Sleutelwoorden zondag workshop helende vormen en klanken

Sleutelwoorden bij première onthullende workshopdag
zondag 5/6 met Carla Feijen en Stefaan Van Nuffel in Rotterdam:

Helende Vormen en Klanken ervaren in Samenhang”


Wat aan bod kan komen, kort:

– zelfheling en groepsheling

– zelf ontdekken/ervaren van geometrie en vormen
– ruimte(lijk) ervaren, ook buiten
– (helende) vormvelden ervaren:
o.a. energie van symbolen en
frequenties in energetische amuletten vastgelegd

– energie- en frequentie-patronen
– de toonladder, hamonischen en intervallen
– inzicht in (dis)harmonie, yin en yang en balans/ritme van beide
– geometrische opstelling

– flower of life in 3 dimensies, de essentiële bouwsteen ervan zelf maken
– de Platonische volumes en 5 elementen
– spelen met geometrie, zelf maken en ontdekken met modellen en opstellingen

– de drie-eenheid in alles & 3:6:9, volgens Nikola Tesla de sleutel tot het universum in termen van frequentie
– John Keely en wetenschap/technologie van de toekomst
– zilver, goud en platina

– gulden snede (Phi), in structuren (in ruimte en tijd) en gezondheid
– holistisch ontwerp
– de Fibonacci reeks en andere reeksen, ook in muziek

– de 432 Hertz stemming versus 440 Hertz, muzikale stemming, wat is natuurlijk?
– helende klanken, toonladders, balancerend ook voor fysieke en gemoedsgesteldheid/emotionele stemming & temperament),
– muziek als brug tussen geest en materie
– de 7 mystieke klinkers  (en 7 stralen)
en helende boven/onder-tonen in ruimer perspectief

– Tarot : oorsprong en verband met de sterrenconstellaties,
hun archetypes, onderlinge relaties en de Hermetische Leer
– kennis uit het oude Egypte, Sumerië (enneade en goden als toonladder&harmonischen), Vedisch India, enz. en de G & symboliek van de Vrijmetselaars e.a. in diverse sleutels

– de harmonie der sferen
– Schumann resonanties, helende vibraties in het veld van de Aarde
– leylijnen, energetische netwerk-lijnen op Aarde en in de sterren
– maanfasen en eclipscycli, precessie, 2025 en de vierde straal (Hermes&Harmonie)

– hersengolven,
– staande golven, cymatica, ruimtelijke klankpatronen
– chakra’s: (klank)vormen en frequenties
– helende frequenties in plaats van suppleties: Zing Zelf je medic(Z)IJN(*)

– afstemmen, op maat van (wat er leeft bij en tussen) de deelnemers
– groepsveld
– organische uitwisseling

– toepassingen  en nut in je dagelijks leven
– persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling, in-zicht
– intuïtief waarnemen, het geheel zien, overzicht

– innerlijke ordening, dé-fragmentatie

– innerlijke technologie

– coherentie, samenhang inzien, ook in jezelf

– heldere synthese en synchroniciteit, alles laten samenkomen in jezelf

– informatiecoherentie vergroten, innerlijke balans en betekenis
– zelfinzicht als dynamische zelfkennis en transformatie

– samenhang aanschouwelijk maken
– beelddenken, activeren van rechter-hersenhelft potentieel en integratie, ook als mens

– volmaakt evenwicht van ‘de 12’ en Archetypes in klank en vorm/beeld
– overdracht van energie en informatie via gevoelde resonantie

– bewuster waarnemen

– zintuigen en synesthesie

– dit alles onderling verbonden in kruisbestuivende samenhang

 

Home page voor meer alg. achtergrondinfo.

Graag een mail voor andere vragen of aanmelden!