Tijdloze Wijsheid in Waterman-vrouw Tijdsgeest

WAAROVER GAAT HET op de WORKSHOPS in Ekeren/A’pen, Gent, Goes, R’dam, Middelburg/Souburg en elders
en OP DE KOMENDE VIDEO-MEETINGS en in de E-BOOKS,

met noot over ‘de instrumenten’ (*) voor de nieuwe tijd
en een begin van historisch perspectief:

HOLISTISCHE (of: Integrale) WetenschapsKunst voor de kiemende tijd: Ontdekkingen en Toepassingen in levend inzicht

In een tijd van fragmentatie en specialisatie belicht Stefaan Van Nuffel op aanschouwelijke wijze elementen van de onderliggende samenhang, toegepaste tijdloze wijsheid voor de kiemende tijd van broederschap, verbondenheid in autonomie en synthese …

In deze tekst een algemene situering en gedeeltelijk overzicht van een aantal ontdekkingen en toepassingen in de komende reeks, met hieronder enkele voorbeelden daarvan.  Zie ook workshops, bijv. die in Ekeren…
Noot vooraf:
(*) Instrumenten of hulpmiddelen voor de nieuwe tijd,
met intuïtie en juiste intentie te gebruiken:

Vanuit DAT WAT IS voorbij Dualiteit van TijdsRuimte
kijken we nu.

(met afwisselend condensatie van Tijd/ziel naar 3D-Ruimte/lichaam
en terug expansie naar Tijd in reincarnatie-Golfbeweging 24/7)

Van voorbij de Dualiteit van TijdsRuimte kijken we nu

in 3D-ruimte & 4D-tijd, samen 7 (vermenigvuldigd 12)
– waarbij de 3:6:9 ruggegraat zijn in ‘t zgn. 24 Ouden Stelsel
– net als corresponderende Aarde Resonanties in ons
als basis-voor-bestaan –
ook een hulpmiddel of instrument zijn,
en eenvoudige grondslag voor harmonische stralen-ennea-Astrologie 
& Numero-Musi-Geometrie&Fysio-Psychologie e.d.
Vreemde, complex
lijkende namen dus omdat alles erin samenkomt en er nog geen woord voor is):

We kunnen in kleuren tellen
en met de 3/7 stralen en fractalen in detail gaan begrijpen in het geheel
-ook psychisch en geneeskunstig-

of aanschouwelijk met geometrie complexe natuur-fenomenen op alle schalen begrijpen zonder tellen als simultaan/beeld-denker & sensitief geheel-voeler praktisch& nauwkeurig

en met enkel 3 en 4 (3:4) zijn bijv. de belangrijkste cycli -ook van economisch en voor Aarde/Maan/Zon, week, precessie e.a.- eenvoudig precies te berekenen blijkbaar, met zesjes en evtl. halfjes.
Enkel natuurlijke getallen voor alles in de Natuur

en nog muzikaal ook -enkel met 3 in feite dan, in geometrie met driehoeken (ook nieuw-astrologisch-weer-in-ere-hersteld)
en in de Harmonische Getalordes, zowel lineair als via spiraal- en andere Schaalwetten.

Van voorbij de Dualiteit van TijdsRuimte kijken we nu
in 3D-ruimte&4D-tijd :

dit geheel is als een symfonie met de 7 stralen, in de ‘grote’&’kleine’ harteklop overal,
‘in tune’ met de corresponderende Schumann Aarde Resonanties gekoppeld met het zonnestelsel …

Een nu -bij verhelderd evenwichtsspel waarin alles samenkomt
op deze gelegenheden .

Elders op deze en de livinginsight.be websites vind je meer concrete info over deze hulpmiddelen of instrumenten, gegeven door Moeder Natuur …

Met onder andere:

De Grote Piramide als collectieve erfenis van de Hermetische Leer en Tijdloze Wijsheid en Wetenschap, en hoe onder meer de geometrie van ons menselijk lichaam en de energetische centra daarvan, erin verscholen liggen, net als de Shri Yantra (bekende mandala die met de scheppingsklank Om correspondeert) – dit alleen al vanuit de ruimtelijke, geometrische invalshoek.

Verder in de reeks een driedimensionale, herbronnende astrologie, waarbij niet enkel de dierenriem betrokken wordt, maar alle sterren. Deze maken deel uit van de archetypische sterrenconstellaties in hun onderlinge relaties, een aan de hemel afgebeelde Akasha-kroniek-verhaallijn in de verhalen van alle tijden, ook in ons levensverhaal en collectief bewustzijn. Deze is door de spreker uitgewerkt, met corresponderende andere lagen of sleutels van de schepping, in een 36-delige zogenaamde SterrenWijs Tarot kaartenset, voor zelfstudie ook. Van deze Tarot ligt de oorsprong wellicht in de originele Smaragden Tafel van Hermes – waarin vele sleutels tot het geheel samenkomen.
Ook de Schumann resonanties (pulserend veld van de Aarde), de planeten van ons zonnestelsel, hersengolven, boventonen en de Griekse Harmoniai toonladders en de elementen worden – in verband met “de harmonie der sferen” – en de onderliggende samenhang wordt belicht.
In de bron-code van het levenswonder als het ware, worden de cijfers die (mede) ten grondslag liggen aan astrologie en de diverse esoterische stelsels (zowel de Chinese Bagua & Taoïsme als de Kabbalah en het Enneagram, gelinkt bijv. met hormoontriades & corresponderende frequenties) en de 7 zogenaamde Stralen, in verband gebracht met de fysiologische harteklop-fasen in de universele GOLFbeweging, en de Platonische geometrieën en figuratieve getallen, dit alles onderling verbonden; integrale (al)chemie en gezondheidsleer sluiten hier ook op aan.

De maanfasen en hun betekenis in ons dagelijks leven en de natuurlijke orde van de priemgetallen, de zogenaamde logaritmische en de ‘hoek-ruimte’ en een zogenaamde quantum-wiskunde (met enkel natuurlijke getallen, waar ook de gulden snede impliciet in aanwezig is) met toepassingen. Naast de fundamentele driehoeken in de disciplines en alle processen, komt het belang van viertallen in de uitgewerkte muziek-, geometrie- en getalssleutel in de reeks ook aan bod, naast andere samenhangende elementen of lagen van het geheel in alles. Maar ook de ‘staat (van schepping)’ of holistische benaderingswijze vanwaaruit de sleutels hiertoe gezien kunnen worden, visueel aanschouwelijk met enkele hulpmiddelen (verhelderend, intuïtiebevorderende en energetische werking), die Stefaan aan het ontwikkelen is.

Met een heldere, open geest en een gezonde intelligente, enige voeling met het geheel, intuïtie en enige diepgang in zelfinzicht als geconditioneerde mens vooral als basis,  
kan je immers zelf aan de slag. Dit gegrond op de fundamenten van Tijdloze wijsheid -in alle culturen, tijden en disciplines terug te vinden als je naar de oorspronkelijke diepten gaat …

Dit wordt in de reeks op verschillende manieren –in onderling kruisbestuivende disciplines- aangetoond, zoals Stefaan het ziet en doet dan –je eigen intuïtie&inzicht katalyserend jouw eigen weg/samenwerking. Daarbij kan je ook toepassingen op maat verkrijgen in het licht van de samenhang van het geheel, de impliciete (levende) orde – als die ons inzicht verlicht. Omdat er geen wijsheid bestaat hoger dan degene die in het dagelijks leven -telkens fris- gezien en in praktijk gebracht kan worden…

Concreet voorbeeld, aspecten van de muzikale sleutel:

12KeysMusicEenvoudige toonladders -andere nog dan deze (2 slechts) in de afbeelding! – die JE GEMOED en lichaam DIRECT BEÏNVLOEDEN en kosteloze supplement-aanzetten (celzouten, mineralen, vitaminen, hormonen en noem eender wat) die je zelf kan zingen, op maat van wat je nodig hebt?
Dan zijn de eerstkomende events wellicht wat voor jou, waar dit o.a. aan bod komt.
Er is nog veel meer toepasbaars (dat je niet online vindt), ook als je vragen of uitdagingen hebt, uit het leven gegrepen en ervoorbij…

We gaan bijv. weer ‘toveren’ in de lokaties met o.a. onderbouwd onderzoek en inzichten in Pythagoras’ werk van de Mysteriescholen, en leggen de link met de 7 kunsten en 7 klinkers, getallen en AANSCHOUWELIJKE ERVARINGSGERICHTE Platonische basis-geometrieën (de 5+2 elementen) e.a. die ermee overeenstemmen en direct de intuïtie en tijdloze wijsheid in je prikkelen…
Bijv. de zigeuner/FLAMenco-toonladder verhoogt het vuur-element&libido bijv. (Mars-gelinkt, die van Mercurius verlaagt deze, net als in het Chinese stelsel, zo heb je ook de Maan/yin en tegengestelde Zon/yang-toonladder en die van Jupiter, Saturnus, Venus en de sterren (de 8ste Sfeer- van de 9+1 sephiroth, niets anders dan de Cijfers in volle archetypische en wiskunstige diepte) tegen melancholie -ook conform het Chinese systeem van de 8 richtingen/cijfers en 1 centrum, de Kabbalah levensboom, het Enneagram enz. – doorheen alle cultueren vind je fragmenten als je een blik hebt op het onderliggende geheel … ).

