl daarnaast, wijst naar een belangrijke plek in dit universum…
Deze Melkweg-as/ onze Cranio-Sacrale wervelkolom, komt –net als de andere (duale) archetypes- in vele sprookjes, mythen en beeldspraak voor als allegorie voor onze evolutieweg in en uit dualiteit, terug naar NU-AL-iteit, individueel en collectief.

Bij Orion (of de Vlinder-vormige Poort daar) komen we dan langs de Eridanus-rivier vanuit de Aquarius-fontein/fontanel(-Oer/Oor-sprong, de 0 of Dwaas/Nar -overgang naar het telbare vanuit Tweelingen (met hek-glyf, die een rol speelt in het Humpty-Dumpty-rijmpje), twee-eenheid/dualiteit met 1-1 of Humpty-Dumpty (de 2 Gouden Eieren, Castor&Pollux, van de hemelse Zwaan Cygnus, na Umpty/Empty=0) .

Uit dat eerste paar cijfers volgen, zoals ik daarna zal kunnen tonen om voor algemeen nut en verheldering toe te passen, vanzelf eenvoudig getalsmatig de andere getallen in Fibonacci-reeks-
de 22 resterende ‘Ouden’ van de Openbaring volgens Johannes en cijfers van de eeuwig herhalende 24-getallencyclus van Conditionering hierin,
en de corresponderende hoofdstukken uit dezelfde Openbaring –die ook over ons gaat vanuit verschillende aanzichten,
de alfabet-letters  en corresponderende (de)blokkeringspunten in het stoffelijk en emotioneel lichaam over 6 engelen-‘vleugels’, dieptes of ‘dag-seizoenen’ (meridiaankoppels en hun kleuren, muzikale noten en emoties o.a.), 24 lunaties van het jaar, 24 mobiele wervels of Gayatri-lettergrepen, de precessiecyclus of het Platonisch jaar van 12 Tijdperken,
de astrologie-onderbouwende 12-koppelreeks van 24, opgestart vanuit de poort 0 (of 9) vanuit geen-getal X voorbij de Waterdrager-Leeuw/Sfinx en dan de Tweelingen-dualiteitskiem 1(0)1, de 2 PI-llaren en PI.
Dit verklaart ook de 9-11 of IX-XI, de Mens, als ‘startpunt’ v/d getalreeks en ook het belang in de komende tijd van Leeuw –de koning der dieren in ons- en Maagd –het reine/zuivere in ons, geopenbaard in de Water’man’/Mens,  samen de Sfinx.

En als we ‘stroom-opwaarts’ -feitelijk zelfs voorbij de Stroom-van-In/Ex-Carnatie Golven in Tijdsruimte- direct met de Bron (Waterman-Kruik/Graal, ook bij de Maagd aan de hemel klaargezet als Crater) contact maken,
gaan we zo vanzelf -symbolisch aan demet de ‘wormhole’ die mij er lijkt te zijn tussen Achernar en Fomalhaut (Zuidelijke Vis bij WaterMens, zie afbeelding)-
terug naar die Oor-sprong.
Eridanus Rivier van de Tijd

Eridanus en omgeving, verHaal van de Stroom aan de hemelse Akasha kroniek, het Verhaal der Verhalen met de Rivier van de TIJD. Bemerk ook de Phoenix (tss. Fomalhaut en Achernar)! …

De Oorsprong voorbij de (water)Vallen van Ruimte (Val2-Schorpioen/Slangendrager) en Tijd (Val1-Stier/Orion,zandloper+Konijn) langs
DE ERIDANUS, zielen-RIVIER VAN TIJD aan de sterrenhemel -en lichamelijk craniosacraliteit van hals&kleine hersenboom/Stier tot Derde Oog centraal in de Grote hersenboom,
ofwel de Jordaan, Thames (Times), enz. ook onder de Grote Piramide uitgebeeld met de tot nu toe onbekende schachten van de ‘Horus(zo(o)n)-kamer’ onder de Piramide en zuidelijker sterrenbeelden (o.a. de PhoeniX – en Sculptor/Beeldhouwer, GeB/GeA, Gaja, de Aarde, de Gans; ERIdanuS linkt met de recent her-ontdekte planeet ERIS, +- even groot en tweeling met Pluto, de/onze onderwereld, waar het licht nu op kan gaan schijnen ).

Direct verbinden -zonder idee van verbinder/bemiddelaar/methode/’weg’- eens de weg/rivier in onszelf vrij is in tijd/strijd-loos waarnemen en dus gewetensvol handelen, wat lichaam en ziel beVrijdt (de Phoenix-fase [gele sprong-lijn op afbeelding] van Ziel-lichaam naar Geest).
Als de Weg zich vanzelf openbaart in ons Leven

En de Heilige Geest het over-neemt en wij alles geven in een stroom vrij van (s)T(r)ijd …

Als denken en emotie, ruimte en tijd stopt in Stilte. Een Stroom van een Vol-Ledig Andere Orde, die zichzelf verNieUwt en zijn eigen Grond is, vrij van oorzaak en gevolg, het Wiel.

Het Wiel/de wil van de Zo(o)-diac, en van oorzaak en gevolg, draait in beide richtingen tegelijk, in de ene qua materie en lichamelijke wereld en in de andere vanuit het zieleperspectief …
In dat verband ook nog een extra afbeelding: voorontwerp kaart 10, gelinkt met Steenbok ook en zwaartekracht of de Wet van Harmonische Aantrekking enerzijds en de Wet van Dissonantie en Levitatie anderzijds, waar een Hogere Wet de Dynamiek van beide in Ritmische Balans regelt –

Tarot kaart 10 rad van fortuin Zodiac tamas rajas sattva

Eerste conceptversie SterrenWijs Tarotkaart 10 in lage resolutie: Zodiac met de 3: tamas, rajas en sattva.

voorgesteld door de Sfinx in het stille Oog van de Orkaan van de Wereld – te midden van de Vier Levende Wezens ook in het verhaal van de Openbaring – anno 2016-2017 …
Wakker worden en naar huis gaan, telkens (N)U.

Wij zien u graag
(ver)Schijnen!

Geef u voor een plekje in de zaal dan wel even tijdig op.

Lichtgroet,
Stefaan Van Nuffel, (= van ‘t NU(l)-veld zonder af-metingen)
ook namens Evert Jan Beverwijk

www.welkomindeoorspronkelijkewereld.com :
hier o.a. de Lichtotheek met onderaan o.a. de laatste versie van de EindTijdKlok
en

www.levendinzicht.nl vooral (https://www.facebook.com/stefaan.vannuffel en evtl. www.livinginsight.be)
voor meer informatie wat mijn bijdrage betreft – overigens in augustus ook nog een workshopdag geometrie&harmonie in samenhang aanschouwelijk, ervaringsgericht in Zutphen.