Nu cirkels

= DEEL VAN AANBOD van

Living Insight Levenswijs Natuurwijs
Living Insight Levenswijs Natuurwijs:

Kijk verder op deze site (knop Aanbod bijv.) -met alg. en actuele info, o.a. agenda … Eventueel de gekoppelde site www.livinginsight.be (met overzicht van aanbod) of (niet actuele) archiefsite http://livinginsight.googlepages.com (of vraag een NieUwsbrief aan)voor informatie over Levenswijs nu- en thema-cirkels, cursussen over holistisch inzicht en leven in aandacht; groeiende hoeveelheid info & divers aanbod over levend zelfinzicht,de natuurlijke orde & dagdagelijkse pionierende oplossingen, dicht bij onszelf& de Natuur !Graag tot (in)ziens,Ste(r)f-aan Alles door Niets te zijn , Nu(l) … o.a. NU-cirkels:LEVENSWIJS zonder wijzer – zelf-ONTDEnK-cirkels in BEWUSTWORDING NU :Wat betekent het totaal vrij te zijn van binnen,  ten volle  in het NU te leven?  Wat is daarvoor nodig in mijn dagelijks leven?   –         Je hebt al zoveel gehoord/gelezen over in het NU leven maar je vraagt je af wat het in de praktijk betekent? Je hebt brandende levensvragen, die je met anderen wil delen?-         Je leeft in stress/conflict&voelt dat er meer in het leven is, maar kunt het niet vatten?-         Je wilt ten volle leven vanuit je hart of passie en je durft niet of stelt het uit?-         Je vindt het uitdagend of zelfs noodzakelijk om dieper in jezelf te gaan?-         Je gelooft niet in snelle methodes, trucjes, dure cursussen, theorieën, guru’s, specialisten, maar staat open voor een totaal nieuwe ontde(n/k)king van de geest.Wij geloven ook niet in methodes – of beter: we zien voor onszelf dat ze niet werken, maar nemen je mee op een reis. Een reis in de onbekende diepten van onszelf, die we samen maken als een licht voor onszelf ….. Het probleem van methoden is dat ze geen radicale ommekeer teweeg kunnen brengen in de geest, omdat ze werken op basis van denkwerk. Onze verkrampte denkgeest is juist het probleem als we vrij willen zijn van onze ellende. Vaak zitten we vast in een programma van het verleden, of zijn we bezig met de toekomst die -psychologisch gezien- niet bestaat. Waarom niet vertrekken van wat er in ons leeft, nu?In een inzichtdialoog in lichaamsgewaarzijn & belevings-experimenten…  Met een groepje mensen samen zitten, met alles wat we zijn, als een vurig licht voor onszelf en vertrekken van wat er leeft …  Mensen die in de passie van eenvoud komen leren & leven, aanwezig zijn in stilte, woord & gedachten.  We gaan dus eigenlijk gewoon onbevangen samen-leven en daarbij ontdekken of direct, niet-verbaal inzicht ons niet vanzelf kan veranderen –vrij v. streven.  Daarbij verkennen we gemeenschappelijke brandende levensvragen, waarbij we oog hebben voor de vraag zelf, waar ze vandaan komt, hoe we ermee om gaan, en hoe we met elkaar omgaan in dit proces. Omdat de echte kwaliteit v/h gehele leven nu, ons lief is … Iedereen is welkom om mee deel te nemen aan de zelf-ont-de(n)k cirkel – of het nu de eerste keer is of niet. De mensen die meerdere keren deelnemen, ontdekken vaak dat er een proces is – maar je kan er op ieder moment instappen of uitstappen …Onze cirkels vinden plaats in een sfeervolle, vriendschappelijke omgeving en bieden wij aan voor een vrije bijdrage (in natura, Kokkels of Euro’s).  We willen deze waardevolle, frisse  benadering van duurzame transformatie van ons leven, namelijk open houden voor iedereen.En omdat we, in deze tijden van wereldcrisis een totaal andere manier van leven voorstaan, heel dicht bij onszelf. Samen WAARnemen vrij van verleden,  in de kracht v.h. NU.

Dit op dinsdagavonden in de even weken vanaf 20u -weer begonnen vanaf 17 september 2013 na zomerstop- in een vrijblijvende, vriendschappelijke niet-‘professionele’ sfeer, met vrije instap en vrije, rechtvaardige bijdrage, ook elders dan de vaste lokatie in Oost-Souburg ook in Nederland en België op vraag zoals in Gent de laatste maanden (en op 18/7/2013 op de Kunstwei in Wolphaartsdijk en eerder in Ekeren, Heide, Lier, Antwerpen, Schriek, Wiekvorst, Mol, enz. ).

Hartelijke groet & tot (in)ziens,

Stefaan VanNU-ffel, Filip BAl-yu & co.