1 Griekse mode/helende toonladder bijv. (en planeet) linkt met heilige poëzie maar ook met Geometrie/Yantra, wat goed is voor de ondergewaardeerde niet-verbale, ruimtelijke, vormelijke vrouwelijke rechterhersenhelft, van de zgn. 3de straal van 7, die je overal in de schepping en in jezelf terugvindt en veel verhelderen in je relatie tot (de) Al-les…
Dit even als voorbeeid, gelinkt ook met de “harmonie der sferen” op diverse niveaus, helemaal uitgewerkt o.a. bij onderzoek in een observatorium met metingen o.a. van hersengolven en Schumann resonantie in Bratislava, Slovakije.

De diepte/kwaliteit van het archetype Getal (=o.a. “Sankhya” in Sankriet) in Tijd en Ruimte: Muziek/Klank/Mantra en Geometrie/Yantra respectievelijk  
& in Tijdsruimte: Cosmologie/massa-Energie/Tantra …

Meer info op www.levendinzicht.nl , niet zo moeilijk in life interactie en toepassing als je misschien zou denken op basis van de beschrijvingen [met kort radio-interview daarop nu] … 

Direct zelfinzicht (‘ken/zie uzelf -en word wie je bent’ (niet wie je denkt te zijn of worden, wat niet ‘is’)) staat dan ook centraal als rode draad…

Maak ‘het’ en de nieuwe tijdsgeest zelf mee!
Tot(h) (in)ziens als het weerklank vindt om dit te verdiepen samen met andere gepassioneerde deelnemers …
Het zijn behoorlijk (op jouw maat) gevulde dagen (van typisch 10 tot 17.30u en avonden (van ruim 2,5uur of meer) inzicht in het uni-versum, onze Natuur & samenhang bijv. op maat van jouw vragen en die van de andere deelnemers na afstemming samen.

Dit zelf toepassen (ook op onszelf) doen we samen met een kernachtig syllabus/syn-opsis/vademecum van 19 compacte blz. en goden/sterren/archetype/patronentabellen van 17 blz. als concreet houvast en rode draad voor de komende (zater)dagen die je wenst te komen (de meeste deelnemers doen ze (bijna) allemaal mee) en eigen onderzoek evtl.
De deelnemers van vorige dagen beschikken  al over deze synopsis-bundel…

Zie vorige e-zine (ook op FB te zien) voor details inhoudelijk ( met opsomming, nog actueler dan deze op de .nl-site) en over de andere activiteiten …

Ik sta open voor je suggesties en vragen, via mail vooraf en ter plekke.

WAAROM DOE(N) WE/JE DIT?

In de huidige tijd van (eerder voorspelde) nog maar net beginnende sociaal-economische en klimatologische veranderingen, is er meer dan ooit nood aan inzicht in samenhang en intuïtieve ontwikkeling, heelheid en onderbouwde eenheid in plaats van specialisatie en afscheiding in culturen en disciplines, ook in jezelf en netwerk/omgeving.
Want de kunstenaar in jou wordt pas een echte & pionierende als ook de wetenschapper/onderzoeker in je (verder) ontwaakt – en omgekeerd; de filosoof wordt alchemist als hij het geziene echt gaat leven en uitwerken, de leraar wordt de leerling en omgekeerd, de uitvinder de econoom, de politicus de opvoeder & levenskunstenaar, enz.

Daaruit bloeit vanzelf een totaalbenadering vol potentieel van eigen inzicht, die al de genoemde grenzen overschrijdt. Dit is een vruchtbare bodem voor levend inzicht in de onderliggende orde en dynamiek, ook in onszelf en vele  onthullende ontdekkingen en toepassingen, ingaand op je vragen en kiemende inzichten en creatief potentieel, ook om betekenisvolle verbindingen te liggen, in jezelf en in de wereld.
Dit in interdisciplinaire en kruisbestuiving (in alle tijden&culturen, ook nu),
met een selectie op maat van de deelnemers
en de meest vitale sleutel:
direct zelfinzicht, holistisch waarnemen als geconditioneerde mens: kan dat?

Kom dit en het potentieel om het geheel te zien, en (be)leven als een licht in jezelf en in het  samen-zijn  mee ontde(n)ken zoals de velen de je voor gingen in eerdere edities in Ekeren/Antwerpen, Oost-Souburg (bij Middelburg, Nl.) en elders in B, Nl. en Frankrijk en Zwitserland eerder.  Of bij de online video-meetings, waarvoor je je vrijblijvend al als belangstellende kan opgeven later, want de plaatsen zijn –ook hier- (technisch gezien) beperkt…

De gebruikte sleutels door alles heen, elkaar intensief bevruchtend, zoals het eenheidsbrengende proces binnenin onszelf, zijn onder meer:
zelfinzicht, de centrale …
alle religies en verhalen, zoals zelden gezien, in samenhang met astrologie & astronomie (zie filmpje op www.levendinzicht.nl ! ),
mythologie en symboliek van alle culturen,
geometrie, wiskunst en getallenleer zoals je het nooit eerder zag,
ook toegepast op alfabet(ten) en woorden in diverse talen,
etymologie (de wortels van woorden),
psychologie (in directe en subtiele waarneming),
al-chemie, fysiologie, in de tempel, ons lichaam (integrale gezondheid, 12 celzouten en kundalini inbegrepen),
embryologie, de aarde en de kosmos, geschiedenis/historie,
muziekleer en klank (met de boventonen als ‘klankregenboog’), e.a.
en de combinaties of kruisbestuivingen van al deze & meer.

Waarom/Waartoe? Voor diepgaand overzicht&inzicht met hedendaagse toepassing(en) over grenzen van disciplines, cultuurperiodes & mensen heen, intuïtieve ontwikkeling, verdiept eenheidsbesef binnenin&rondom, toepassingen&veel gevraagde&gewaardeerde adviesgesprekken op maat in B.&Nl.

PS: Historisch perspectief in het licht van Tijdloze Wijsheid – het kantelpunt is telkens NU, psychologisch, maar wat met de collectieve evolutie chronologisch gezien ? :

DE TOEKOMST, DIE NU AL KIEMT EN ONS TOEKOMT,
MET LIVINGINSIGHT TOOLS en ONTHULLINGEN ZELF MEE-MAKEN!

Ca. 2017 kunnen we o.a. sociaal-economisch [zoals eerder bijv. begin 2008 voorspeld in e-zine] een al volop aankomend kantelpunt verwachten en beginnen we een door (nu met de Aquarius-energie sterke) Saturnus(‘Sabbat’, de 7de dag in het weekritme)/Uranus gekenmerkte cyclus van 36 jaar, na één van de Zon sinds 1981 (zie vorige e-zines en workshops waar dit een deelaspect van was).
Het is nu niet voor niets het Tijdperk van de WATER-man/vrouw [=androgyne mens, met vrouw&man(-(n)elijk) gelijkwaardig geïntegreerd, dit ook in onszelf & beide hemisferen in ons hoofd, lichaam en op de planeet ook…],
een volop ontluikend tijdperk na schemerzone van eind negentiende eeuw tot 2008-2009, te berekenen en volgens eclipscycli in te duiden periodes -bijv. 1919 tot 1945 een Mars-subperiode met conflictmanifestatie oorlog gezien de dan overheersende stralen], waarbij materieel water, de informatiestroom en ether, het vijfde element, een grote rol gaan spelen op de blauwe planeet van eenheid in verscheidenheid …

En verder is het vooral de psychische gezondheid van onze menselijke geest die een vitale factor is voor de mens zelf en de omgeving van deze prachtige planeet (en daarbij psychische stress, niet enkel van straling, die de celschade dan echter nog kan verhogen): het is geen graadmeter van gezondheid als je goed aangepast bent aan een grondig zieke samen(?)-leving, bijv. door externe therapie op de oude leest of geconditioneerde norm, hoe “new age” lijkend ook.
Met herbronde Tijdloze Wijsheid en een frisse totaalbenadering [incluis zelfinzicht met direct [zelf-]waarnemen met mogelijk neveneffect van vreugde zonder oorzaak en aktie vrij van motief], bouwen we samen aan een mens & samenleving van een totaal andere orde, van binnenuit!

Qua tijd-sleutel en tijdloze chronologie is dit een zeer kleine selectie uit wat in eerdere workshops aan bod kwam en waarvan ook fragmenten her en der op FaceBook bijv. te vinden zijn…

Neem contact bij vragen over events, workshops of adviesgesprekken bijv.

Bij mij kan je nog steeds terecht voor op www.livinginsight.be vermelde diensten van diverse aard van mij, ook workshops in de geest van bovenstaande rond een specifiek thema, op verzoek met een groep op locatie.
Vragen staat vrij/ vraag en staat vrij, dus mail gerust en dan kijk ik wat ik voor jou kan betekenen. Vrij –om te onderzoeken en vinden, het geheel in jezelf en (de) Al-les die het leven is…

Hartegroet in levend levensinzicht,
Stefaan Van Nuffel
It’s a Living Toth-ality