Nu-cirkels zelfinzicht bijeenkomsten

NU-Cirkels , in Oost-Souburg en elders
Zelf-ont-de(n)k cirkel vanuit niet-weten …
Bijdrage volgens wat het je waard was (uitleg aan het eind) wanneer zie einde…

Samen-zijn & -zien als een licht voor onszelf, in de kracht van het nu aanwezig zijn.
Een directe totaalbenadering in de dynamiek van zelfinzicht bijeenkomsten en in je dagelijks leven.
Inzichtdialoog als onderdeel van cirkels dicht bij onze & de natuurWat betekent het totaal vrij te zijn vanbinnen, ten volle in het nu te leven?
Wat is daarvoor nodig in je dagelijks leven?
“De kunst van het (in)zien is de enige levende waarheid. Zij alleen bevrijdt”
(met Stefaan Van NUffel als begeleider, inleider en deelnemer)

Je vindt het boeiend, uitdagend of zelfs noodzakelijk om dieper in jezelf te gaan en diepgewortelde blokkades op te ruimen?
Je gelooft niet in snelle methodes, trucjes, dure cursussen, theorieën, modellen en guru’s om naar de kern te gaan, maar staat open voor een totaal nieuwe ont-de(n)kking van de geest?
De begeleider gelooft niet in psychologische methodes – of beter: hij ziet voor zichzelf dat ze in de grond niet werken, maar we nemen elkaar mee op een reis in het nu. Een reis in de onbekende diepten van onszelf, die we samen maken als een licht voor onszelf …

Het probleem van methoden is dat ze geen radicale ommekeer teweeg kunnen brengen in de geest, omdat ze werken op basis van denkwerk (dat ook emotionele reacties omvat). Onze verkrampte denkgeest is juist het probleem als we het belang ervan zien een eind te maken aan onze ellende en schijnzekerheden. Vaak zitten we vast in een programma van het verleden, of zijn we bezig met de toekomst die – psychologisch gezien – niet bestaat.

We vertrekken – in de cirkel – van wat er in ons leeft, in de groep met mede-levensleerlingen, nu, en we hanteren geen filosofie, autoriteit of theorie, noch ik-gerichte therapie voor ongezonde aanpassing aan een ongezonde maatschappelijke norm …

In de interacties (en reacties) in het groepsproces vinden we ons dagelijks leven terug.
Onze (psychische) gewoontes en patroontjes – niet durven zeggen waar we mee zitten, of juist heel veel praten – verlangens en verwachtingen – (innerlijke) reacties – gevoelens van zelfgenoegzaamheid, welbehagen en ongemak – de neiging om van (psychisch) ongemak weg te willen lopen – enz. …
Alleen is het hier de bedoeling dat we deze psychische bewegingen kunnen onderkennen bij onszelf en –voor zover mogelijk- bij anderen, telkens fris, nu.
En dat we dit al dan niet kunnen opmerken en delen in de groep op een of andere manier, in één of andere vorm. Zo kan ons dagelijks leven in het volle daglicht geplaatst worden als een licht voor onszelf, omdat inzicht zijn eigen methode is en niet door een ander of met een methode kan geleerd worden, net als liefde en wijsheid…

Het helpt wel dat we als vrienden onder elkaar samenkomen zonder dat er een (vooraf vaststaand) uiterlijk doel moet nagestreefd worden, omdat de kwaliteit van ons leven ons lief is.
Zo kunnen de wegen van onze psyche, de bewegingen ervan op basis van niet-onderzochte aannames en illusies, op een vertraagde, rustigere, stillere wijze naar boven komen.
En het direct inzicht in de dynamiek daarvan, kan dan vanzelf doorwerken in de rest van ons leven – “buiten de cirkel” – zonder dat er iets moet meegenomen of toegepast worden.

Dit is de intentie: vanzelf tot een inzichtdialoog komen in lichaamsgewaarzijn, afgewisseld met stiltes en enkele oefeningen als niet-verbaal experiment … Zo’n intens verkennend samenzijn kan je leven veranderen als je ten volle het belang inziet van een geheel andere benadering in totale aandacht en de passie van eenvoud – vrij van (schijn)houvast…
In deze tijden van wereldcrisis staat de begeleider een totaal andere manier van (samen)leven voor, heel dicht bij onszelf en de levende feiten. Het potentieel van een innerlijke ommekeer telkens onderzoeken en eventueel ont-de(n/k)ken, zonder houvast in denkbeelden, beloften, hoop of (psychische) afhankelijkheid is het fundament.
Kan je zo leven, vanuit de helende dynamiek van een innerlijke stilte? Ervaar en ont-de(n)k het zelf in je leven …

Stefaan wil het kwalitaitief organisch inzichtsproces voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken en geen verwachtingen scheppen die autoriteit creëren bij de deelnemers, die ook aan het werken zijn in zo’n intense cirkel, die in zekere zin onvoorspelbaar is en afhangt van de deelnemers, wat er leeft en de unieke energie van de avond.
Vandaar dat hij hiervoor telkens een vrije bijdrage: geef vanuit je hart wat je het waard vindt op het einde. Zo is dit ook een oefening in bewustwording.
Er zijn thee, gevitaliseerd, gewerveld water en meestal wat gezonde hapjes voorzien.

Graag tot (in)ziens op zo’n mogelijk levensveranderende cirkelbijeenkomst
in Souburg op dinsdagavonden,
in de oneven weken
vanaf 20u.
Op verzoek ook elders…