Vragen? Mail livinginsight at gmail punt com

of bel 0646/683461

 

PS: DATA
van deze Nu-cirkels en iets over de Natuurwijs Thema-cirkels daartussenin, ook tweewekelijks :

We herontdekken en verdiepen door inzichten onszelf als mens -in levenswijs/nu-cirkels- op de volgende data:

dinsdag 17 september 2013 Levenswijs nu-cirkel

dinsdag 1 oktober 2013 Levenswijs nu-cirkel,

enz. … Ook weer een volle dag in het najaar in OWC Antwerpen bijv. en op 11/11 sessies van 2uur.

Onderwerpen van de optionele thema-cirkels, op vraag overal in het weekend ook in Nederland; elke maand van 2013 minstens 1 dag ook in Antwerpen, België (www.owc.be Oost-West centrum, zoeken op lesgever -intro & proeflessen in januari 2014 aan 5 Euro zelfs) :

Sinds de themacirkel van 12 sept. over leven zonder geld en consuminderen (evtl. ‘transitie’),

zouden we voorstellen dat elk iets meeneemt van huis dat hij/zij kan missen als kleine eerste stap in een verkenning samen

van andere, meer verbonden en directe manieren van in levensonderhoud voorzien – met een pakkende DVD als intro.

Die van 26 september 2012 bijv. had als thema leven en dood, het hiernamaals en de onzichtbare wekelijkheid en de implicaties ervan

met een DVD “Staya Erusa” als verhelderende introductie en uitgangspunt: zie http://www.stayaerusa.org/nl/.

 

Dus schrijf deze dinsdagavonden alvast in je agenda als je wilt komen naar een nu-cirkel en/of de Levenswijs (in nu-cirkelsfeer) of andere cursusweekenddagen in Antwerpen of Gent bijv. Levenswijs op zaterdag en zondag (Oost-Westcentrum) 13/7 & 14/7, 24&/7 en 24&25/8 en in het najaar in september en november 2013 -zie aanbod op www.livinginsight.be (overzicht per thema!) ook …

Laat ons alvast iets weten als je het zelf mee wil maken, in de passie voor een nieuwe tijd van het nu en levende waarheid-ontdekken !

Je mag weer schone glazen flessen meebrengen voor meenemen van levend vitaal water.

Wij vragen een vrije bijdrage in onkosten in natura of (LETS)kokkels of een andere creatieve bijdrage van jezelf behalve je alerte aanwezigheid.

Hartegroet en tot (in)ziens, open voor feedback en samen verder verkennen al doende, delende, ziende als onder vrienden …

Stefaan.

 

www.levendinzicht.nl , www.livinginsight.be en archiefsite http://livinginsight.googlepages.com : site waarop meer info als deze over nu- en thema-cirkels (cursussen) & leven in aandacht; groeiende hoeveelheid info & interactie over levend zelfinzicht, de natuurlijke orde & dagdagelijkse pionierende oplossingen die je zelf kan doen/maken, dicht bij onszelf& de Natuur !
U maakt het nu zelf mee …

Schrijf in voor onze nieuwsbrief,
ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes)
en blijf op de hoogte van o.a. deze nu-cirkels of zelf ontde(n)k cirkels en ontvang regelmatig waardevolle info..
.
bijv.:

PPS

DE ENIGE REVOLUTIE natuurlijker-wijs:    (N)U! nu …

MISSIE van (N)U!-cirkels en van U ? :  Innerlijke Vrijheid in Zien vrij van denkbeelden

Een levende, vanzelf transformerende zelf-ont-de(n/k)king telkens op-NieUw, in een ingeleide, open dialoog samen als onder vriend(inn)en, in spontane stiltes en organische ervarings-experimenten. In afstemming op het onbekende proces wat zich nu aandient, in de groep&onszelf.

Daarbij bevragen we onszelf (en onze aannames) constant in een gezamenlijk proces van een ander soort leren in de onbekende diepten van de menselijke geest: loslaten door in-zicht i.p.v. accumu-leren, wat louter wijzigen is van de bestaande bewustzijnsinhoud, niet ten gronde: het konflIKt van steeds iets willen worden/zijn  wat niet is, onze gemeenschappelijke basis als mens om samen fris naar te kijken,  voor zover mogelijk vrij van mening&model …

Kunnen we samen, onbevangen en zonder reacties/conclusies doorvoelend, komen tot feitelijk, niet-theoretisch  totaal  inzicht? Inzicht in het wezen van  onze identificatie  met de respons van geheugen/tijd/ervaringen, sensaties-emoties-denkbeelden,  in ‘totale keuzeloze aandacht’ hier &NU ?  Kunnen we vinden waar zoeken (en het geprogrammeerde denken-voelen) stopt…, in ons dagelijks leven en ook tijdens de cirkels: “ Wat gebeurt er NU werkelijk in onszelf ?”. Alle tijd is NU en  het zien is het doen,  de kiem van een natuurlijke mutatie in ons brein-lichaam in mede-dogen vrij van een (hoger/lager,…) ‘zelf’  als er vanzelf die onnastreefbare stille ruimte komt in de geest...

Meer info: www.levendinzicht.nl (agenda) & www.livinginsight.be: holistisch inzicht, doorvoeld dus tegelijk toegepast in de & onze Natuur… Innerlijke Vrijheid in Waarheid in de Levenspraktijk: ‘De Waarheid is een land zonder wegen erheen.

Ze is niet te bereiken via een organisatie, een geloof een dogma, een priester of een ritueel, door filosofische kennis of psycho-logische methoden. We moeten haar vinden in de spiegel van onze relatie tot alles om ons heen, door de inhoud van ons bewustzijn te begrijpen, door waar te nemen, en niet door verstandelijke analyse of diepgaand zelfonderzoek. We hebben als mensen innerlijk een muur van zekerheden om ons heen gebouwd met behulp van godsdienstige, politieke en persoon-lijke voorstellingen, die worden uitgedrukt in symbolen, ideeën en overtuigingen.
De last daarvan beheerst ons denken, onze onderlinge verhoudingen en ons dagelijkse leven. Ze zijn de oorzaak van onze problemen, omdat ze verdeeldheid zaaien tussen mensen onderling.

Onze kijk op het leven wordt bepaald door de ideeën die in ons innerlijk verankerd liggen. Ons hele bestaan wordt beheerst door wat ons bewustzijn inhoudt en dat is in wezen bij iedereen hetzelfde. Het enige echt persoonlijke is onze naam, ons uiterlijk en de oppervlakkige beschaving, die ons is bijgebracht door traditie en milieu. Het unieke van ons mens-zijn zit niet in dergelijke uiterlijkheden, maar in het volledig vrij zijn van de inhoud van ons bewustzijn, die in wezen bij de hele mensheid dezelfde is en dus niet iets persoonlijks.

Vrijheid is geen reactie ergens op, vrijheid is ook geen keuze, al verbeelden we ons dat we vrij zijn omdat we kunnen kiezen. Vrijheid is louter waarnemen, zonder bedoelingen, zonder angst voor straf en zonder een beloning te verwachten. Vrijheid kent geen drijfveer: vrijheid komt niet aan het einde van onze menselijke ontwikkeling, maar is de eerste stap in ons bestaan. Door waar te nemen beginnen we ons gebrek aan vrijheid te ontdekken. Vrijheid is zonder voorkeur besef hebben van ons dagelijks leven en ons doen en laten.

Denken is tijd, denken is het gevolg van ervaring en van kennis, en die zijn allebei onverbrekelijk verbonden met tijd en met het verleden. Tijd is de vijand van de menselijke geest. Ons handelen berust op kennis en daarmee op tijd, zodat we voortdurend slaaf van het verleden zijn. Denken is altijd beperkt, daarom is ons leven een opeenvolging van conflict en strijd. Er bestaat ook geen geestelijke evolutie.    Als we de stroom van onze gedachten beginnen te zien, zullen we ontdekken dat we innerlijk de denker afsplitsen van de gedachte, de waarnemer van dat wat wordt waargenomen, degene die ervaart van dat wat ervaren wordt. We zullen ontdekken dat die afsplitsingen louter denkbeeldig zijn. Dan is er sprake van zuiver waarnemen, van inzicht, vrij van alle schaduwen van het verleden en de tijd. Dat tijdloze inzicht veroorzaakt een radicale verandering in onze geest.    Alles loslaten is in wezen het enige positieve. Pas als we alles loslaten wat het denken innerlijk bij ons heeft aangericht,  is er liefde, een samengaan van intens medegevoel en intelligentie.’ (J. Krishnamurti (1895-1986),  ‘de anti-guru’ aug. 1929)

NU-cirkels  of  levensinzicht- / ontde(n)k/cirkels -:

 

Integrale gezond&bewust-wording & levenskwaliteit ten gronde,

 

voorbij mening en model,  voorbij theorie en therapie rond een ‘ik’,

voorbij denken en (psychologische) tijd van worden,  voorbij leed en verleden 

 

door er alert en relax  volledig  door-heen te gaan

in totale aandacht  vrij van een centrum …

 

Vrij van het bekende,  vanzelf in de passie van eenvoud,

waar écht leren & liefde-wijsheid is,

waar het zelf  niet  is …

 

Kan je zo leven ?

 

In nu-cirkels onderzoeken we samen, luisteren en praten we, met stiltes en belevingsexperimenten.

 

We verkennen samen, aanwezig in het nu, of het mogelijk is  ons dagelijks leven ten volle te leven.

 

Bij dat levend totaal- onderzoek, als een licht voor onszelf,

 

kunnen doorvoelde levenskwesties of onze gemeenschappelijke levensvragen aan bod komen, 

 

zoals  de oorzaak van konflIKt

 

en  totale gezondheid naar lichaam&geest in de maatschappij.

 

We vertrekken van  wat er leeft in de groep,  vrij van mening,  model en theorie,

 

vrij van verleden als dat kan, vrij van onszelf ? …

Stefaan Van NU-ffel

NEVER MIND What Happens    But QUESTION EVERYTHING.

SEE the Observer=the Observed. And LIVE it NOW!

 

www.livinginsight.BE NO-THIN(G/K) NOW

Schrijf in voor onze nieuwsbrief, ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes) en blijf op de hoogte van o.a. deze nu-cirkels of zelf ontde(n)k cirkels en ontvang regelmatig waardevolle info..  

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *