Lezing Open Paradigma John Keely Ether Blauwdruk Materie&Geest 11 2 2018

Lezing op verzoek zondag 11/2 in Antwerpen:
“John Keely’s werk en sleutels tot de ene Ether(kracht) belicht, kwintessentie achter het wielwerk van materie en bewustzijn”

John Worrell Keely, zijn tijd ver vooruit  …

Zondagmiddaglezing 11/2 in Antwerpen, Millisstraat 22

van 11 tot 13u.

over Sleutels tot de Ene Ether en John Keely’s levenswerk bij de Loge Open Paradigma van de Theosofische Vereniging, in Antwerpen.

https://www.facebook.com/events/1689516837737103/

“John Keely’s werk en sleutels tot de ene Ether(kracht) belicht, kwintessentie achter het wielwerk van materie en bewustzijn”

Dit is een éénmalige lezing en presentatie over een ‘muzikale’ wetenschap van synthese,
toegepast door de Amerikaan van Philadelphia, John Worrell Keely, aan het einde van de 19de eeuw
als Sympathische (Resonantie) Vibratiefysica.

Hij presenteerde de wereld een verklaring en concrete uitwerking met diverse apparaten van andere, veelal onbekende staten van de materie, onder andere etherische toestanden van de materie met ‘magische’ effecten.
Hij zou met zijn onderzoek en uitvindingen verantwoordelijk geweest zijn voor onder andere atoomkernsplitsing 50 jaar vóór tijd (en dat terwijl het idee van een ondeelbaar atoom nog heerste toen),
levitatie en perpetuum mobile zoals bij onvermoeibare atomaire, planetaire en galactische rotatie aangedreven door stromen van etherkracht rond neutrale centra,
het idee van equivalentie van massa en energie,
hedendaagse kwantumfysische noties als kwantum-verstrengeling, snaar-resonanties en verenigd veld,
resonerende antennewerking in de hersenen met concrete muzikale notenschema’s voor frequenties in hersenzones, atomen, quarks, fononen, enz. in onderlinge samenhang.

Er werd door sommigen beweerd dat hij een oplichter was en zijn bevindingen staan open ter discussie, maar een aantal resultaten van zijn onderzoeken zijn in ieder geval later wel bevestigd zoals het fenomeen sonoluminescentie en akoestische levitatie in laboratoria.

Dit alles leek dus gekend, deels ontsluierd en toegepast te zijn
door John Keely vóór 1900 (bij het begin van het Watermantijdperk zoals Helena Blavatsky het berekende).

Komt dat (in)zien …

PS: Deze lezing is op verzoek over het levenswerk van een bijzondere man die geciteerd werd door Helena P. Blavatsky, als volgt, in De Geheime Leer, halverwege § 10: “De kracht van de toekomst – Haar mogelijkheden en onmogelijkheden” :

“…Maar wanneer personen zoals de ontdekker van de etherische kracht – John Worrell Keely – , mensen met bijzondere paranormale en verstandelijke vermogens, worden geboren, worden zij vaker wel dan niet geholpen, terwijl zij tastend hun weg zoeken; hoewel zij, aan zichzelf overgelaten, al snel het slachtoffer worden van martelaarschap en van gewetenloze speculanten. Zij worden alleen geholpen op voorwaarde dat zij niet, bewust of onbewust, een extra gevaar voor hun tijd worden: een gevaar voor de armen, die nu dagelijks door de minder rijken aan de heel rijken worden geofferd. Dit vereist een korte uitweiding en een verklaring.
Ongeveer twaalf jaar geleden, tijdens de eeuwfeest-tentoonstelling te Philadelphia, herhaalde de schrijfster in antwoord op de ernstige vragen van een theosoof, een van de eerste bewonderaars van Keely, tegenover hem wat zij had gehoord in kringen, die als bron van informatie voor haar buiten iedere twijfel stonden.
Er werd gezegd dat de uitvinder van de ‘zelf-motor’ was, wat in het jargon van de kabbalisten een ‘geboren magiër’ wordt genoemd. …”

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *