Lezing Open Paradigma John Keely Ether Blauwdruk Materie&Geest 11 2 2018

Lezing op verzoek zondag 11/2 in Antwerpen:
“John Keely’s werk en sleutels tot de ene Ether(kracht) belicht, kwintessentie achter het wielwerk van materie en bewustzijn”

John Worrell Keely, zijn tijd ver vooruit  …

Zondagmiddaglezing 11/2 in Antwerpen, Millisstraat 22

van 11 tot 13u.

over Sleutels tot de Ene Ether en John Keely’s levenswerk bij de Loge Open Paradigma van de Theosofische Vereniging, in Antwerpen.

https://www.facebook.com/events/1689516837737103/

“John Keely’s werk en sleutels tot de ene Ether(kracht) belicht, kwintessentie achter het wielwerk van materie en bewustzijn”

Dit is een éénmalige lezing en presentatie over een ‘muzikale’ wetenschap van synthese,
toegepast door de Amerikaan van Philadelphia, John Worrell Keely, aan het einde van de 19de eeuw
als Sympathische (Resonantie) Vibratiefysica.

Hij presenteerde de wereld een verklaring en concrete uitwerking met diverse apparaten van andere, veelal onbekende staten van de materie, onder andere etherische toestanden van de materie met ‘magische’ effecten.
Hij zou met zijn onderzoek en uitvindingen verantwoordelijk geweest zijn voor onder andere atoomkernsplitsing 50 jaar vóór tijd (en dat terwijl het idee van een ondeelbaar atoom nog heerste toen),
levitatie en perpetuum mobile zoals bij onvermoeibare atomaire, planetaire en galactische rotatie aangedreven door stromen van etherkracht rond neutrale centra,
het idee van equivalentie van massa en energie,
hedendaagse kwantumfysische noties als kwantum-verstrengeling, snaar-resonanties en verenigd veld,
resonerende antennewerking in de hersenen met concrete muzikale notenschema’s voor frequenties in hersenzones, atomen, quarks, fononen, enz. in onderlinge samenhang.

Er werd door sommigen beweerd dat hij een oplichter was en zijn bevindingen staan open ter discussie, maar een aantal resultaten van zijn onderzoeken zijn in ieder geval later wel bevestigd zoals het fenomeen sonoluminescentie en akoestische levitatie in laboratoria.

Dit alles leek dus gekend, deels ontsluierd en toegepast te zijn
door John Keely vóór 1900 (bij het begin van het Watermantijdperk zoals Helena Blavatsky het berekende).

Komt dat (in)zien …

PS: Deze lezing is op verzoek over het levenswerk van een bijzondere man die geciteerd werd door Helena P. Blavatsky, als volgt, in De Geheime Leer, halverwege § 10: “De kracht van de toekomst – Haar mogelijkheden en onmogelijkheden” :

“…Maar wanneer personen zoals de ontdekker van de etherische kracht – John Worrell Keely – , mensen met bijzondere paranormale en verstandelijke vermogens, worden geboren, worden zij vaker wel dan niet geholpen, terwijl zij tastend hun weg zoeken; hoewel zij, aan zichzelf overgelaten, al snel het slachtoffer worden van martelaarschap en van gewetenloze speculanten. Zij worden alleen geholpen op voorwaarde dat zij niet, bewust of onbewust, een extra gevaar voor hun tijd worden: een gevaar voor de armen, die nu dagelijks door de minder rijken aan de heel rijken worden geofferd. Dit vereist een korte uitweiding en een verklaring.
Ongeveer twaalf jaar geleden, tijdens de eeuwfeest-tentoonstelling te Philadelphia, herhaalde de schrijfster in antwoord op de ernstige vragen van een theosoof, een van de eerste bewonderaars van Keely, tegenover hem wat zij had gehoord in kringen, die als bron van informatie voor haar buiten iedere twijfel stonden.
Er werd gezegd dat de uitvinder van de ‘zelf-motor’ was, wat in het jargon van de kabbalisten een ‘geboren magiër’ wordt genoemd. …”

GVA zondagmiddaglezingen Schoten 4/2, 29&1/10, 17/9/17, eerder Middelburg, later evtl. Ekeren ea

Komende OHIM=Open Huiskamer Inspiratie Momenten ipv GVA = Gezond Verstand Avonden/Middagen lezingen (zondag 4/2, eerder 29/10,
GVA 1/10 e.a. verder onderaan):

lezing … 4/2/2018,  29/10/2017 Oorsprong Holist. Geneeskunst e.a. Inspirerende Onderwerpen en Benaderingen in Schoten/A’pen: ex GVA nu OHIM lokatie , 14u. later 13.30u in villa&tuin)
lezingfullhousemiddelburg

4/2 “Piano-lezing”, Zing jezelf GeZond enz.
Intro:
Jawel, zoals 4 jaar geleden is er ook ruimte voor (luisteren naar) muzikaal improviseren en nu vooral demonstreren als illustratie telkens, met beamer ook…

Kom dat horen en voelen op zondagmiddag 4 februari vanaf 14 u., met achtergrond die je niet vermoedde,
bijv. dat Vivaldi  in de eerste beweging van “de Lente” een stuk regeneratief groeihormoon kwantum-melodie intuïtief wetenschappelijk doorvoeld verwerkte. Benieuwd hoe het zonnestelsel klinkt en de link met Moonlight sonate en je hersengolven en oude culturen die muziek en geneeskunst hoog aanschreven en ook verbonden zagen?

Tot horens en (in)ziens dan op zondagmiddag 4 februari van 14 tot 17u. In Schoten, het adres verder bij meer uitleg)…

Zing jezelf gezond, quantum-melodieeën, e.a.
MAt(h)rix unveiled – inzicht in geheel van patronen in&om jezelf oa in holistische (zelf)geneeskunst
(met inbegrip van de quintessentie van Ayurveda, of de oudere bron ervan (niet los van o.a. Chinese geneeskunst),
zelf geduid met de planetaire/cijfer-archetypes
en deze eeuw (her?)ontdekte alles-verbindende &verhelderende
zingbare frequenties van moleculen, vitamines, mineralen, hormonen, metalen,
onze Aarde- en hersengolffrequenties en hartpulsfasen, (met dit alles gelinkte) planeten, regeneratie,
chakra’s/centra en meridianen en hun samenhang, aanvullend en antagonistisch,
met
wonderlijke zelfhelings/zing-toepassingen en ongeziene connecties.

Met de klank brengen we de ether rondom en binnenin in beweging, erg creatief en aardend ook met bijvoorbeeld Calcium, Magnesium en Zink in gulden snede natuurlijk vervlochten melodieuze lijn. Zing jezelf geZond met atomen, moleculen, vitaminen, hormonen, meridianen, chakra’s, kleuren, planeten enz. verklankt en verbonden vanuit vernieuwde, deels oeroude inzichten en onderbouwing om zelf toe te passen !

Harmonie en eenheid, wetenschap en kunst samen en dissonantie variaties af en toe om tot nieuw verdiept evenwicht te komen.
Feest voor het oor, geest en hart…


Er zit enkel geen leeuw op bij mij, maar de energie van het zodiac-teken en tegenpool Waterman/vrouw (NaraSimha in Sanskriet) zal aanwezig zijn 😉

Zondag 4 Februari vanaf 14u in Schoten nog meer ervaringsgerichte, muzikale geneeskunstige hernemen van onderstaande in OHIM=Open Huiskamer Inspiratie Mo(NU)menten  voortaan (naast begin maart expo SterrenTarot en GuldenSnede-Geometrie Goes, Zeeland! En bijles) :

Na improvisaties in Genk vorig weekend rondtreinend, ook a/d slag zuidelijk van Brussel met archetypisch SterrenTarot werk voor beeldende expositie van maart tot juni in ‘t Westlicht te Goes, Nederland (na 2 jaar intensief werk). Zo en met eerdere inspiratie ivm bron ayurveda en onderliggende code als sleutel tot holistische geneeskunst de komende ervaringsgerichte onthullende lezing op 4 februari in Schoten voorbereid met klankdemo’ s en “zing jezelf geZond” met quantum frequenties waarvoor de tijd na enkele decennia rijper lijkt. Daarbij had ik ook o.a. ons zonnestelsel planeetsgewijs en celzout-essentiële atomaire elementen in Aardende vitaliserende guldensnedige reeksen verklankend geimproviseerd op 432 Hz gestemde piano.

Die is ter illustratie van effecten en speciale muziekstukken ook aanwezig op 4/2: we vertrekken van jouw aanvoelen & wetenschappelijk intuïtieve ontdekkingen en bouwen de nog onbekende toepassingen op zoals regenererende frequenties en samenhang geneeskunstige aspecten, de oorsprong van Ayurveda in een oudere versie en planeetkoppels & cijferessenties.
Doe het zelf uitvindingen ook dicht bij je aanvoelen van frequenties&hun relaties in alles, ook onszelf in dagelijks leven, wat die zondag namiddag aan bod kan komen

WANNEER? Op zondag 4/2 dus deze OHIM lezing/presentatie met piano ondersteuning ivm getal en muziek in gemeenschappelijke grond v holistische zelfgeneeskunst o.a. …
Ditmaal nog vanaf 14u (open deuren 13.30u),
voortaan op zaterdagen vanaf 13.30u
(presentaties nadien, o.a. komende duo-lezing met spreekster Gwen Geerinck, ‘GeZond naar lichaam & geest en getAl(les)‘ 🙂 of iets dergelijks– nog in overleg), iets vroeger dus zodat het nog wat meer kan uitlopen in de villa daar…

BIJDRAGE? Slechts €10 inkom, bijdrage in onkosten, o.a. beamer, verplaatsingen, drank en hapjes. Het gaat hem om de holistische HELEnde boodschap, algemeen nut en inspiratie delen, uitvindingen, inzichten, toepassingen en helende klankimprovisatie.
WAAR? Adres, riante, rustig gelegen villa met prachtige tuin:

Sint-Benedictusdreef 19 2900 Schoten …

Welkom op dus de volgende onthullende lezing dus op zondag 4/2/2018 van 14 tot 17u+ (gastvrouw Marie-Kristine Houtekier), in het licht van (na eerder Gezond Verstand Avonden, eerder in B. en Nl. gedaan)
recent opgerichte
OHIM, “Open Huiskamer Inspiratie Momenten”, nu begeleid met piano, ervaringsgericht en wetenschappelijk, waar qua inhoud aan bod kan komen, ter afsluiting herhalend:

Zing jezelf gezond, quantum-melodieeën, e.a.
MAt(h)rix unveiled – inzicht in geheel van patronen in&om jezelf oa in holistische (zelf)geneeskunst
(met inbegrip van de quintessentie van Ayurveda, of de oudere bron ervan (niet los van o.a. Chinese geneeskunst),
zelf geduid met de planetaire/cijfer-archetypes
en deze eeuw (her?)ontdekte alles-verbindende &verhelderende
zingbare frequenties van moleculen, vitamines, mineralen, hormonen, metalen,
onze Aarde- en hersengolffrequenties en hartpulsfasen, (met dit alles gelinkte) planeten, regeneratie,
chakra’s/centra en meridianen en hun samenhang, aanvullend en antagonistisch,
met
wonderlijke zelfhelings/zing-toepassingen en ongeziene connecties.

PS:

Eerder bij een OHIM, Open Huiskamer InspiratieMoment in Schoten op een zondag (“Ziekte een illusie of een noodzaak tot zelfontdekking?”)

en een volgende keer (een zaterdag na februari) gaat het over keto-dieet uitgelegd met cijfers-logica gekoppeld aan totaaldynamiek in lichaam en met tips van ervaringsdeskundige Gwen Geerinck:

Tekst van toen: zondagmiddag 1/10/2017 de GVA in Schoten (bij Antwerpen, eerder Middelburg)
fungeert ondergetekende als spreekbuis van niet-fictieve eenheid&synthese, als verhelderende aanschouwelijke eye-opener met gemeenschappelijke oorsprong van bijv. Ayurveda en Chinese holistische geneeskunst (en samenhang in lichaam,bewustzijn&universum) en toegepast als al-omvattend inclusief ervaren van het leven.

Dit met inbegrip van tijd en ruimte (& de Ether en in feite de Vijf ‘Elementen'(&bezielde 10 cijfers, dubbel) waarvan het spel de schepping openbaart),
zoals deze medemens in essentie op ‘n bijzonder gevatte TED talk ook uit eigen ervaring deelt, voor wat ‘t waard is: https://m.youtube.com/watch?v=dFRpjk7seF8.

Nadien op 29/10 was er een toch weer andere herhaling op dezelfde plaats van een succesvolle lezing in Zeeland door bevriende spreekster Gwen Geerinck, ook ivm integrale gezondheid, later vervolgd in duo-lezing met mezelf.

En later anderen als geïnspireerde spreker (zoals u?) in een open huiskamer, in Schoten, Ekeren bij A’pen (2 mogelijke locaties daar) of elders.

Dit naast wonderlijke workshops (met inbegrip van zelfontwikkelde Apps , integrale meerlagige multidisciplinaire kaartensets en integrale wiskunst, voorbij de gekende wiskunde, in 1-voud) en wat erachter zit (zie andere kanalen en komende nieuwsbrieven), waar alles samenkomt in de bron in ons bewustzijn in onszelf in 1-voud, tegelijk zo complex&omvattend in toepassing als Natuur en mens zelf.

 

 Eerder:
GVA Zondagmiddaglezing SCHOTEN 29 Oktober 2017, 14-17u*:

Ziekte, een illusie of een noodzaak tot zelfontdekking?
(Door Gwen Geerinck, Ervaringsdeskundig expert in gezondheid en bewustwording.)
gwengeerinck

Zijn chronische ziekten werkelijk ongeneeslijk? Ziekten zoals terminale ziekten, auto-immuunziekten, suikerziekte, overgewicht en anorexia, hormonale stoornissen, enz. … ?

Is ons DNA echt erfelijk bepaald?
Zijn psychiatrische aandoeningen en ADHD en andere leer- en gedragsstoornissen werkelijk het resultaat van een disfunctie in de hersenen?

En is onze voedseldriehoek de basis van onze gezondheid of de basis van ziekte?
Wordt ons gedrag altijd bepaald door onze overtuigingen, ervaringen en intenties?

En waarom is het toch zo moeilijk om patronen te doorbreken om de balans te vinden tussen lichaam, geest en je ziel bewustzijn? Hoe kunnen jouw lichamelijke aandoeningen een blokkade of zegen zijn op je zielenpad?

Al deze vragen zullen met baanbrekende wetenschappelijke onderbouwing worden weerlegd en beantwoord.

Geneeskundige doorbraken en eenvoudige tools om het zelfregulerend systeem te her-activeren komen aan bod.
Na deze dag heb je een andere kijk op chronische & ongeneeslijke ziekten. Denk je tweemaal na over wat je in je mond stopt. En heeft overgewicht, pijn, emotionele onbalans en ziekte geen geheimen meer voor jou. Je ontvangt alles wat nodig is om uit de vicieuze cirkel te stappen van dokters, ziekte en onmacht.

Neem je eigen leven in handen -vanuit buikintelligentie-
met eenvoudige toepasbare dagdagelijkse gewoonte- en levensstijlveranderingen
(o.a. maar niet enkel voeding en nieuw ontdekte feiten ter toepassing).

Bijdrage in kosten: 10,00 inkom,

Biol. thee en hapjes voorzien.
Aanvang : 14.00 uur, inlopen vanaf 13.30 uur, tot ‘n uur of 17u in functie van u.

Locatie : centrum Schoten LevendInzicht (Adres : Sint-Benedictusdreef 19, 2900 Schoten )

Aanmelding: via levendinzicht at gmail.com bij Stefaan (mezelf)
of 0(032)475958093 (LevendInzicht centrum www.levendinzicht.nl ).

Met vanbinnenuit geZondmakende Groet,
Stefaan,
Locatiehouder GVA Schoten, eerder Middelburg.

 

Eerder:
lezing 1/10/2017 Oorsprong Holist. Geneeskunst  in Schoten/A’pen: nieuwe GVA lokatie , 14u. in villa&tuin+projectie)

Oorsprong holistische geneeskunst, o.a. Ayurveda – samenhang lichaam, geest &UNIversum.
Op unieke nieuwe GVA-lokatie in Vlaanderen met grote riante villa, weelderige tuin en projectie op de muur.
onthullende lezing GVA (na)middaglezing met Sterfan van Nuveld

“Oorsprong Holistische Geneeskunst o.a. Ayurveda toegepast –
bronBlauwdruk samenhang lichaam, geest & universum”
2017-10-01-gva-lezing-schoten-sterfan-van-nuveld-oorsprong-holistische-geneeskunst
“Alles hangt samen als 1, hoe dan?”
– de ‘gulden’ rode draad, AlLes in alles
op de grens v/h onvoorstelbare en onderbouwd.
Grotendeels verborgen, onbewust zelfs, maar voor iedereen te zien en ontdekken
in de Grote Piramide en de spellen ((Tarot)kaarten, schaken, roulette),
in de Grote Tempel ‘lichaam’,
in tellen en vertellen: de tijdloze verhalen bijv.
in alle esoterische stelsels, wetenschappen, grote kunstwerken en culturen,
in het boek van het leven dat de Natuur en wijzelf zijn,
in nog iets -miskend & verguisd tot dusver- dat u verwonderd zal doen staan over de onderliggende universele 1-voud in de complexiteit,Komt dat (in)zien
en geef u op voor de plaatsen volzet zijn…

Ontde(n)k met de spreker-onderzoeker de gemeenschappelijke grondslag van alle holistische geneeskunst en wetenschap, o.a. de Ayurveda en Chinese geneeskunst. Deze oeroude totaalbenadering blijkt uitermate geschikt voor inzicht in en behandeling van de meer chronische ziekten, aan de bron.

Hier worden een aantal sleutels en onderbouwde beginsels (verrassend eenvoudige verhelderende ‘broncode’ als het ware) gedeeld, en een andere benaderingswijze in het waarnemen om zelf de samenhang te zien en intuïtievere voeling te hebben of verdiepen met het geheel van het wondere, meerdimensionale/meerlagig samenhangende wielwerk van de natuur en ons lichaam.

Deze wordt toegepast in een aantal praktische tips of consequenties in verband met de aard van tijd&timing, levenswijze, voeding en levend water bijv. in een dagelijks leven, dicht bij de en onze natuur, die een grote onderliggende eenheid kent in haar verscheidenheid.

Minder bekend is hierbij bijv. een oudere ayurveda, die nog als sporen terug te vinden is nog één was met jyotish of Vedische astrologie, één met astronomie (en numerologie) destijds, wat nu allemaal nog verder gefragmenteerd is, waar een groeiende groep mensen leeft in de schaduw van de onwetendheid van ver doorgedreven specialisme en ongeziene universele samenhang.
Maar de terugkeer naar eenheid is begonnen en wij maken het zelf mee, ook in deze wellicht verrassende maar verhelderende presentatie.

stefaanvannuffel2017sat_small
Onderzoeker Sterfan van Nuveld is levensleerling, all-round onderzoeker, eerder o.a. burgerlijk ingenieur geofysica, consulent, workshop-&inzicht(dialoog-)begeleider, educatief werker en autodidact in integraal gezondzijn, in contact met diverse internationale pioniers. In een constant proces van bijscholing en intuïtieve, deels wetenschappelijke verdieping naar een kernachtige synthese heeft hij wel enkele opleidingen gevolgd, onder meer bij Acharya dr. Naveen Gupta, ex-vidya (=arts-adviseur) van de Dalai Lama, Sanskriet (&beginselen van Senzar) en ontwikkelt hij onder meer een synthese-integraalbenadering voor de bestaande en nog onverkende wetenschappen en kunsten over tijden, culturen en disciplines heen, bij veelzijdige toepassing hiervan zijn naast diverse samenwerking een aantal Apps in ontwikkeling.
Zelfinzicht blijft voor hem de rode (of gulden(snede)) draad in alles in Al-Les.

 

 GVA lezing Middelburg zondag 17/9 /2017, 14u. (na volle zaal bij vorig gelijkend lezingthema daar):

CVS, burnout, en andere: oorzaken&achtergronden + klankbeleving! (ook mcs, fibromyalgie, kanker, auto-immuunziekten e.a. kunnen aan bod komen)
lezingfullhousemiddelburgIn samenwerking met Gezond Verstand Avonden ( www.gezondverstandavonden.nl /concreet:
http://www.gezondverstandavonden.nl/page3.html
of
http://www.gezondverstandavonden.nl/page6.html.)

Door Ellen van Grasse, ervaringsdeskundige in gezondheid.

Ellen van Grasse komt graag ook later nog ‘s spreken, een derde en laatste keer ook in Schoten na 2 keer in Middelburg erder,

over CVS, Burnout, Fibromyalgie, MCS, e.a.: oorzaken, achtergronden + klankbeleving.

Met als extra bovenop onderstaande inhoud lezing 20/8  o.a. ontstekingsremmend dieet met meerdere specifieke accenten, impact van het vetzuurmetabolisme daarbij, psychische en HORMONALE aspecten, stress, kostenefficientie, apothekerskastje en relatie tot de omgeving.

Bovendien kan zij vanuit haar vorming en professionele ervaring (zie hierna)
een korte kennismaking begeleiden met KLANK (&muziek) als explorerend middel naar voel/zijns-beleving.

Dit als invalshoek voor evolutie naar homeostase binnen het (in vele gevallen van opgesomde ziekten- falend en) cruciaal autonoom zenuwstelsel…

Ellen van Grasse deed als sensitieve ervaringsdeskundige in gezondheid de hogere opleiding Conservatorium Piano, de opleiding Curatieve Muziektherapie, en ook de nascholing Orthomoleculaire Geneeskunde (ICZO) bijv.
Aan de Academie van Lier gaf zij bijna 20 jaar les, in hoofdzaak piano en enkele jaren een belevingsgericht, groepsgericht vak “Klanklabo”. Daarnaast was Ellen ook een viertal jaren als deeltijds freelance muziektherapeute betrokken bij een Antroposofisch Centrum in Nederland.

Ellen van Grasse is ervaringsdeskundige qua met name de ziekte van Lyme, Chronisch Vermoeidheidssyndroom en Multiple Chemical Sensitivity (wereldwijd in slechts een 5tal landen erkend, waaronder VS en Zweden, echter niet in Belgie bijv.), ook sensitief voor straling.
Ze is afkomstig uit Limburg, met ruime en veelzijdige ruime ervaring met o.a. vage, typisch hedendaagse klachten, met ook heel wat scholing achter de rug en uit ervaring heel wat zich op achtergronden bij deze ziekten, die vaak nog een grote groeiende groep mensen treffen in de schaduw van onwetendheid…

Info vorige lezing, waarvan dit aanvullende herhaling is:

2017-08-20-ellen-van-grasse-cvEllen van Grasse

Chronische vermoeidheid, burnout (mythes?), fibromyalgie en multiple chemical sensitivity gaan allen gepaard met een ontregeld autonoom zenuwstelsel. Er wordt dan ook vaak gezegd dat het “tussen de oren” zit. Is dat wel zo?

En wat is de rol van het hormonaal stelsel, stress, een verstoorde ontgifting en lekkende darm?

De oorzaak kan elders liggen dan soms aangenomen wordt vanuit ver doorgedreven specialisme of eenzijdig denken dat het geheel uit het oog kan verliezen.

Bijvoorbeeld de symptomen van de ziekte van Lyme worden soms verkeerd geïnterpreteerd als cvs of een psychiatrische ziekte. En een overactieve schildklier kan liggen in een uitgeputte bijnier.

Wat doe je preventief? Wat als je niets doet?

Hoe beter worden zonder te hoge of overbodige kosten?

Hoe autonoom je weg vinden en daarbij de slachtofferrol voorkomen

in een doolhof van overaanbod en een vicieuze cirkel van angst.

(Angst door omgang met betrokkenen, emotioneel misbruik, werkonbekwaamheid, enz.).

Deze lezing met vragen en antwoorden helpt je onafhankelijk

op weg naar de oorzaken, gesterkt door basiskennis

en je eigen intuïtie.

Tot ziens op zondag 20/8 (zonsverduistering kort nadien in de VS met aantal rampen voorzien nadien) vanaf 14u (om 13.30u deuren open) !

Aanmelden bij levendinzicht at gmail com (evtl. 0(0324)75958093) …


Ter info, de volgende GVA-middaglezing:

De voorgaande GVA-middaglezing van 14 mei in Middelburg voor volle zaal wordt herhaald in Schoten op zondag 29/10, met groot succes eerder,

vanaf 14u (deuren open: 13.30u), door bevriende Belgische deskundige (& ervaringsdeskundige!) spreek(-)ster Gwen Geerinck, over specifieke preventie in dagelijks leven en oorzaken van vele moderne ziekten (oa auto immuun ziekten, kanker, suikerziekte, obesitas, mentale degeneratie, … ) met o.a. voeding, gezond verstand, kernachtig en concreet…

Zie www.gezondverstandavonden.nl met vermelding komende lezingen.

Inhoud vorige lezing waarover het weer, verder opgewaardeerd zoals typisch bij op verzoek hernomen lezingen, gaat:
Datum : Zondag 14 mei 2017 & 29/10 dus
Aanvang : 14.00 uur, inlopen vanaf 13.30 uur, tot ‘n uur of 17u in functie van u.
Locatie : centrum Middelburg LevendInzicht,
zondag 29/10 in Schoten (Adres wordt doorgegeven na inschrijving – email: livinginsight apestaart gmail punt com)
Sterfan van Nuveld, ook contacteerbaar voor alle info
(aanmelden via livinginsight apestaart gmail punt com)

Ziekte, een illusie of een noodzaak tot zelfontdekking? (Door Gwen Geerinck, ervaringsdeskundig expert in gezondheid en bewustwording.)

Zijn chronische ziekten werkelijk ongeneeslijk? Ziekten zoals terminale ziekten, autoimmuunziekten, suikerziekte, overgewicht en anorexia, hormonale stoornissen, enz. … ?
Is ons DNA echt erfelijk bepaald?
Zijn psychiatrische aandoeningen en ADHD en andere leer- en gedragsstoornissen werkelijk het resultaat van een disfunctie in de hersenen?
En is onze voedseldriehoek de basis van onze gezondheid of de basis van ziekte?
Wordt ons gedrag altijd bepaald door onze overtuigingen, ervaringen en intenties?
En waarom is het toch zo moeilijk om patronen te doorbreken om de balans te vinden tussen lichaam, geest en je ziel bewustzijn? Hoe kunnen jouw lichamelijke aandoeningen een blokkade of zegen zijn op je zielepad?

Al deze vragen zullen met baanbrekende wetenschappelijke onderbouwing worden weerlegd en beantwoord. Geneeskundige doorbraken en eenvoudige tools om het zelfregulerend systeem te heractiveren komen aan bod.
Na deze dag heb je een andere kijk op chronische & ongeneeslijke ziekten. Denk je tweemaal na over wat je in je mond stopt. En heeft overgewicht, pijn, emotionele onbalans en ziekte geen geheimen meer voor jou. Je ontvangt alles wat nodig is om uit de vicieuze cirkel te stappen van dokters, ziekte en onmacht.

Neem je eigen leven in handen -vanuit *buik*intelligentie-
met eenvoudige toepasbare dagdagelijkse gewoonte- en levensstijlveranderingen.

Aanmelden via levendinzicht at gmail.com of 0(032)475958093 (LevendInzicht-centrum).

Bijdrage in kosten: tien Euro inkom,
adres centrum Middelburg en evtl. vragen via PB.
Biol. thee en hapjes voorzien.

Verder staat een spiritueel beeldende kunstzinnige Expositie door mezelf een en vriendin regio Leuven, B. (anders dan in Gent eerder) op stapel o.a. met Kleur-ervaring, SterrenTarot-Archetype en Gulden Snede Geometrie en wiskunstige integratief-WisKunstige toegepaste ‘broncode-in-Alles-in-AlLes’ Apps freeware (20tal) , met workshop en indiv. consults -later meer …

NB ook meer info in de KOMENDE nieuwsbrieven maandelijks.

Dus voortaan in Schoten bij Antwerpen in 2017 op 1/10, en dan telkens maandelijks :

een unieke verhelderende en/of onthullende bijdrage met telkens pionierende spreker met wellicht volle zalen, om te beginnen, met enige doorbraken qua gezondheid en bewustwording.

Tot uw dienst,

Stefaan

Onthullende Videos en Workshop-dagen Sleutels tot Samenhang, GRATIS webinar en ebooks

Onthullende VIDEOS op donderdagavonden op komst -gratis WEBINAR en EBOOKS, workshopdagen en avondcursusreeks Sleutels tot onderliggende Samenhang, Holistische Wetenschap in Levend Inzicht – e-zine link om actuele info te blijven ontvangen elke maand over Toegepaste Tijdloze Wijsheid anno 2016 ( toegepast ook op jou(w) leven in de nu kiemende nieuwe tijdsgeest )…
Regardez ici jeux de casino gratuit en ligne

Vele onderling verbonden aanzichten van eenzelfde totaliteit cfr. Grote Piramide

Vele onderling verbonden aanzichten van eenzelfde totaliteit cfr.Grote Pir- amide – Rechts: link Cyfers/sephiroth PhiZodiacPlaneten-TekensChakras,…

VitrManSriYantraDevanagariTekens3SunMoonAgniExtremelySmall

EnneamanVManPriemSYKlein

 

Gulden Snede Driehoek in Enneagram

Gulden Snede Driehoek in Enneagram -variant op basis v. PRIEMGETALLEN -patroon; zo de ‘Sri Yantra’ gestilleerd hier,de originele bekom je 1-voudig uit Gr.Piramide, holoörganisch

Gulden snede MAtrix

Gulden snede Matrix (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR? Vooral Nederl.&België :  o.a. workshopdagen in Rotterdam (zondag 5/6/16) bv.,
Ekeren (bij A’pen o.a. 9 april ’16 telkens hele zaterdagen, met mogelijk 33% korting als e-zine-lezer), Oost-Souburg (di’avond oneven weken), Goes (‘t Westlicht do. 19 mei ’16) en elders in 2016 ook…

Op vraag ook elders voor workshops en presentaties, wellicht verder ook in de toekomst :
Interview live op PateoRadio van woensdag 09/12/2015:

In de nabije toekomst kan je me ook zien live op komende onthullende video opnames door LivingInsight om vooral de zeer vele niet eens vermelde inzichten en ontdekkingen & toepassingen te delen in 2u. i.p.v. 1u. met afbeeldingen om e.e.a. concreet te belichten voor waarheidslievende belangstellenden in toegepaste Tijdloze Wijsheid anno nu en het algemeen belang … Er zijn ook vele e-books op komst.
Tot (in)ziens!
Diverse lokaties, ( laatst Rotterdam, Amsterdam, Culemborg, eerder in Fr. & Zwitserland bijv., Gent, Rotterdam, Middelburg & elders op vraag (actuele info in gratis e-zine),

Equivalent Vector Equilibrium CuboOctaeder

Kubus/SterTetraëder
als Cijfer(-som) Scalair Equilibrium stelsel en unificatie v. geometrische families &corresp.astro-numero-symbolische, etc. betekenislagen van Synthese o.a. drie[b/h]oek van Henoch, de 369…

WAAROVER? Zie verder op deze webpagina en deze site en www.livinginsight.be voor meer gedetailleerd aanbod/diensten op maat …

– met vrije instap (ook apart te volgen):
Nu vooral in Antwerpen-Ekeren (13/2/2016), eerder Hoboken, Nijlen en elders;
23/1/2016 Rotterdam
(eerder 7/11/2015) bijv. lezing verband sleutels tijdloos totaalinzicht & zelfinzicht ) !
+Akasha (SterrenWijsTarot-oorsprong) Kaarten(* hieronder)

Tarot sterren oorsprong

SterrenWijs Tarot -voorbeeld voorzijde in erg lage resolutie

Akasha Tarot Ontwerpset

Akasha Tarot ontwerp/concept Set; scroll verder en ontdek o.a. universele Geometrische bouwSet e.v.a. -tekeningen door StefaanVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees evtl. ook enkele getuigenissen/ervaringen van klanten … ( Op www.livinginsight.be meer over toepassingen en diepgaande consults op jouw maat met volgende insteken e.a.
Met integratieve 3D-astrologie met zgn. parans&Azimalti (nieuw (her?)ontdekt), (geboorte-drie)klank, toegepaste getalsmatige en muzikale harmonische en priem-patronen, hoeken/kleuren, e.a. sterrenwijsheid hiermee gelinkt en bijv. de juiste Schussler -CELzouten in de geschikte(&opneembare) vorm (&frequenties in muzikale sleutel die o.a. harmonische verbanden tonen; succesvol uitgetest op planten & nu mensen, zodat je in vivo/lichaam waar nodig het frequentie-equivalent van elk atoom, molec., mineraal of hormoon bv. kan genereren/tegengaan door resonerende schaal-golven, dus daar kan je -na jaren research- ook gebruik van maken (erg goedkoop, met o.a. je eigen stem);
ook van inzichten toegepast ook op jou op basis van patronen in je informatieveld (de vaak vergeten) fase- en hoekruimte (o.a. in astro-logie v/d sterren zelf & sferische harmonischen (op Aarde bv.: Schumann resonantie ) i.v.m. je chakra’s&hersengolven -gulden snede,spiraal&priempatronen daar ook. Dit lijkt complex verbaal, in principe&toepassing juist vol eenvoud -visueel helder met enige intuïtie per geval)),

met integrale gezondheid aan de basis (o.a. voeding, gevitaliseerd water, beweging op maat van jouw constitutie en (samen)leven(swijze) [o.a. ayurveda-integratie&even holist.Chinese geneeskunst] en directe bewustwording)
met integratie van oeroude en hyper-moderne inzichten & toepasbare ontdekkingen …

Of volg op FaceBook (met actuele info -vooral ook in maandelijks gratis e-zine ) etc. door buttons hiernaast te klikken;
of schrijf je in op gratis maandelijks e-zine met de meest actuele info,
op de webpagina link of via mail
. )
20140416_193904

WANNEER?
– op DINSDAGavonden om de week in 2016 – o.a. in Living Insight Centrum Oost-Souburg, Zeeland ( 19.30 – 22.30u ) (op 50 min.autorijden van A’pen)
op 6/1/2016, 20/1 e.v., elders op vraag-
bijdrage: €20 per avond van ruim 3 uur(+), elders gelijkaardige bijdrage(evenredig per dagdeel). (graag seintje vooraf );
(op woensdagavonden in deze weken vanaf 20.00u zelf-ontdenk/(n)u-cirkels i.v.m. zelfinzicht- vrije bijdrage…)
– workshopdagen in Antwerpen (Ekeren) maandelijks op ZATERDAGEN van 10 tot 17u.30+,   13/2/2016 e.v.   en elders na workshopdagenreeks in Hoboken e.a. eerder :
– op andere lokaties in B. en Nl. (vooral) op ZATERdagen; 10u-17.30u ; neem tijdig contact voor actuele info en adres (livinginsight at gmail.com)
[Bijdrage: €60 voor een hele dag vol onthullingen en uitgebreid maar kernachtig vademecum/syn-opsis van 19 blz. op voorhand gemaild.]
Adres in Ekeren (13/2/2016 e.v.) te bevragen, schuin tegenover Ekeren-Donk kerk (buslhalte bus 650), waar gratis parkeren mogelijk is… Carpoolen in overleg, sommigen komen van regio Nijmegen bv.
– eerder o.a. in Hoboken (Antwerpen); ZATERdagen o.a. zat. 11/10, 22/11 en 20/12 e.v. in 2015 (-en Oost-West Centrum A’pen) telkens weekends zater- en zondag, zie links op site elders; de reeksen van zaterdagen in Hoboken al vanaf 29/6/2014 
+ zie verder e-zine, elders online en info-pdf op vraag.

– en in Frankrijk en Zwitserland : eerder o.a. bijzondere zomerweek 3-9 augustus 2014;
en in Antwerpen WEEKENDS  (Oost WestCentrum diverse toepassingen, o.a. Klanksleutel, Ayurvedische wijsheid sinds kort niet meer wegens meer stromende organische-hartverbinding in centra elders)
– contacten en overleg met voorzitters Theosofie in België , enz. ….

* Bij de Tijdloze Wijsheidsleer cursusdagen (en -avonden) aansluitend, ook een
ONTHULLENDE* Akasha-KAARTENSET & integratief meerlaagig stelsel waarover intro-avonden met vrije bijdrage op vraag elders dan Antwerpen (zaterdagen) & Nijlen, B., ook.
Daar of op vraag/bij contact met auteur info over de net ontworpen Aksasha SterrenwijsSpiegel kaartenset van 36+ kaarten, naar de oorsprong van de TAROT (Ta(r)o,Taurt-Ishtar,…) en nog veel meer in holistische integratie van vele cultuurperiodes en disciplines in het begin van tijdperk van Synthese en Broederschap, anno 2015, 6-7 jaar na het einde van de schemerzone van 216 jaar van de overgang van het Vissentijdperk!

*
Bijv. alleen al de hoofd-afbeelding van kaart 1 -in de geest van de oorsprong van Tarot,Tao,Torah, Smaragden tafel/leer/alfabet van Hermes-Thoth, dezelfde … – onthult al een aantal essentiële aspecten in verband met de geometrische (en sterren)sleutel en de Grote Piramide, totnutoe meestal een fragmentarisch geschouwd mysterie, om nog maar te zwijgen over de diepere samenhangen en ongekende toepassingen voor degenen die er rijp voor zijn…    Onder dit interludium een intro tot de workshop-inhoud...

[Eén van de myriaden ontdekkingen -onderling verbonden- die ik deel (per workshop -en consult (individueel)- komen er vele bij, en heel concrete toepassingen van de sleutels),
staat in verband met een ‘harmonie der sferen’ als je wil geofysisch, de Schumann-resonanties en de treffende verhouding die ik vond tot ons zonnestelsel
(jaren geleden ben ik met een paar collega’s in het observatorium van Slovakije live (in real-time) quasi-achtergrondstralingsvrije metingen gaan doen met de lokale bolantenne onderzoekend of en hoe er een fase-coherentie is met onze hersengolven in ontspannen toestand… Bij de voorbereiding van een korte lezing voor een groep internationale wetenschappers van diverse disciplines daar, viel ik al(weer) van de ene ontdekking in de andere -ze hadden ook een lage frequentie die ze daar vaak gemeten hadden, waar ze geen raad mee wisten, maar ik wel 😉 ).
Nog een andere, geïnspireerd door de Grote Piramide, heeft betrekking op de structuur van het menselijk lichaam en de gulden snede macht- of geometrische reeks en zelfs de Sri Yantra;
hoe beiden in beginsel relatief eenvoudig te ontwikkelen zijn -i.t.tot wat ik nadien op internet kan vinden, veel complexer en arbitrair lijkend- met enkel lat en potlood als je een basisregel volgt voor fractale zelf-ontwikkeling op basis van 1 enkel punt/’bindu’ uit de Piramide.
Er zijn er nog een groot aantal, ook van wiskundige aard gelinkt met de andere disciplines, met vele implicaties omdat wiskunde -taal van de impliciete orde als je wil- de moeder is van alle wetenschappen
en het Quadrivium- de vier ‘kunsten’ van de Mysteriescholen, getal in tijd,ruime en tijdruimte&schaal – en een kruisbestuiving van deze 4 e.v.a. onderling dus van jewelste…
Hoe meer je ontde(n)kt, hoe meer ontdekkingen en nieuwe horizonten (of zelfs ongekende disciplines en waarnemingsorganen) zich openen met diepergravende vragen, ook in je bewustzijn…]

 

 

Wonderlijke lezingen/workshops en cursusreeks Sleutels tot Samenhang  en LevensMysterie +Akasha Tarot-oorsprongkaarten – met vrije instap (ook apart te volgen, meer info in gratis e-zine om op de hoogte te blijven):

Onthullende Sleutels tot LevensMysterie & Samenhang in Intuïtie
het GEHEEL ZIEN in ALLES,
diepe intuïtieve kennis & tijdloze wijsheid in 201520140416_192238

Al verwonderd naar de sterren, de natuur gekeken of naar muziek, mythen en je eigen levensverhaal geluisterd, en je afgevraagd wat het allemaal betekent,  of er een onderliggende ‘symfonie van betekenis’ of samenhang is, een gemeenschappelijke oorsprong ? En of er in een fris totaalperspectief, over de begrenzingen van culturen, vakgebieden en benaderingswijzen heen, dezelfde universele principes aan ten grondslag liggen ?

 

VitrManSriYantraDevanagariTekens3SunMoonAgniExtremelySmall

Een tipje van de sluier (wat je op internet kan vinden i.i.g. …) van één deel-aspect (astro-(theo)logie) van de Sleutels in dit Zeitgeist-filmpje vanaf ca. 14 minuten (tot max.40 min als je wil):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LPR2pNDnkPs[/youtube]

[Hiermee is bijv. slechts minder dan een half woord gezegd van dit deelaspect …]

 Waarover het gaat, vind je hieronder … :

InzichtSamenhangLevenInzichtdialoog als onderdeel van cirkels

                                                Sleutels tot de (staat van) Schepping
                                                   die het Geheel onthullen en Inspireren …

 

Première van Onthullende Inspirerende Sleutels tot Samenhang
de Mysteriescholen revisited anno 2015 in de geest v. Eenheid&Synthese

PhiConstr
Net als de tijdloze heilige geschriften, en hun verborgen lagen, en mysterieuze bouwwerken overal ter wereld,
en ons lichaam, kan je de natuur en onze natuur -als geheel- als open boek gaan lezen, met de juiste sleutels op de juiste wijze gehanteerd, wat vele verborgen poorten kan openen in je leven naast voeling met de onderliggende samenhang van alles …

Met onze moderne ‘Westerse’ manier van leven, met specialisatie, versplintering en gebrek aan overzicht, aanvoelen van de kwalitatieve grote lijnen en waardering van de eenheid in de verscheidenheid,
zijn we behoorlijk afgedwaald van de werkelijke natuur en onze eigen natuur als heel mens, met inbegrip van ons intuïtief ontde(n)k-vermorgen.

20140416_200945 20140416_200225 20140416_194651 20140416_194635 20140416_192636

20140416_203010       ………. In deze oorspronkelijke cursusreeks reikt onderzoeker Stefaan Van Nuffel je onthullende sleutels aan, vol kiemkracht en potentieel voor toepassing, die je tot inzicht brengen in de wonderlijke onderliggende samenhang van het leven of de werkelijkheid. De werkelijkheid van hier en nu, waarin alle tijden vervat zijn en alle culturen, waar enkelingen ook toe ingewijd werden in de Mysteriescholen en de esoterische tradities wereldwijd  (de Egyptische, Indische, Hebreeuws-Chaldeeuwse, Christelijke-Gnostische en andere).

Ont-dek het zelfde in alles, en kom er zelf achter dat alle volgende kunsten of disciplines telkens over het(zelfde) geheel gaan, één en hetzelfde tijdloze ‘verhaal’ achter alle verhalen:

astrologie & astronomie, geometrie,
mythologie en symboliek van alle culturen,
wiskunst en getallenleer (o.a. orde in priemgetallen e.d., relevant o.a. voor astrologie totnutoe niet begrepen, ‘mysteries’ in fysica totnutoe enz. …),
ook toegepast op alfabet(ten) en woorden in diverse talen,
die zelf als netwerken van betekenis- en klankverwantschap bekeken worden,
ethymologie (de wortels van woorden),
psychologie (in directe en subtiele waarneming),
al-chemie, fysiologie, onze biologie & bio-chemie,
ontwikkeling en structuur van het embryo, de aarde en de kosmos, geschiedenis,
muziekleer en klank (met de boventonen als ‘klankregenboog’),
en de combinaties of kruisbestuivingen van al deze !

In zo’n holistische benadering zien we hoe al deze ‘kunsten’ en aspecten onderling verweven zijn in een integrale levenswetenschap.
Ook wordt duidelijk hoe deze als sleutels elkaar vanuit het geheel en als geheel wederzijds bevruchten en veel potentieel hebben tot verheldering in toepassingen en een eindeloos zelf-openbarend leren.

In afstemming met de deelnemers put de spreker uit oorspronkelijke kennis en inzicht van jarenlang veelomvattend diepte-onderzoek in voeling met de onderliggende eenheid, en met wat er leeft in de groep deelnemers in het leerproces.
Anno 2015-2016, in de nu kiemende, nieuwe tijdsgeest van een grensoverschrijdende synthese en broederschap, lijkt de tijd rijp om dit ontde(n)k-proces weer te gaan delen -en buiten de geheime ordes. En daarmee ook de sleutels tot de verborgen lagen van schepping en evolutie; “verborgen” ook al omdat we in deze tijd gewoonlijk kijken vanuit innerlijke filters, aannames, dogma’s of vakjes, te rechtlijnig of analytisch. In deze cursus echter gaan we samen een verdiepend ontdekkingsproces aan met anderen met een open geest, vanuit beide hersenhelften, onze verbeeldingskracht en gevoel voor kwalitatieve verbanden, als creatieve beeld-denkers ook zoals Leonardo da Vinci, en als totaal-waarnemers/(be)vatters die verborgen patronen ontsluieren van de dynamiek van het geheel, die in alles vervat is.  In de verhelderende eenvoud in de frisse staat-van-schepping, zien we vanzelf de sleutels, waarbij zelfinzicht de centrale sleutel is. Zo kunnen we aspecten van de schepping als open boek beginnen lezen in een netwerk van interdisciplinaire samenhang.
(Bijv. het bekende Hermetische beginsel “Zo boven, zo beneden; zo binnen, zo buiten”,   de Wet van Analogie,  Al-les-in-Alles,
en de universele Golfbeweging of Ademhaling,
die in deze reeks concreet gemaakt worden langs verschillende wonderlijke invalshoeken).

Dit maakt het mogelijk dat je als meer geïntegreerd of totaal, veelzijdig mens, je dieper kan afstemmen op het geheel in en om jezelf en de onderliggende scheppingsblauwdruk, of het Goddelijk Plan, om er beter mee samen te kunnen werken vanuit je unieke positie waar je staat als mens in het leven.
Zo kan je als een licht voor jezelf een helende brug slaan tussen verschillende onderling verweven disciplines, benaderingen en culturen en tussen de universele natuur (macrokosmos) en ons lichaam-geestcomplex(microkosmos).

VitrManSriYantraDevanagariTekens3SunMoonAgniExtremelySmall

Als je interesse hebt in deze verdiepende, herbronnende Mysteriescholing in jezelf, je Natuur, én de universele Natuurwetten en Natuur-weten/doorvoelen, dan is deze oorspronkelijke cursusreeks van telkens 5 avonden (in Soubrtg, elders dagen of weekends) en/of de inleidende lezingen nog her en der, een aanrader. De vijf elkaar aanvullende cursusavondnen en dagen elders zijn ook eventueel afzonderlijk te volgen. De dinsdagavonden-cursusreeks in Souburg (Nl.) vindt plaats op dinsdagavonden in 2015; elders zie lijst met data hieronder en bij begin webpagina. Inschrijven voor e-zine is de beste, meest actuele infobron.

Er is telkens ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen en interactie op deze gezamenlijke ontdekkingsreis …

NB : De spreker en proces-begeleider, Stefaan Van Nuffel, geeft -eerder o.a. bij Padma in Middelburg eerder, nu in de Gort en bij Djoj in Rotterdam en sinds enkele jaren in het Oost-West Centrum in Antwerpen workshops, enkele lezingen en op vele plaatsen cursusreeksen hierover na jarenlange intensieve vakoverschrijdende studie, gesprekken met internationale pioniers en praktijkervaring. Dit onder meer bij een bekend internationale authentieke ayurveda-leraar en de ayurvedische arts van (onder meer) de Dalai Lama, een arts die co-auteur is met de lesgever voor één van Stefaans boeken in een geest van synthese van het beste van oud en nieuw en Oost en West, anno 2015 … Eerder stond helende boventonen & klankbewustzijn op het programma bij Padma, één van de toepassingen van de kennisjuweeltjes die je kan ontdekken volgens de hoger opgesomde klank- en muzieksleutel (gecombineerd met de andere sleutels): http://www.padma.nu/AlgemenArtikelen2013/boventoonzang.html.
(& Link naar Padma pagina over Sleutels tot Samenhang die Inspireren -louter ter inhoudelijke info).
Vooral gratis e-zine is de beste keuze om op de hoogte te blijven, of contacteer mij met uw vragen.

20140416_193924

Docent/Spreker:
Stefaan Van Nuffel (afkomstig uit België), freelance spreker, lesgever, inzichtbegeleider, onderzoeker en auteur – o.a. in het Oost-West Centrum Antwerpen owc.be

Datum  : voor cursusreeks in Zeeland: dinsdagavonden in de oneven weken. (kan ook apart, elk staat op zich); [woensdagavonden nadien zelf-ontdenk/(n)u-cirkels]
Tijd  : cursusavondreeks: 19:00 tot 22:00 uur
Plaats  : Wittezeestraat 37, 4388 GE Oost-Souburg (Living Insight)
Bijdrage  : Cursusavonden reeks aan een bijdrage van €20,- per losse cursusavond van ruim 3 uur en extra waardevolle info via mail)
Aanmelden bij  :  livinginsight AT gmail.com of  Nl.: 0646683461 of  B.: 0475/958093;
vooraf aanmelden, graag een week of paar dagen van tevoren
Informatie    :            www.levendinzicht.nl en www.livinginsight.be
(en https://www.facebook.com/stefaan.vannuffel)


In Rotterdam eerder in 2014, Amsterdam, vervolg mogelijk in Noord-Nederland en elders op vraag –  en nieuwe lokaties op komst i.v.m. holistische Astro-Numero-Sono-Geometrie e.a. :

zater/zondag begin 2015 Holistische Geometrie special van 10.00u-17.00u: Holistische Geometrie met Sleutels tot Wonderlijke Samenhang

HoloTetractys magnet. bouw set v.LivingInsight om esoterische en exoterische en esoterische wetenschap zonder rekenen spelenderwijs concreet af te leiden

A/d slag met Geometrie: HoloTetractys magnet. bouw set v. LivingInsight om esoterische en exoterische en esoterische wetenschap zonder rekenen spelenderwijs concreet af te leiden …


en
eerder zaterdag en zondag 19/7 en 20/7/2014 van 10 tot 16u, deel 2 en 3, natuurlijke Geometrie en Sterren anders bekeken,
waar de delen elk op zich staan.

In België :

– op DINSDAGavonden 20/10 e.v. 2015 – in Living Insight Centrum Oost-Souburg ( 19.00 – 22.00u ) in de ONEVEN weken;
(op woensdagavonden in deze weken vanaf 20.00u zelf-ontdenk/(n)u-cirkels…)

– workshops in Rotterdam/Noord-Nederland voorjaar 2015  Geometrie special na 19-20 juli 2014 workshop weekend eerder, eerder 29/6 lezing 13.30u-16u.
-meer details volg(d)en (eerder) o.a. in e-zine en op FB
 …

Met HoloTetractys set geometrie bouwen, exotorische en esoterische wetenschap als beelddenker ineens afleiden ...

Met HoloTetractys set geometrie bouwen, exotorische en esoterische wetenschap als beelddenker ineens afleiden …

– op andere lokaties (Nl. & B.) zondagen en zaterdagen op vraag; typisch 10u-17.00u na start met voldoende mensen, neem tijdig contact voor actuele info en adres (livinginsight at gmail.com) !

–  eerder in Hoboken (Antwerpen); zaterdagen o.a. zat. 11/10 e.v. -eerder zondagen 24/8 & 13/7, 3 zondagen al vanaf 29/6 10-17u.+  -gelijkaardig aan Rott´dam+ zie verder,
pdf met SYN-OPSIS bij deelname aan workshopdagen

– in Antwerpen-Zuid (Oost West Centrum: Ayurvedische wijsheid in 2015 -zie sites elders, e-zines en FaceBook – en daarna Onthullend SleutelInzicht/Intuitie-cursusweekends met gratis open deur dag weekend 4/1 in 2015 en intro-lezingen! –
zie elders (livinginsight.be & owc.be ook) of neem contact op voor info; 3 extra weekends begin 2015 ook, ook los te volgen.
Totnutoe kiest men meestal voor heel de reeks in Hoboken en Souburg …)

– en in Frankrijk : bijzondere zomerweek ook in 2015 na succes 3-9 augustus 2014;
– en in Duitsland eerdere activiteit ivm GEO-energetische balancering in Externsteine, legendarisch Gaia-acupunctuur-centrum, met rondreizende presentatie onderzoeksdoorbraken o.a. gepresenteerd met collega-onderzoekers

Samenhang Driehoek/Davidster Henoch numerologisch

Aanbod Living Insight


Aanbod Living Insight , Oost-Souburg (&elders bv. A’pen, zie www.livinginsight.be):
adviesgesprek ayurveda, levensinzicht, geboorteklankconsult & ziele-astrologisch met parans/AzimAlti/3D-astrologie, ook logo op maat en bedrijfsnaam (laatst in Sanskriet) enz. op maat

Praktijk Adviesgesprekken Integrale Gezondheid (Ayurveda) & Levenskunst,
Ziele-astrologie, Tijdloze Wijsheid, Nieuwe Energie & Holistische Wetenschap Toepassingen,
Geometrie, Boventonen, Zomerweek in Frankrijk,
tweewekelijkse Zelfinzichtdialooggroep en Begeleiding.

Living Toth Ality

Living TothAlity – LivingInsight

(C) Copyright 2014-2015-2016 Stefaan Van Nuffel

Gratis e-zine om op de hoogte te blijven!

1 van de oudere e-zines/ nieuwsbrief als voorbeeld (recenter op FaceBook link):
Een vrij recente:  http://eepurl.com/bIxpun
[ Ik trakteer ! gratis consults, gratis groepsevent, hapjes 12/2015; interview op Pateo RADIO, intuïtietools voor toepassingen door jouzelf & intro-lezing met beeldenprojectie & veg.diner R’dam etc.]
http://us6.campaign-archive1.com/?u=16f11e534399b0c5165ffcf8d&id=6d9e67ca5e
een nog oudere: http://us6.campaign-archive1.com/?u=16f11e534399b0c5165ffcf8d&id=baabb585ae&e=1db147cd43

nieuwsbrief


Schrijf in voor onze nieuwsbrief,
ontvang een geschenk (een rapport over Levend Water -tips&waardevolle weetjes)
en blijf op de hoogte
van activiteiten  en info over direct, levend inzicht in uzelf
en de natuurlijke orde en samenhang in leven & universum.

Overzicht aanbod op www.livinginsight.be
& updates op FaceBook pagina

Hallo wereld – inzicht in het leven

Welkom bij Living Insight ofwel Levend Inzicht,een levensveranderende site in opbouw (binnenkort veel meer info)voor mensen van Zeeland, Vlaanderen en Nederland en ( als mens vanzelf kwalitatieve kiemzaaiers in ) de hele wereldbegaan met:

Direct Levend Inzicht in de onderliggende natuurlijke orde – NATUURWIJS en onze natuur als mens – LEVENSWIJS… Natuurlijke omkeringen in aanwezigheid in het NU van binnen uit & natuurlijke levenswijsheid als een licht voor jezelf … Baanbrekende inzichten, toepassingen en oplossingen op maat in het dagelijks leven een andere levenswijze afgestemd op natuurwetten in de wereld van vandaag.Ontdek hier binnenkort zelf ook het aanbod in Zeeland en elders:cirkels (groepsbijeenkomsten) met vrije bijdrage, individuele interactieve voordrachten, workshops, boeken, onderzoek en wetenscheppelijke kunst op maat van jezelf en de natuurlijke orde …Klik hier voor een deel van een baanbrekend aanbod van de nieuwe tijd.enhttp://www.livinginsight.be voor de andere site in opbouw (prioritair), voorlopig nog http://livinginsight.googlepages.com

Nu-cirkels , zelfinzicht dialogen niet-verbaal inzicht in het leven

Nu-cirkels , zelfinzicht dialogen niet-verbaal inzicht in het leven

Een tweewekelijkse activiteit met vrije instap is de zelf-ontde(n)k- of NU-CIRKEL,een transformerend samenzijn in aandacht…Wat een nu-cirkel is?De CIRKEL staat voor een dialoog tussen mensen die in een cirkel samenzitten zoals bij de Indianen, waar geen echte leider is met een open stroom van inzicht met gepassioneerde mensen die het belang ervan zien een andere, natuurlijke, innerlijke vrije en gezonde manier van leven te verdiepen.Het NU staat voor aanwezigheid in het nu in de praktijk van het leven, vertrekkend van wat feitelijk voorhanden is in onszelf en de groep. Onze geconditioneerde denkprogramma’s vertonen (voor)oordelen e.a. vanuit het verleden of verwachtingen e.d. toekomstprojecties, en is dus allesbehalve in het nu. In zo’n cirkel stellen we dan ook alles in vraag en kijken we naar hoe onze totale menselijke geest functioneert elk moment. Daarbij ontdekken we alle illusies en aannames die we hebben als mens, vanwaaruit emotionele reacties, met bijhorende lichamelijke gewaarwordingen, innerlijke weerstand en lijden.We doorvoelen en kijken naar dit alles vrij van leed&verleden voor zover dat kan, wat er ook gebeurt. Een vanzelf transformerend gebeuren in je hele zijn als gaandeweg dit totale ‘zien’ tot bloei komt.Of dat werkelijk mogelijk is, onderzoeken we samen in een vriendschappelijke verkenningstocht van wat waar is, niet louter mentaal maar diep peilend met alles wat we hebben, zodat ons leven van binnenuit en duurzaam verandert naar een staat van vrijheid vanbinnen, zodat het volle potentieel ervan tot bloei kan komen.In deze tijd lijkt er een groeiende belangstelling voor te komen, nu ook in Zeeland. In de nieuwe tijdsgeest, in tegenstelling tot de oude manier van leven die de maatschappij maakte tot wat die nu is, wordt er geen houvast geboden wordt in de autoriteit van een of ander systeem, bemiddelaar of methode, en is elk creatief-verantwoordelijk voor het inzichtproces met de mensen in de cirkel. De bijdrage is vrij en het gaat om de kwaliteit van het leven van elk van ons …Mail voor meer info (lokatie enz. – Oost-Souburg, Rotterdam, Middelburg en Wolphaartsdijk bijv.) naar livinginsight at gmail punt com.inzicht begeleider*******Volg mij op Facebook (en evtl. op Twitter http://twitter.com/#!/levendinzicht)

Neem als je wil ook een kijkje op de LivingTouch site over de praktijk ayurvedische massages, ayurvedische adviesgesprekken samen met Stefaan en behandeling, natuurlijke levenswijze en ayurveda Zeeland : http://www.livingtouch.nl

en zeker ook op http://www.livinginsight.be