Eckhart Tolle kracht van het nu

Ontdek zelf zoals Eckhart Tolle wat het betekent volledig vrij te zijn vanbinnen in je dagelijks leven in het nu !Als zoeken stopt in de kracht van het nu (Eckhart Tolle ) , ken je jezelf en word je de verandering die je wenst in je wereld – en in de wereld Beste medelevensleerlingJe leven dondert voorbij als een sneltrein als je leeft op automatische piloot, onbewust… Als je hier niet bij stilstaat, kan je niet genieten en gaat de essentie van het leven aan je voorbij. Ook als je Eckhart Tolle niet kent, kan je dit zien. In constante stress en streven leef je niet in het nu, in de kracht van het nu (zoals Eckhart Tolle het noemt) maar in een denkbeeldige toekomst en verleden, slaaf van psychologische tijd – zoals Eckhart Tolle dat meesterlijk uitbeeldt . Ook al denk je vrij te zijn, je bent onvrij van je gewoontes en emotionele verslavingen, onze onbewuste conditionering van kindsbeen af. Ook anderen lijden daaronder. Je geluk is dan afhankelijk van uiterlijke omstandigheden en invloeden van onze maatschappij zoals ze nu is.  Voorbij Eckhart-Tolle en de-kracht-van-het-nuKunnen we deze mallemolen stoppen?Is het mogelijk in de turbulentie van deze stormachtige tijd in het stille oog van de storm te blijven? Waar waarden -niet enkel de Euro – ineenstorten en mensen terug op zoek gaan naar de werkelijke waarden in het leven. Hoe kan je leren leven en levenswijsheid tot bloei laten komen in de praktijk van elke dag?Kan je deze verzamelen door boeken te lezen, een opleiding psychologie of door wijze mensen zoals Buddha, Krishnamurti of Eckhart Tolle na te volgen of hun (geïnterpreteerde) gedachten te herhalen? Door een stukje van je dag stil te zitten en tevergeefs proberen je gedachtentrein tot stilstand te brengen? Door een ideaal of model na te streven? Blijf je dan niet gevangen in dezelfde mallemolen van het denken, slaaf van de reacties van je geheugen, je programmatie, je verleden? Nu is de tijd voor een grondige verandering! Er is geen andere tijd dan nu ( Eckhart Tolle ).Deze levende zelfkennis als sleutel tot levensgeluk kan je niet nastreven. Want dan zit je nog steeds in dezelfde trein op weg naar wat niet nu aanwezig is, ‘wat zou moeten’. Zoals de zon die opkomt, kan dit licht vanbinnen enkel vanzelf komen, als het denken stilvalt in aanwezigheid in het nu. In de ruimtelijkheid van puur bewustzijn, zoals Eckhart Tolle het noemt. Het is zoals een bloem die haar heerlijke, eigen geur verspreidt en er niet om geeft of iemand haar ruikt. Je kan deze bloem of haar geur niet nabootsen of plukken en bewaren of vastleggen voor later, want dan is ze al dood zoals herinneringen of een boek (zoals van Eckhart Tolle ).We kunnen zelfs aan Eckhart Tolle of eender welke guru voorbij gaan … De populaire Eckhart Tolle stelt het soms wat al te makkelijk voor. Er is een directe weg, heel dicht bij onszelf, zonder bemiddelaar, techniek of zoeken naar amusement (*), waardoor we de essentie en diepgang in onszelf missen, zoals gebruikelijk in spirituele milieus. Zoals bij de vele ‘spirituele technieken’ en ‘de wet van aantrekking’, met alle ongeziene dualiteit van denken en emotioneel streven daarbij, waar de grond van de intenties niet gezien wordt, essentieel om echt te leren leven , bewust en onbewust . Dit (*) is zelfs zo in milde mate bij Eckhart Tolle.

Wij benaderen het toch nog totaal anders dus dan Eckhart Tolle – wij stellen ook vragen die een blijvend effect hebben in het leven, dus geen beloftes in mooi klinkende volzinnen of pasklare formules of oefening (buiten het leven zelf) alsof je liefde daarin kan vangen. Wat niet wegneemt dat wat Eckhart Tolle vertelt voor heel wat mensen ook in deze tijd toch aanleiding geeft tot een dieper, verdergaand onderzoek, als een licht voor onszelf in de heelheid van het nu. Een holistische visie dus die zichzelf vernieuwt in de praktijk en een holistisch leven.

 

Aan de slag, in de kracht van het nu…

Voor een vol en betekenisvol leven in het nu is er dus geen bemiddelaar, handleiding of methode zoals bij voorbeeld mindfulness of vipassana meditatie , geldig voor elk mens. Ook al wordt dat soms ten onrechte beweerd of beloofd. En dan wordt het een ‘ mind full (of) mess’ (hoofd vol zooi/ballast die net onvrij maakt)…

Stefaan Van NU-ffel doet geen dergelijke loze beloften en is een gepassioneerde inzicht coach sinds een tiental jaar in België en Nederland, met Zeeland als brandpunt nu, betrokken in pionierende educatieve projecten. Hij inspireert met hart en ziel meer organische (zelf)opleidingen over zelfinzicht, vanuit een dynamisch niet-weten of mind emptiness & lifefulness, om het leven te leren waarnemen zoals het is en vandaaruit ten volle te leven. Met hem als facilitator en met bewustwordende medemensen met diepgang, kunnen we samen onze levenskwaliteit verdiepen. In een begeleid groepsproces, worden we in feite elk onze eigen inzichtcoach, onze eigen Eckhart Tolle, en maken we het zelf mee in Zeeland en elders. We herscheppen onze eigen geest, of beter gezegd: zo’n transformatie vanbinnenuit kan ons gebeuren, als we ons eigen huis wat op orde stellen en ons eigen onderzoek in het leven & de maatschappij zoals ze nu is, intenser wordt. En dat is iets heel anders dan een opleiding psychologie, truukjes uit aangeleerde vipassana meditatie of mindfulness of ons vermaken met films van Eckhart Tolle e.d. of terloops er iets van herkennen in onszelf. Of vipassana meditatie of een andere meditatie die louter bewust is, een stilte vanuit denkwerk of herhaling in slechts een deel van de dag of het leven, die dus niet integraal door ons hele leven loopt als rode lijn, en dus onbewust vanzelf doorgaat. In feite is dit de hoogste vorm van levenskunst, niet iets buiten onszelf maar binnenin onszelf.

Dit kan door een andere manier van waarnemen tot bloei te laten komen in de praktijk van ons leven, die ons bevrijdt, zonder inspanning in de zin van streven. Dit is de intentie in een zogenaamde nu-cirkel, een intens samenzijn van mensen (uit Zeeland, heel Nederland en België) in kringvorm als onder vrienden die samen met hart en ziel (zichzelf) onderzoeken. Met vragen en antwoorden of diepere vragen, maar anders dan we gewoon zijn (geen affirmaties zoals bij Eckhart Tolle – maar de dynamiek van een authentieke vraag en je eigen onderzoek ).

 

Hoe gaat een Nu-cirkel in z’n werk?

We vertrekken tijdens zo’n nu-cirkel van gemeenschappelijke brandende levensvragen en wat er werkelijk in ons leeft, bewust en onbewust . In zo’n inzichtdialoog in een cirkel van mensen kan iedereen elkaar zien, elkaars standpunt horen en is er geen autoriteit buiten het zelf geziene feit. Ook geen Eckhart Tolle of andere bewustzijnspioniers of een of ander model als autoriteit.

In nu-cirkels onderzoeken we samen, luisteren en praten we, met stiltes en belevingsexperimenten. Dit zijn min of meer spontane ervaringsgerichte, meestal non-verbale experimenten, die telkens weer een nieuwe invalshoek geven, omdat totale aandacht vele facetten heeft. We dragen hierdoor en door de inleiding ertoe bij dat we in het gebeuren vrijer zijn om waar te nemen, en niet bijvoorbeeld teveel vanuit een vernauwd bewustzijn bijv. het hoofd ‘bewust’ of ‘mindful’ te gaan waarnemen ( uit controle behoeftigheid ) . We verkennen dan samen met hart en ziel, aanwezig in het nu, of het mogelijk is ons dagelijks leven ten volle te leven.

In een Nu-Cirkel gaat het onder meer om de vraag of we volledig aanwezig kunnen zijn bij wat er in ons leeft zonder:
– daar iets aan te willen veranderen
– erover te oordelen,
– er weg van te willen,
– een (toekomstig) denkbeeldig ideaal na te streven.

Bij dat levend totaal- onderzoek kunnen dan doorvoelde levenskwesties of onze gemeenschappelijke levensvragen aan bod komen, zoals de oorzaak van conflict en totale gezondheid naar lichaam&geest in de maatschappij zoals ze nu is.

We vertrekken van wat er leeft in de groep, in de cirkel, vrij van mening, model en theorie, vrij van verleden als dat kan… Vrij van het denken, vrij van onze mening, model, therapie, filosofie, religie of guru of wegwijzers als Eckhart Tolle, vrij van onszelf… Als een licht voor onszelf, samen met andere gepassioneerde levensleerlingen (zoals ook Eckhart Tolle er een is) …

In de Nu-Cirkel ontdekken we gaandeweg in het waarnemen van onszelf en de ander, en in het groepsproces, wat het betekent om vrij te zijn van binnen.
Om vrij te zijn is het namelijk nodig de onvrijheid in onszelf en in ons dagelijks leven te (gaan) zien, onvrijheden zoals hierboven opgesomd. En dat leren is niet altijd leuk of aangenaam zoals Eckhart Tolle het misschien laat uitschijnen.In inzichtdialoog en telkens andere belevingsexperimenten ontdekken we zo dus de programmatie van ons verleden in de vorm van ons ego, zoals Eckhart Tolle dit vaak vertolkt. We ontdekken het ego zoals het zich aandient in het intense proces van samen ont-dekken en ont-denken (ontdoen van denkwerk, wat niet kan vanuit de wil maar vanuit een soort totaal-zien). Met de scherpe blik van een arend bevrijden onszelf van de slavernij van ons denken (en emotionele reacties en zogenaamd pijnlichaam , een term van Eckhart Tolle , emotionele verslavingen en blokkades ) in ons dagelijks leven door te zien hoe het werkt. Via inzichtdialogen en ervaringsexperimenten onderzoeken met heel ons wezen of het mogelijk is direct waar te nemen. Dit is waarnemen zonder gebonden te zijn aan het mechanisme van onze eigen denkbeelden, met de afstand en het overzicht van een arend, die op grote hoogte balanceert in de wervelwind van het nu. En dit terwijl je ten volle in het leven staat (of in de cirkel aanwezig bent). De rillingen golven over je rug als we hetzelfde (in)zien, en als dat inzicht als een bliksemflits bij heldere hemel onze hele waarnemingswijze en dus ons leven verandert. Een stille revolutie vanbinnen in ons hele leven… We hebben een wegwijzer als Eckhart Tolle (of anderen die hem voorgingen) niet meer nodig en gaan onze eigen weg met hart en ziel.We doorprikken zo gaandeweg moeiteloos de ene illusie na de andere als ballonnen en ontmaskeren onbewuste aannames die innerlijke (en uiterlijke) vrede en de eenvoud van een stressvrij, vervullend bestaan in de weg staan. We (be)leven dan waar Eckhart Tolle het voor een stuk over heeft. Je bent geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking. Wat nu? Lees verder en je ontvangt zo dadelijk een gratis geschenk. Een gratis, waardevol geschenk zoals het nu dat ook is, als je het immense potentieel ervan in je eigen leven opmerkt …Wil je als een Buddha of Eckhart Tolle of Krishnamurti toch helemaal je eigen-wijze weg door het leven gaan? En daarbij geïnspireerd worden door bewuste medemensen die het belang hiervan ook zien? En vanzelf uw medemens inspireren in en buiten de cirkel, door je dagelijks leven te leven vanuit een dimensie die dieper ligt dan de beweging van het denken, die we gewoonlijk (denken te) zijn ? Voorbij het al te makkelijke van Eckhart Tolle gaan? Dan kan je nu vragen stellen en/of je inschrijven voor de volgende nu-cirkel door je mailadres op te geven hieronder:Klik hieronder om in te schrijven met een pdf als geschenk: Schrijf in voor onze nieuwsbrief,ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes)en blijf op de hoogte van activiteiten en ontvang regelmatig waardevolle info..Dus geef nu nog je mailadres via mail met je naam door aub.Je ontvangt dan gratis een pdf-bestand met praktische info over Levend water en op verzoek nadien een artikel over wat een inzichtdialoog precies is en de missie ervan: totaal vrij zijn vanbinnen voor de mens, vrij van alle conflict, en wat dat betekent.Graag tot (in)ziens op de eerste nu-cirkel deelname als kennismaking die gratis is; zij kan uw leven grondig veranderen …Stefaan Van NU-ffel.PS: je kan ook mailen naar livinginsight at gmail punt com voor meer informatie, vragen of om een afspraak te maken voor een individueel adviesgesprek. Een diepgaand gesprek in de kracht van het nu, maar dan als een licht voor jezelf, zonder te denken aan Eckhart Tolle of aan wat niet hier en nu is…”Leren is het geheel zien, vrij van herinneren of hopen…Voor zo’n lerende geest, staat de hemel op aarde open” … – Stefaan. PS: om deze webpagina optimaal vindbaar voor je te maken, heb ik het zoekwoord Eckhart Tolle vaak moeten gebruiken, en moet ik het hier nog een paar keer zetten: Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, Eckhart Tolle en nog eens Eckhart Tolle .

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *